Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - юли I (Newsletter July I/BUL)

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА!
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА EASPD В БАРСЕЛОНА
„Технологиите и цифровизацията в социалните грижи“
Регистрацията за следващата Годишна конференция на EASPD вече е отворена. Конференцията ще се проведе на 4 и 5 октомври 2018 г. в Барселона и на нея ще бъде разгледана темата за въздействието на технологиите и цифровизацията върху образованието, заетостта и независимия живот. Научете повече тук.


Редакционна статия

Акценти на EASPD за първото полугодие на 2018 г.

С наближаването на средата на годината генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло прави равносметка на постиженията през първото полугодие на 2018 г. Прочетете тук.
 


Видеосъобщение №34 на EASPD вече е онлайн!

 

Миналата седмица EASPD участва в многобройни събития, чиято цел бе да се гарантира, че гласът на нашите членове ще бъде чут тук в Брюксел. Гледайте нашето последно видеосъобщение, за да разберете какви бяха нашите послания.
 


Новини от EASPD

EASPD публикува годишния си доклад за 2017 г.

EASPD публикува своя годишен доклад за 2017 г. като част от работата си по предоставяне на актуална информация на своите членове за дейността си през изминалата година. Прочетете доклада тук.
 


EASPD подкрепи равните възможности за трудова заетост на хората с увреждания на
Конференцията на „Workability“ за 2018 г.

EASPD участва в Конференцията на „Workability“, поставяйки акцент върху ролята на доставчиците на услуги в трудовата заетост на хората с увреждания. Прочетете повече тук.
 


Генералният секретар на EASPD подчерта значението на интегрираните грижи в рамките на политическия диалог на Коалицията за здравеопазване, етика и общество в Брюксел

Нашият генерален секретар Люк Зелдерло бе сред лекторите на събитието: „Интегрирани грижи: Справяне с фрагментацията за постигане на по-устойчиво здравеопазване, насочено в по-голяма степен към пациента“. Прочетете повече тук
 


 

Насърчаване на инвестициите в социалната инфраструктура: Доклад на EASPD относно значимостта на инвестициите в социалните грижи и подкрепа

Докладът на EASPD „Инвестициите в социалните грижи и подкрепа: европейски императив“ изследва възможностите за предприемане на допълнителни действия, за да се обезпечат инвестиции в предоставянето на висококачествени услуги за подкрепа. Прочетете повече тук.
 


Европейски новини 

FRA публикува преводи на още няколко езика на своя доклад за прехода към живот в общността

Докладът на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) „От институция до живот в общността“ вече е достъпен на български, фински, италиански и словашки език. Прочетете повече тук.
 


Комисията приветства постигнатото съгласие между държавите-членки на ЕС по важни досиета за по-социална Европа

Държавите-членки на ЕС постигнаха съгласие относно преразглеждането на правилата за координацията на системите за социална сигурност и две социални директиви, отнасящи се до условията на труд. Прочетете повече тук
 


 

Вашата визия за Европа!

Като част от подготовката за европейските избори през 2019 г., организацията „Социална платформа“ стартира общоевропейско проучване, което дава възможност да се чуят гласовете на организациите на гражданското общество. Прочетете повече тук.
 


Покана за изразяване на интерес

В партньорство с „Impact Hub“, Европейската програма за интеграция и миграция идентифицира решения, насочени към предизвикателствата пред приобщаването на мигрантите. Прочетете повече тук.
 


Новини за проекти

Отбележете си датата: Към творческото приобщаване в образованието за възрастни

Като първо мултиплициращо събитие по проект „Творческо приобщаване в образованието за възрастни“ (CITA) ще бъдат представени примери за добри практики, при което участниците ще обсъдят предизвикателствата, свързани с приобщаването на възрастни с увреждания в образованието в областта на изкуството. Прочетете повече.
 


„Развитие на личните умения!“: Проект „Европейско наставничество в социалните грижи“ (EMISC) организира семинар на тема „Нужди и предизвикателства пред работната сила в сектора на социалните грижи“

На 27 юни проектът EMISC бе домакин на семинара „Развитие на личните умения: нужди и предизвикателства пред европейската работна сила в сектора  на социалните грижи“ Прочетете повече.
 


Актуална информация за проект „Enhance“

На 2 и 3 юли консорциумът по проект „Enhance“ проведе втората си среща в Португалия, на която бе обсъдено какви са възможностите за подготовка на медицинските сестри с необходимите умения за предоставяне на висококачествени първични здравни грижи. Прочетете повече.
 


Пилотно обучение на персонала за самостоятелно управлявана подкрепа по проекта „SKILLS“

Проектът „SKILLS“ проведе наскоро съвместно обучение на персонала за самостоятелно управлявана подкрепа, участници в което бяха оперативни служители. Прочетете повече.
 


Предстоящи събития

11-13 юли 2018 г., Линц (Австрия) – 16-а международна конференция „Как компютрите помагат на хората със специфични потребности“
18 септември 2018 г., Брюксел (Белгия) – „Към творческо приобщаване в образованието в областта на изкуството“
4-5 октомври 2018 г., Барселона (Испания) – Конференция на EASPD: „Технологиите и цифровизацията в социалните грижи“
25-26 октомври 2018 г., Маастрихт (Холандия) – „Правата на хората с увреждания в практиката: Сравнителен анализ на функцията на съдилищата“
 
Не виждате някое събитие? Информирайте EASPD за Вашето събитие
 

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.

Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eupepe.escrig@easpd.eu