Sprachen

Resize Text

+A A -A

Change Colors

Sie sind hier

EASPD бюлетин - януари I

Редакционна статия

Най-добри пожелания за 2019 година

2019 вече е в пълен ход! Нашият старши специалист по въпросите на политиките Тимоти Жилен поглежда към новата година и всички вълнуващи и предизвикателни събития, които сме включили в нашата програма. Прочетете повече.

 

Новини от EASPD

 

Нова година, нови възможности за финансиране!

Екипът на EASPD за развитие, научни изследвания и иновации Ви помага да започнете 2019 г. както трябва с информация за нови възможности за финансиране! Прочетете повече.

 

Предварителната регистрация вече е отворена! Курс за обучение на EASPD за приобщаващо образование 2020 г.

Шестото издание на курса за обучение на EASPD за приобщаващо образование ще се проведе през м. март 2020 г. Регистрирайте се предварително сега, за да получите помощ за кандидатстване за безвъзмездна помощ по основно действие 1 „Мобилност“ за участие в курса. Прочетете повече.

 

Търсим национални координатори, които да подпомогнат събирането на информация за доклад на EASPD

EASPD търси национални координатори за събиране на информация за целите на доклад, който ще очертае основните притеснения на доставчиците на услуги на национално равнище. Прочетете повече.

 

Европейски новини

 

Кой носи отговорност? Нов доклад изследва какво могат да направят работодателите и законодателите, за да подобрят възможностите за заетост на хората с увреждания

В доклада се предлагат 4 нови политически инициативи, които могат да спомогнат за преразпределение на гражданските отговорности между правителството, бизнеса и хората с увреждания. Прочетете повече.
 

Покана за представяне на практики: Европейската федерация на хората с увреждания (EDF) търси добри практики за заетост на млади хора с увреждания

Избраните кандидати ще представят своите примери и инициативи на конференцията на EDF относно заетостта на младите хора с увреждания, която ще се проведе на 23 март 2019 г. в гр. Букурещ, Румъния. Прочетете повече.

 

Международната фондация за приложни изследвания в областта на уврежданията (FIRAH) обявява покана за предложения за проекти за приложни изследвания в областта на уврежданията

Поканата за предложения за проекти обхваща темите „Самочувствие и увреждания“, „Бедност и увреждания“ и по-обща покана на други теми. Прочетете повече.

 

Новини за членовете

 

Членове на EASPD са сред наградените от Zero Project за иновативни практики и политики 2019 г.

Работата на организациите KVPS, Keystone Молдова и Plena Inclusión за предоставяне на висококачествени иновативни услуги за подкрепа за хората с увреждания беше отличена от Zero Project в наградите им за 2019 г. Прочетете повече.

 

Новини за проекти

 

Бъдещето на персоналните и домакинските услуги

EASPD е партньор по нов проект, който цели да развие бъдещето на персоналните и домакинските услуги. „Усъвършенстване на персоналните и домакинските услуги (Ad-PHS)“ е проект, който ще отговори на нарастващата необходимост от разработване на политики в подкрепа на тези услуги. Прочетете повече.

 

Предстоящи събития

 

10-15 март 2019 г., Тирана (Албания) – Курс за обучение на EASPD: „Изграждане на приобщаващо училище за всички“

21-22 март 2019 г., Брюксел (Белгия) – Конференция на тема „Застаряването и уврежданията“

27-30 март 2019 г., Нюрнберг (Германия) – Годишен панаир на германските производствени цехове за хора с увреждания 2019 г., BAG WfbM, Германия
27-30 март 2019 г., Талин (Естония) – Конференция на Европейската федерация на училищата за кучета-водачи 2019 г.
16-18 май 2019 г., Букурещ (Румъния) – Годишна конференция на EASPD: „Инвестиране в социалните услуги, инвестиране в хората“

27 август 2019 г., Болоня (Италия) – 15-а международна конференция нa Асоциацията за развитие на помощните технологии в Европа (AAATE) на тема „Технологии и увреждания“: „Глобални предизвикателства пред помощните технологии: научни изследвания, политики и практика“

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.

Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eu, sydney.vonihering@easpd.eu