Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - април II

Редакционна статия

Да останем на пътя към намиране на работа

Настоящата пандемична криза оказва своето въздействие върху нашите общности, особено с оглед на икономическите и социалните аспекти на обществото. Що се отнася до заетостта, тези, които са най-отдалечени от пазара на труда, ще останат най-уязвими и изложени на риск да страдат най-много. Старши специалистът на EASPD по въпросите на политиките Тим Жилен разказва как предстоящата ни онлайн конференция ще помогне да се гарантира, че хората с увреждания също ще участват в икономическото възстановяване след кризата с COVID-19 и ще останат на своя път към намиране на работа. Прочетете повече.

 

Видеосъобщение

Регистрирайте се за участие в нашия семинар на тема „Разработване на проекти“!

В рамките на годишните ни конференции отделяме специално време в семинарите ни на тема „Разработване на проекти“ за обмен на знания, свързани със създаването, разпространението и разработването на успешни проекти. Тези семинари представляват още ценна възможност да получите информация от опитния екип „Развитие, научни изследвания и иновации“ („РНИИ“) на EASPD. Тази година семинарът ще се проведе в онлайн формат и на него ще бъдат разгледани 5 теми. Екипът „РНИИ“ разполага с пълната информация. Гледайте тук!

 

Новини от EASPD

 

Конференцията „Пътят към намирането на работа за хората с увреждания“ на EASPD и LADAPT ще се проведе онлайн

Поради текущата ситуация и наложените ограничения по целия свят в отговор на пандемията от COVID-19 конференцията на EASPD и LADAPT за 2020 г. ще се проведе онлайн! Прочетете повече.
 

Включете се във форума за членовете на EASPD на тема „Ориентираните към личността технологии“!

Помощните технологии ни позволяват да постигнем независимост, която иначе не бихме имали. Ако се интересувате от това как тези устройства подобряват живота на хората с увреждания, прочетете повече за това как можете да участвате в нашия форум за членовете тук.

Европейската платформа „EURECO“ публикува доклад за събитието им „В подкрепа на приобщаващото здравеопазване за всички“

Преди броени дни Европейската научноизследователска платформа „EURECO“ публикува своя доклад относно заключенията и основните въпроси от четвъртия им годишен форум, в който се обсъжда как можем да постигнем приобщаващи здравни услуги за хората с увреждания.  Прочетете повече.

Алтернативи на обществените поръчки: как да подкрепим по-добре социалните грижи

В последния доклад и най-новия уебинар на EASPD бе разгледан въпросът как да се подкрепят по-добре социалните грижи чрез различни модели на финансиране и бяха идентифицирани ключови елементи на модел, който осигурява качество и приобщаване. Прочетете повече.

 

Европейски новини

Електронно проучване на Eurofound: „Личен живот, работа и COVID-19“

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) провежда онлайн проучване, за да разбере как европейските граждани се справят с ограничителните мерки, наложени след избухването на епидемията от COVID-19. Анкетата е анонимна и е предназначена за хора на възраст над 18 години. Прочетете повече.

 
Eurofound публикува нов доклад за състоянието на извънучилищни грижи в Европа

Докладът предлага общ преглед на текущите политики и състоянието на извънучилищните грижи в Европа и има за цел да помогне да се идентифицира какво е необходимо за поддържане на равновесието между професионалния и личния живот на родителите и полагащите грижи лица. Прочетете повече.

 
Европейският алианс за инвестиране в децата призовава ЕС да приоритизира нуждите на децата и семействата

На 16 април Европейският алианс за инвестиране в децата публикува изявление, с което иска от институциите на ЕС да дадат приоритет на децата и семействата в действията им в отговор на COVID-19 както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Прочетете повече.
 

Европейската пътна карта показва пътя към общо премахване на противоепидемичните мерки

На 26 март 2020 г. Европейската комисия в сътрудничество с Европейския съвет представиха пътна карта за координиране на стратегията за излизане от кризата, свързана с коронавируса. Прочетете повече.

 

Новини за проекти

 

Помогнете на проект „ENTELIS+“ да популяризира развитието на цифрови умения сред изключените от обществото групи

Проектът провежда проучване на текущото състояние в областта на електронния достъп и развитие на цифрови умения и Ви кани да участвате в онлайн запитването им. Прочетете повече.

 

Предстоящи събития

4-5 май 2020 г., онлайн: Годишна конференция на EASPD: „Пътят към намирането на работа“