Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - април I

Специално издание – Конференция в Румъния на 16 и 17 май 2019 г.

Скоро ще бъдем в Букурещ, където ще се проведе нашата конференция „Инвестиране в социалните услуги, инвестиране в хората“!
Вложихме много усилия в изготвянето на програмата на конференцията, за да сме сигурни, че ще проведем интересно събитие, на което всички можем да научим много един от друг по тази изключително важна тема.
Имаме високопоставени лектори и експерти от областта на финансирането от над 20 европейски държави, които в рамките на два дни ще разкажат за своите модели на финансиране и ще споделят гледната си точка в рамките на динамични и интерактивни пленарни сесии на следните теми:

Отворени договорни модели
Лични бюджети
Обществени поръчки
Частни инвестиции
Ролята на ЕС

 

На семинарите ще имате възможност да научите за моделите на финансиране от експерти в областите:

Заетост и свързани с работата услуги
Приобщаващо образование
Подпомагане в общността
Ранна детска интервенция
Социална инфраструктура

Заповядайте на вечерята в рамките на конференцията в четвъртък, за да се позабавляваме и да се насладим на вкусните специалитети!
 

„ПРОЕКТНО КАФЕНЕ“

 

Тази година вместо семинар на тема „Разработване на проекти“ ще проведем нещо по-различно. Представител на екипа ни по „Развитие, научни изследвания и иновации“ ще посети постоянната комисия и ще предостави допълнителна информация за потоците на финансиране на проектите.
Знаем, че нашите семинари на тема „Разработване на проекти“ винаги са популярни сред хората, които не участват в тези работни групи, затова решихме да направим нещо ново тази година, в което всеки може да се включи: „Проектно кафене“!
 

Информационно бюро „Проектно кафене“: Постоянен щанд на конференцията, където хората могат да оставят идеите си за проекти през деня, да потърсят нови проектни партньори и да пийнат кафе, докато се консултират с членовете на екип „Развитие, научни изследвания и иновации“;

 

Закуска „Проектно кафене“, на която ще Ви насърчим да споделите своите идеи за проекти и да намерите най-подходящите проектни партньори. В контекста на малки групи ще можете да представите идеите си, да намерите нови проекти и да се запознаете с потенциални партньори!

 

Присъединете се към нас и реализирайте проектните си мечти!
 

 

Обявяване на победителите, които ще бъдат освободени от такса за участие в конференцията в Румъния!

 

На 4 април 2019 г. бяха обявени двамата победители, които ще бъдат освободени от такса за участие в Годишната конференция на EASPD е Букурещ. Победителите бяха изтеглени в томбола от генералния секретар на EASPD Люк Зелдерло. За да участват в томболата, участниците трябваше да попълнят проучването на EASPD за състоянието на работната сила и набирането на персонал в сектора на хората с увреждания в Европа.
 

Следват имената на победителите:
- EEA Margarita
- Grup Fundació Ramon Noguera

Поздравления! Очаквайте да се свържем с Вас.

 

Предстоящи събития

  

16-18 май 2019 г., Букурещ (Румъния) – Годишна конференция на EASPD: „Инвестиране в социалните услуги, инвестиране в хората“
28 май 2019 г., Амстердам (Холандия) – Конференция на Европейския съюз за подкрепена заетост (ЕСПЗ): „Преход към подкрепена заетост“
4 юни 2019 г., Белгия – Заключителна конференция по проект „Въвеждане на приобщаването в училищата“
12-14 юни 2019 г., Варна (България) – Международен форум на НАСО „Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие“
 27 август 2019 г., Болоня (Италия) – 15-а международна конференция нa Асоциацията за развитие на помощните технологии в Европа (AAATE) на тема „Технологии и увреждания“: „Глобални предизвикателства пред помощните технологии: научни изследвания, политики и практика“
3-4 октомври 2019 г., Хелзинки (Финландия) – Годишна конференция на EASPD: „Развитие на качествена работна сила в услугите за хора с увреждания: възникващи нужди и възможности“
28-29 ноември, Брюксел (Белгия) – Европейски ден на хората с увреждания (EDPD)

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 17 000 социални служби и техните представителни сдружения.
Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.
Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eu, sydney.vonihering@easpd.eu