Sprachen

Resize Text

+A A -A

Change Colors

Sie sind hier

EASPD бюлетин - май II (BG/newsletter)

Може би това ще бъде последният бюлетин на EASPD, който получавате? Не го пропускайте!

Поради новите правила на ЕС за защита на данните (ОРЗД), след 25 май повече няма да можем да Ви изпращаме актуална информация за EASPD, ако не потвърдите Вашето съгласие.

Изпращайте ми следващите бюлетини на EASPD

 

Редакционна статия

Най-важно е въздействието

Новата стратегия „Да поемем ангажимент“ за 2018-2021 г. на EASPD поставя иновациите и ноу-хауто в центъра на нашите дейности. Кармен Аройо де Санде, мениджър „Развитие“ на EASPD, говори за значението на ефективното осведомяване относно резултатите от научните изследвания в процеса на създаване на знания.
 

Гласът на нашите членове

Законът за непредвидените последици

Съкращенията на разходите в Обединеното кралство, въвеждани през последните седем години, доведоха до ръст от 83% на броя на обявилите несъстоятелност домове за социални грижи. Джеймс Чърчил, директор на Social Care Training Ltd. и председател на Групата по интереси за развитие на работната сила и човешките ресурси, говори за въздействието на конкурентните тръжни процедури и процедурите за намаляване на разходите върху предоставянето на висококачествени услуги за подкрепа от добре платен и добре подпомаган персонал. 
 

Новини от EASPD

 

Видеосъобщение №31 на EASPD вече е онлайн!

Постоянната комисия по образованието на EASPD публикува видео на тема прехода към по-приобщаваща учебна среда, озаглавено „Пътят към приобщаването“.Гледайте видесъобщението сега.
 

Отбележете си датата – Семинарът на EASPD: „Развитие на личните умения: нужди и предизвикателства пред европейската работна сила за социални грижи“

Регистрацията за конференцията по проект „Европейско наставничество в социалните грижи“ (EMiSC): „Развитие на личните умения: нужди и предизвикателства пред европейската работна сила за социални грижи“, която ще се проведе на 27 юни в Брюксел, вече е отворена. Прочетете повече.
 

EASPD публикува резюмета на докладите по държави в рамките на европейския семестър

За да анализира текущото състояние на приобщаването и социалните права във всяка страна, EASPD обобщи годишните доклади по държави в рамките на европейския семестър и изведе ключовите елементи, представляващи интерес за членовете на EASPD. Прочетете повече.
 

Организации на хората с увреждания призовават Съвета на Европа да оттегли Допълнителния протокол към Конвенцията от Овиедо

Организации на гражданското общество и на хората с увреждания изпратиха отворено писмо до генералния секретар на Съвета на Европа, в което изразяват своето безпокойство и възражение срещу приемането на проекта на Допълнителния протокол към Конвенцията от Овиедо. Прочетете повече.
 

Европейската комисия започна обществено допитване относно интеграцията на дългосрочно безработните на пазара на труда

Европейската комисия започна обществено допитване за събиране на мнения относно мерките, предложени в рамките на препоръката на Съвета относно интеграцията на дългосрочно безработните на пазара на труда. Отговорете до 31 юли 2018 г. Прочетете повече.
 

„Social Services Europe“ публикува информационен документ на тема „Насърчаване на инвестициите в социалната инфраструктура в Европа“

„Social Services Europe“ публикува информационен документ във връзка с доклада на оперативната група на високо равнище по въпроса за инвестициите в социалната инфраструктура в Европа на тема „Насърчаване на инвестициите в социалната инфраструктура в Европа“. Прочетете повече.

 

Новини за членовете

 

Организации, представляващи хората с увреждания, подадоха жалба срещу Франция

Организации, представляващи хората с увреждания, между които членуващата в EASPD организация Unapei, подадоха жалба срещу Франция за нарушаване на правните ѝ задължения съгласно Европейската социална харта и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Прочетете повече.

Искате да станете наш член?

Разгледайте страницата „Как да стана член“ на нашия уебсайт

 

Новини за проекти

 

Проект „Skills“: Безвъзмездни помощи за нашите членове: присъединете се към обучението за самостоятелно управлявана подкрепа за оперативни служители!

EASPD предоставя две безвъзмездни помощи на свои членове за участие в обучението за самостоятелно управлявана подкрепа за оперативни служители, организирано от Control Scotland в рамките на проекта „Skills“. Прочетете повече.
 

Предстоящи събития

13 юни 2018 г., Варна (България) – Уъркшоп на EASPD за разработване на проекти
14-15 юни 2018 г., Варна (България) – Първа конференция на EASPD за 2018 г. (организира се съвместно с българското председателство на ЕС и НАСО)
16 юни 2018 г., Варна (България) – Общо събрание
16 юни 2018 г., Белград (Сърбия) – „Качество на живота – Обмен на данни за формиране на по-добри политики“
21-22 юни 2018 г., Брест (Франция) – Европейска конференция по въпросите на заетостта и професионалното обучение на хората с увреждания
27 юни 2018 г., Брюксел (Белгия) – Семинар на EASPD: „Развитие на личните умения: нужди и предизвикателства пред европейската работна сила за социални грижи“
2-6 юли 2018 г., Лондон (Обединено кралство) Национална седмица на съвместното производство – Нищо, свързано с нас, не може да бъде без нас
11 юли 2018 г., Линц (Австрия) – 16-а международна конференция „Как компютрите помагат на хората със специфични потребности“

Не виждате някое събитие? Информирайте EASPD за Вашето събитие
 
Моля, потвърдете Вашия абонамент, за да продължите да получавате бюлетина на EASPD и след 25 май
ОСТАНЕТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НАС

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.

Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: pepe.escrig@easpd.eurachel.vaughan@easpd.eu