Sprachen

Resize Text

+A A -A

Change Colors

Sie sind hier

EASPD бюлетин - юни II (NEWSLETTER/BUL)

Редакционна статия

Използване на социалната икономика в подкрепа на социалното приобщаване

След конференцията на EASPD „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване“ EASPD се ангажира да продължи да допринася за общество, в което никой не е изоставен. Президентът на EASPD Джеймс Кроу коментира резултатите от конференцията във Варна и предстоящите стъпки пред нас.Прочетете повече. 
 


Гласът на нашите членове

Инициатива на Unapei доведе до колективна жалба срещу Франция

Европейският форум на хората с увреждания (ЕФХУ) и Inclusion Europe подадоха колективна жалба срещу Франция пред Европейския комитет за социални права. Жалбата е по инициатива на Unapei. Изборът, наличността, приемливата цена, деинституционализацията, приобщаването и достъпността са някои от основните предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени във Франция. Прочетете повече.
 


 

Видеосъобщение №33 на EASPD вече е онлайн!

 

Конференцията на EASPD „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване“ се проведе миналата седмица във Варна, България. Гледайте видеосъобщението, за да научите повече за това събитие. Гледайте видеосъобщението тук.
 


 

Новини от EASPD

EASPD на Конференцията на ООН в Ню Йорк за правата на хората с увреждания

В периода между 12 и 14 юни 2018 г. Еверт-Ян Хоогерверф, член на Борда на EASPD, участва в 11-ата конференция на държавите – страни по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ) като представител на нашата асоциация. Прочетете повече.
 


Пеп Соле избран за нов член на Борда на EASPD

EASPD приветства Пеп Соле и Хаверо, адвокат и директор на „Fundació Tutelar de les Comarques Gironines“, като нов член на Борда на EASPD. Изборът се проведе на последното Общо събрание на EASPD във Варна, България. Прочетете повече.
 


Публикуване на доклад:  Оценка на последиците от Директивата за работното време в социалните грижи и услугите за подкрепа за хора с увреждания

Приета от ЕС през 2017 г., Директивата за работното време (ДРВ) предизвика опасения относно възможността на доставчиците на услуги да предоставят услуги, които са в пълно съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Прочетете нашия доклад относно въздействието на ДРВ върху условията на труд в нашия сектор. Прочетете повече.
 


 

Европейски новини 

 

ЕИСК предлага регулиране от ЕС на сектора на грижите у дома

ЕИСК проведе една от своите срещи на местно ниво на тема сектора на грижите у дома в ЕС на 13 юни в Полша. Заключенията от срещата може да бъдат обобщени в три основни направления: регулиране, професионализиране и държавна подкрепа на работата на хората, предоставящи грижи у дома. Прочетете повече.
 


Планът „Юнкер“: Споразумение с общ фонд от 50 млн. евро за финансиране на социални предприятия в 7 държави

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и всичките седем банки от „Ерсте Груп“ подписаха гаранционно споразумение за социалното предприемачество за предоставяне на финансиране на социални организации по Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (ЗиСИ). Прочетете повече.
 


Следващата награда на ЕИСК за гражданско общество ще отличи добрите практики в сферата на приобщаващото изкуство

Европейският икономически и социален комитет открива десетото издание на наградата за гражданското общество. Инициативата е отлична възможност за повишаване на осведомеността за добрите практики в приобщаващото изкуство. Прочетете повече.
 


 

Новини за проекти

ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ ДАТАТА – Обеден уебинар на EASPD на тема „Инструменти за ефективна оценка на проекти“

EASPD организира обеден уебинар на тема „Инструменти за ефективна оценка на проекти“ за членовете на асоциацията. Уебинарът ще се проведе на 5 юли, четвъртък, от 12:00 до 13:00 ч. Прочетете повече.
 


Трети бюлетин на проект „IIIS“: Въвеждане на приобщаването в Германия

Целта на проекта „IIIS“ („Въвеждане на приобщаването в училищата“) е укрепване на компетенциите на персонала в областта на приобщаването и пренос на теорията на приобщаването в практиката в началните и средните училища. Този бюлетин представя работата и разработените практики от немските училища, участващи в проекта. Прочетете повече.
 


 

Предстоящи събития

26 юни 2018 г., Брюксел (Белгия) – Откриване на събитие на ENAT: Програма за качество „Световен туризъм за всички“
27 юни 2018 г., Брюксел (Белгия) – Семинар на EASPD: „Развитие на личните умения: нужди и предизвикателства пред европейската работна сила за социални грижи“
2-6 юли 2018 г., Лондон (Обединено кралство)  – Национална седмица на съвместното производство – Нищо, свързано с нас, не може да бъде без нас
11-13 юли 2018 г., Линц (Австрия) – 16-а международна конференция „Как компютрите помагат на хората със специфични потребности“
18 септември 2018 г., Брюксел (Белгия) – „Към творческо приобщаване в образованието в областта на изкуството“
4-5 октомври 2018 г., Барселона (Испания) – Конференция на EASPD: „Технологиите и цифровизацията в социалните грижи“
25-26 октомври 2018 г., Маастрихт (Холандия) – „Правата на хората с увреждания в практиката: Сравнителен анализ на функцията на съдилищата

Не виждате някое събитие? Информирайте EASPD за Вашето събитие
 

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.

Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eu, pepe.escrig@easpd.eu