Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - май I

Редакционна статия

 

Готови сме да изразим становището си по многогодишната финансова рамка на ЕС

Предложението на Европейската комисия относно многогодишната финансова рамка (МФР) бе изготвено след продължили месеци консултации, заседания и дебати. Докато се подготвяме за новия кръг на обсъжданията относно следващата МФР, необходимостта от диалог и дебати е още по-належаща, като EASPD иска да гарантира, че подкрепата на по-социална, приобщаваща и сплотена Европа е сред приоритетите в дневния ред. Прочетете повече.
 

Новини от EASPD

 

Видеосъобщение №30 на EASPD вече е онлайн!

През април гласът на EASPD бе чут в сърцето на институциите на ЕС. Участвахме в Годишния конвент за приобщаващ растеж и подчертахме пред Европейския парламент важната роля на социалните услуги при изпълнението на Европейския стълб на социалните права. Гледайте видеосъобщението
 

EASPD одобри съвместна декларация на НПО за инвестиции за преодоляване на детската бедност

Съвместната декларация призовава институциите на ЕС и държавите членки да заложат изкореняването на детската бедност и социалното изключване като ясен и видим приоритет на следващия бюджет на ЕС. Прочетете повече.
 

EASPD говори на Годишния конвент за приобщаващ растеж

На 27 април, петък, EASPD участва заедно със създатели на политики и други членове на гражданското общество в Годишния конвент за приобщаващ растеж, на който бе обсъдено как ЕС може да гарантира, че всички граждани се ползват от предимствата на действително приобщаващ растеж. Прочетете повече.
 

Покана за представяне на оферти на EASPD! Изготвяне на рамка за управление на риска

EASPD търси консултант, който да изготви рамка за управление на риска. Рамката трябва да включва конкретни инструменти и процедури, които ще бъдат внедрени в организацията. Краен срок: 21 май. Прочетете повече.
 

Нов доклад подчертава предизвикателствата и възможностите за предоставяне на социални грижи в отдалечени селски райони

EASPD изготви доклад, озаглавен „Предоставяне на услуги за полагане на грижи и подкрепа в отдалечени селски райони: предизвикателства и възможности“. Прочетете повече.

 

Европейски новини 

Европейският инвестиционен фонд предоставя 50 млн. евро за социални предприятия

 

Споразумение между Европейския инвестиционен фонд и Banca Etica предвижда предоставянето на общата сума от 50 млн. евро на 330 испански и италиански социални предприемачи, сред които работодатели на хора с увреждания, дългосрочно безработни, мигранти и лица, търсещи убежище. Прочетете повече.
 

Резюме на конференцията по повод Деня на хората с увреждания през 2017 г. в Брюксел – достъпно за изтегляне

Годишната конференция по повод Европейския ден на хората с увреждания, която се
проведе в Брюксел на 4 и 5 декември 2017 г., отново изпълни уникалната си роля като значимо събитие, очертаващо предизвикателствата, пред които са изправени хората с увреждания. Прочетете повече.
 

Новини за членовете

 

Успешен Ден на детето в подкрепа на над 400 деца в Будапеща

Празникът бе посветен на повишаване на информираността относно уврежданията и намалената подвижност. Бяха дарени три инвалидни колички за деца, които бяха използвани от децата за игра на тенис с помощта на треньори по тенис за хора в инвалидни колички. Прочетете повече.
 

EASPD предлага безвъзмездни помощи на своите членове за участие в Годишната конференция на организацията във Варна

EASPD ще предостави 25 безвъзмездни помощи в размер на максимално 400 евро на човек от организация (на базата на реални разходи) на членове и наблюдатели, за да улесни участието им в мероприятията от следващата Годишна конференция на EASPD в гр. Варна. Краен срок: 13 май. Прочетете повече.

 

Новини за проекти

 

Ново проучване изследва стратегиите за повишаване на достъпа на хора с хронични заболявания до пазара на труда

В рамките на проекта Pathways бе публикувана статията „Очертаване на европейските социалноосигурителни модели: най-новите стратегии за професионална интеграция и реинтеграция на хора с хронични заболявания“ в „Международното списание за екологични изследвания и обществено здраве“ (International Journal of Environmental Research and Public Health). Прочетете повече.
 

Проектът AMiD активизира дейността си на втората среща по проекта

На 26 и 27 април EASPD взе участие във втората среща по проекта AMiD („Достъп до услуги на мигранти с увреждания“), която се проведе в Никозия (Кипър). Прочетете повече.
 

Огромен напредък в реализирането на проекта IIIS след третата среща по проекта

Консорциумът по проект IIIS („Въвеждане на приобщаването в училищата“) проведе поредната си среща миналия септември в Австрия и придвижи проекта напред с посещение на австрийско пилотно училище, разглеждане на резултатите от проучване, изпратено на партниращите училища по проекта, както и определяне на допълнителни инструменти за комуникация и обучение. Прочетете повече.

 

Предстоящи събития

 

10-12 май 2018 г., Виена (Австрия) – Девета европейска конференция за редки болести и лекарствени продукти сираци
17-18 май 2018 г., Трир (Германия) – Семинар по въпросите на правото на ЕС за хората с увреждания и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
13 юни 2018 г., Варна (България) – Уъркшоп на EASPD за разработване на проекти
14-15 юни 2018 г., Варна (България) – Първа конференция на EASPD за 2018 г. (организира се съвместно с българското председателство на ЕС и НАСО)
16 юни 2018 г., Варна (България) – Общо събрание
21-22 юни 2018 г., Брест (Франция) – Европейска конференция по въпросите на заетостта и професионалното обучение на хората с увреждания
27 юни 2018 г., Брюксел (Белгия) – Семинар на EASPD: „Работната сила в сектора на социалните грижи в Европа: нужди и предизвикателства“
11 юли 2018 г., Линц (Австрия) – 16-а международна конференция „Как компютрите помагат на хората със специфични потребности“

Не виждате някое събитие? Информирайте EASPD за Вашето събитие

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.

Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eu, pepe.escrig@easpd.eu