Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - август (BG NEWSLETTER AUG I)

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА!
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА EASPD В БАРСЕЛОНА
„Технологиите и цифровизацията в социалните грижи“
Регистрацията за следващата Годишна конференция на EASPD вече е отворена. Конференцията ще се проведе на 4 и 5 октомври 2018 г. в Барселона и на нея ще бъде разгледана темата за въздействието на технологиите и цифровизацията върху образованието, заетостта и независимия живот. Научете повече тук.
 


Редакционна статия

Използване на Европейския стълб на социалните права за насърчаване на приобщаващи пазари на труда – какво правите в тази посока?

Правото на труд на хората с увреждания е основно право. Но какви действия се предприемат, за да може това право да стане реалност? Тимоти Жилен, старши специалист на EASPD по въпросите на политиките, разглежда какви допълнителни действия могат да бъдат предприети, за да се създадат по-приобщаващи пазари на труда. Прочетете повече.
 


Видеосъобщение на EASPD

 

Европейският стълб на социалните права в 60 секунди

От обявяването му от ЕС през ноември 2017 г. Европейският стълб на социалните права е приветстван като „компас на социалния прогрес“. Но какво представлява той? И как може да подпомогне доставчиците на услуги? За да разберете, гледайте тук нашето последно видеосъобщение
 


Гласът на нашите членове

 

Кралското общество за слепите деца (RSBC) приветства ангажимента на британското правителство за деинституционализация

На 24 юли на първата глобална среща на върха за хората с увреждания, която се проведе в Лондон, правителството на Обединеното кралство се ангажира да увеличи обществените грижи по места за всички деца. Кралското общество за слепите деца (RSBC), член на EASPD, споделя първата си реакция тук.
 


Новини от EASPD

„Заетост за всички!“: Регистрацията за конференцията през 2018 г. вече е отворена

Регистрацията за конференцията „Заетост за всички“, на която ще се проучат стратегиите за подпомагане на заетостта на хората с увреждания, вече е отворена. Прочетете повече.
 


Покана за представяне на оферти за участие в проучване, което открива възможности за коопериране в приобщаващото образование

EASPD обяви покана за представяне на оферти в подкрепа на проучването на организацията за откриване на възможности за коопериране в приобщаващото образование. Прочетете повече.
 


Публикуване на проучване: Пречки пред по-широкото внедряване на ориентираните към
личността технологии в услугите за хора с увреждания

EASPD и нейните партньори от „Assistive Technologies“ публикуваха проучване, което изследва пречките пред по-широкото внедряване на ориентираните към личността технологии в услугите за хора с увреждания. Прочетете го тук.
 


Европейски новини 

Първа реакция! ЕЕГ коментира предложенията на Европейската комисия за следващата многогодишна финансова рамка

Европейската експертна група по въпросите на прехода от институционална грижа към грижа в общността (ЕЕГ) публикува първата си реакция на предложените финансови регламенти от Европейската комисия за многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. Прочетете повече.
 


Помагате ли за създаването на по-социална Европа? Организацията „Социална платформа“ иска да научи Вашата история сега

Организацията „Социална платформа“ търси най-добрите практики, които показват как организациите на гражданското общество, работещи на местно ниво, изпълняват европейския стълб на социалните права. Прочетете повече.
 


УНИЦЕФ призовава ЕС да увеличи социално приобщаващите грижи, да подкрепи и защити правата на всички деца

Най-новият документ на УНИЦЕФ призовава политиците да засилят ангажимента си да финансират деинституционализацията и реформите в социалното подпомагане във и извън ЕС. Прочетете повече.
 


Агенцията на ЕС за основните права Ви кани да се присъедините към Платформата за основните права

Агенцията приканва организациите на гражданското общество да се регистрират в базата данни на Платформата за основните права (ПОП), за да се ползва от тяхната работа, данни и експертен опит. Прочетете повече.
 


Новини за членовете

Регистрирайте се сега за конференцията „Да се погрижим за полагащите грижи лица: младите полагащи грижи лица в променящия се свят“

На 28 септември 2018 г. Гръцката мрежа на полагащите грижи лица ще бъде домакин на конференция, посветена на предизвикателствата, пред които са изправени съвременните полагащи грижи лица. Регистрацията за конференцията вече е отворена. Прочетете повече.
 


„Защото това е трилър!“: „Jugend am Werk“ представи най-новия си видеоклип

Специалната танцова трупа на „Jugend am Werk“ представи най-новия си видеоклип в чест на сингъла „Трилър“ на Майкъл Джексън. Гледайте го тук.
 


Новини за проекти

Да направим така, че технологиите да работят за всички – проект „По-добър живот чрез ориентирани към личността технологии“ на „Lebenshilfe Austria“

Прочетете актуалните новини за проекта на „Lebenshilfe Austria“ за това как да „мислим мащабно“ при внедряването на ориентираните към личността технологии в предоставянето на услуги. Прочетете повече.
 


Регистрацията вече е отворена: „Към творческо приобщаване в образованието за възрастни“

Като първо мултиплициращо събитие по проект „Творческо приобщаване в образованието за възрастни“ (CITA) ще бъдат представени примери за добри практики, при което участниците ще обсъдят предизвикателствата, свързани с приобщаването на възрастни с увреждания в образованието в областта на изкуството. Прочетете повече.
 


Предстоящи събития

18 септември 2018 г., Брюксел (Белгия) – „Към творческо приобщаване в образованието в областта на изкуството“
28 септември 2018 г., Атина (Гърция) – „Да се погрижим за полагащите грижи лица: младите полагащи грижи лица в променящия се свят“
1-2 октомври 2018 г., Трир (Германия) – 2-ри семинар за специалисти в областта на политиките: „Отнасящите се до хората с увреждания финансови инструменти в контекста на правото на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“
4-5 октомври 2018 г., Барселона (Испания) – Конференция на EASPD: „Технологиите и цифровизацията в социалните грижи“
18-19 октомври 2018 г., Залцбург (Австрия) – „Отчитащо многообразието педагогическо образование: възможности и ограничения за развитието на приобщаващи университети“
3-4 декември 2018 г., Брюксел (Белгия) – Европейски ден на хората с увреждания (EDPD)
3-10 декември 2018 г., Брюксел и из цяла Европа – Европейска седмица на хората с увреждания и инициативите за развитие (EDDW)
25-26 октомври 2018 г., Маастрихт (Холандия) – „Правата на хората с увреждания в практиката: сравнителен анализ на функцията на съдилищата“
 
Не виждате някое събитие? Информирайте EASPD за Вашето събитие
 

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.

Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eupepe.escrig@easpd.eu