Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - април I (April I BG)

Абонирайте се за информационния бюлетин
 
Регистрацията вече е отворена: Конференцията на EASPD „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване“ ще се проведе във Варна, България, на 14-15 юни 2018 г. (Уъркшоп за разработване на проекти: 13 юни; Общо събрание16 юни). Домакини на събитието са EASPD, българското председателство на ЕС и Националният алианс за социална отговорност (НАСО). РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА

 

Стратегия

 

Стратегия на EASPD 2018-2021 „Да поемем ангажимент!"

 

Редакционна статия

Отново на пътя на растежа. Социалното приобщаване ще направи този растеж устойчив!

Очевидно икономиката на европейския континент вече се възстановява, но основите ѝ са нестабилни, което налага инвестиции в по-приобщаващи икономики. Нашият съветник по инвестиционната политика Томас Бигнал разказва колко е важно да се направят допълнителни усилия, за да се гарантира устойчивият и приобщаващият характер на икономическия растеж. Прочетете повече.
 

Новини от EASPD

Видеосъобщение №28 на EASPD вече е онлайн!

В новото видеосъобщение нашият генерален секретар Люк Зелдерло разглежда Европейския стълб на социалните права и неговата приложимост в сектора на хората с увреждания. Гледайте видеото


Регистрацията за събитието на тема „Ролята на социалните услуги в изпълнението на Европейския стълб на социалните права“ вече е отворена

Събитието ще се проведе на 24 април в Европейския парламент (Брюксел). Прочетете повече.


Европейски новини 

Посещението на ЕИСК в Португалия подчертава необходимостта от запознаване на обществеността с темата за уврежданията

Проучвателната визита на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Лисабон, чиято задача бе запознаване с положението на хората с увреждания, установи липсата на национална стратегия от страна на португалското правителство. Прочетете повече.


FRA публикува три лесни за четене доклада за прехода към живот в общността

Агенцията на ЕС за основните права (FRA) публикува три доклада на тема „От живот в институция към живот в общността“. Прочетете повече.


Начало на Европейския конкурс за социални иновации 2018 г.

Европейският конкурс за социални иновации кани всички европейци да представят свои решения на проблеми, свързани с нашето общество. Трите най-добри инициативи ще получат парична награда в размер на 50 000 евро. Краен срок: 27 април 2018 г. Прочетете повече.


Награда „Макс ван дер Стул“ 2018 г.: покана за представяне на кандидатури

Наградата „Макс ван дер Стул“ с награден фонд 50 000 евро се присъжда на изключителни и впечатляващи постижения за подобряване на положението на националните малцинства. Краен срок: 1 май 2018 г. Прочетете повече.


ЕПР публикува добри практики с положително въздействие върху живота на хората с увреждания

Европейската платформа за рехабилитация (ЕПР) публикува сборник с добри практики, които имат положително въздействие върху живота на хората с увреждания. Прочетете повече.


Новини за членовете

 

Проектът „ROSE“ търси партньори

Проектът „R.O.S.E – Ролята на сексуалното образование в работата на младите хора“ – учебен курс, който има за цел да развие умения у младите работници в подкрепа на сексуалното образование – търси партньори. Краен срок: 18 април 2018 г. Прочетете повече.


Покана за представяне на резюмета и отворена регистрация за конференцията на EurlyAid за 2018 г. по въпросите на РДИ

Членуващата в нашата асоциация организация Eurlyaid обяви покана за представяне на резюмета на конференцията на EurlyAid за 2018 г. по въпросите на ранната детска интервенция (РДИ): промяна на парадигмите чрез съвместни практики на работа със семействата, специалистите и обществото. Регистрацията все още е отворена. Краен срок: 31 май 2018 г. Прочетете повече.


Регистрацията все още е отворена: Европейска конференция по въпросите на заетостта и професионалното обучение на хората с увреждания

Регистрацията за Европейската конференция по въпросите на заетостта и професионалното обучение на хората с увреждания, която ще се проведе на 21 и 22 юни 2018 г. в гр. Брест (Франция), вече е отворена. Прочетете повече.


Новини за проекти

 

Актуална информация за проекта „Взаимопомощ за предпазване от експлоатация“ (HOPE)

Финансираният от ЕС проект „Взаимопомощ за предпазване от експлоатация“ (HOPE), чиято цел е повишаване на осведомеността и превенцията на сексуалната експлоатация на деца и млади жени с увреждания,навлезе във втората си година. Прочетете повече.


Проектът „ISA“ търси добри практики в областта на приобщаването чрез изкуство и култура

Проектът „Приобщаване в обществото чрез изкуство“ (ISA) търси успешни модели за повишаване на осведомеността относно уврежданията през призмата на изкуството и културата (театър, кино, реклама и т.н.). Краен срок: 16 април 2018 г. Прочетете повече.
 


Стартиране на проекта „ECI“ за разработване на ефективни услуги за ранна детска интервенция

Официалният старт и проведената конференция по проекта „Агора ECI“ събра международни партньори и национални заинтересовани страни, които имаха възможност да обсъдят европейски модели за услуги за ранна детска интервенция (РДИ). Прочетете повече.
 


 

Предстоящи събития

18-20 април 2018 г., Единбург – Осма европейска конференция за научни изследвания в областта на социалната работа
18-21 април 2018 г., Нюрнберг – Търговски панаир за професионална рехабилитация и изложение на производствени цехове за хора с увреждания
24 април 2018 г., Брюксел – „Ролята на социалните услуги в изпълнението на Европейския стълб на социалните права“
27 април 2018 г., Брюксел – Годишен конвент за приобщаващ растеж
13 юни 2018 г., Варна (България) – Уъркшоп на EASPD за разработване на проекти
14-15 юни 2018 г., Варна (България) – Първа конференция на EASPD за 2018 г. (организира се съвместно с българското председателство на ЕС и НАСО)
16 юни 2018 г., Варна (България) – Общо събрание
21-22 юни 2018 г., Брест (Франция) – Европейска конференция по въпросите на заетостта и професионалното обучение на хората с увреждания
27 юни 2018 г., Брюксел (Белгия) – Семинар: „Работната сила в сектора на социалните грижи в Европа: нужди и предизвикателства“
11 юли 2018 г., Линц (Австрия) – 16-а международна конференция „Как компютрите помагат на хората със специфични потребности“

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.
 
Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.
Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eu, pepe.escrig@easpd.eu