Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - април II (BG)

Редакционна статия

 

Време е за сериозна работа: да инвестираме във висококачествени услуги за подкрепа

Обществените услуги за подкрепа по места, ориентирани към съответната личност, са изключително важни, за да могат всички хора да упражняват своите човешки права при равни условия извън ограниченията на уврежданията или на други фактори. EASPD призовава ЕС да предприеме решителни действия и да подкрепи държавите членки в инвестиционните им усилия, целящи гарантиране на пълните права на техните граждани. Прочетете повече.
 

Новини от EASPD

 

Видеосъобщение №29 на EASPD вече е онлайн!

На 11 и 12 април EASPD бе домакин на първата среща на Обществения консултативен съвет по проект AMiD, чиято цел е да се насърчи по-добър достъп до социални и здравни услуги на мигранти и търсещи убежище лица с увреждания в ЕС. Гледайте видеосъобщението.
 

Докладът на асоциацията „Social Services Europe“ по въпросите за наемане и задържане на служителите в социалните услуги е достъпен на още 5 езика

„Social Services Europe“ публикува изготвения наскоро доклад „Наемане и задържане на служители в социалните услуги: Отключване на потенциала за създаване на работни места всектора“ на още 5 езика. Прочетете повече.

 

Европейски новини 

 

ЕИСК: „Европа се нуждае от проактивна политика за сектора на дългосрочните грижи“

Втората среща на местно равнище, проведена от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), установи, че разрастващият се сектор на грижите у дома в ЕС се нуждае от адекватно регулиране. Прочетете повече.
 

Европейският форум на хората с увреждания (ЕФХУ) призовава за всеобхватен достъп до здравни грижи за всички

На Световния ден на здравето през 2018 г. ЕФХУ обяви, че на хората с увреждания все още се отказва равен достъп до здравни грижи. Прочетете повече.
 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания влезе в сила в Ирландия

След дългоочакваната ѝ ратификация Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания окончателно влезе в сила в Ирландия на 19 април. С това решение Конвенцията вече е приета окончателно от всички държави-членки на ЕС. Прочетете повече.
 

Европейската социална мрежа (ЕСМ) търси двама експерти

ЕСМ търси външни експерти, които да подкрепят нейната работа по европейския семестър – цикълът на координация на политиките между Европейската комисия и страните членки.
Краен срок: 27 април. Прочетете повече.

 

Новини за членовете

 

Всички преминават към цифровите технологии през 2018 г.: присъединете се към обученията!

През 2018 г. Konekt организира обучение как да станете медиен инструктор на доставчици на услуги и хора с увреждания. През следващите няколко седмици ще се проведат три информационни сесии във връзка с обучението. Прочетете повече.
 

Ново приложение предоставя по-достъпно и по-ориентирано към отделната личност обучение за хора с аутизъм и умствени увреждания

Софтуерът, разработен от Social Skills Animation, дава възможност на хората с аутизъм или умствени увреждания да придобиват и развиват социални умения и умения за независим живот. Прочетете повече.
 

Новини за проекти

 

Стартиране на проект: DESC 2 „Назад към корените“

След проекта DESC, целящ насърчаване на равните възможности и гарантиране на професионално кариерно развитие на младите хора с увреждания в Европа, стартира и вторият етап на проекта: DESC 2. Прочетете повече.
 

Стартиране на уебсайта на Федерацията на европейските работодатели в сектора на социалните услуги (Social Employers)

Федерацията на европейските работодатели в областта на социалните услуги наскоро стартира своя уебсайт. Новият уебсайт предоставя актуална информация на заинтересовани страни за работодателите в сектора на социалните услуги. Прочетете повече.
 

EASPD бе домакин на първата среща на Обществения консултативен съвет по проект AMiD

На срещата на представители на местни органи от Швеция, Испания и Румъния и представителни организации на ЕС и външни експерти бе обсъдена текущата ситуация на мигрантите с увреждания. Прочетете повече.
 

Предстоящи събития

 

18-20 април 2018 г., Единбург – Осма европейска конференция за научни изследвания в областта на социалната работа
18-21 април 2018 г., Нюрнберг – Търговски панаир за професионална рехабилитация и изложение на производствени цехове за хора с увреждания
24 април 2018 г., Брюксел – „Ролята на социалните услуги в изпълнението на Европейския стълб на социалните права“
27 април 2018 г., Брюксел – Годишен конвент за приобщаващ растеж
10-12 май 2018 г., Виена (Австрия) – Девета европейска конференция за редки болести и лекарствени продукти сираци
17-18 май 2018 г., Трир (Германия) – Семинар по въпросите на правото на ЕС за хората с увреждания и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
13 юни 2018 г., Варна (България) – Уъркшоп на EASPD за разработване на проекти
14-15 юни 2018 г., Варна (България) – Първа конференция на EASPD за 2018 г. (организира се съвместно с българското председателство на ЕС и НАСО)
16 юни 2018 г., Варна (България) – Общо събрание
21-22 юни 2018 г., Брест (Франция) – Европейска конференция по въпросите на заетостта и професионалното обучение на хората с увреждания
27 юни 2018 г., Брюксел (Белгия) – Семинар: „Работната сила в сектора на социалните грижи в Европа: нужди и предизвикателства“
11 юли 2018 г., Линц (Австрия) – 16-а международна конференция „Как компютрите помагат на хората със специфични потребности“

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.
 
Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.
Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eupepe.escrig@easpd.eu