Sprachen

Resize Text

+A A -A

Change Colors

Sie sind hier

​Стълбът, който държи ключа към една по-просперираща Европа

На 21 ноември Европейската комисия представи своя годишен анализ на икономическите и социалните приоритети в Европейския съюз: Годишния обзор на растежа за 2019 г.
Добрата новина: икономиката отново е на пътя на растежа. Лошата новина: от този растеж не се ползват еднакво всички и навсякъде.
Европейската комисия очерта три елемента, които ще доведат до бъдеще на просперитет: (1) осигуряването на висококачествени инвестиции, (2) провеждане на реформи, които ще доведат до увеличение на производителността, приобщаването и институционалното качество; и (3) запазването на макрофинансовата стабилност и солидните публични финанси.

Вярваме, че Европейския стълб на социалните права трябва да бъде в центъра на всичките тези три елемента. Това ще бъде ключът към постигането на приобщаващия растеж, от който ще се възползваме всички, и най-вече хората, изключени в най-голяма степен от обществото и живеещи в бедност.
През следващата година EASPD ще работи със своите членове и партньори в цяла Европа, за да определи конкретните стъпки, необходими за прилагането на стълба на национално равнище и за укрепване на нашите аргументи по какъв начин това на свой ред ще помогне за осъществяването на определените от Европейската комисия три елемента за бъдеще на просперитет.
 
Помогнете ни да постигнем повече, като споделите с нас кои политики трябва да бъдат въведени във Вашата страна, за да се подобрят услугите за грижи и подкрепа.

 

Томас Бигнал,

 Съветник по инвестиционната политика