Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - август I

До нови срещи!
EASPD Ви пожелава прекрасна и прохладна лятна ваканция от горещия Брюксел!

 

Новини от EASPD

 

Покана за участие! Научно изследване на тема „Технологиите за наемане в социалните предприятия за трудова интеграция (СПТИ)“

EASPD търси изследовател/изследователски екип за изготвяне на доклад на тема „Технологиите за наемане в социалните предприятия за трудова интеграция (СПТИ)“. Прочетете повече.
 

Регистрацията вече е отворена: „Социалните услуги в ЕС: Проверка на актуалното положение“

На 12 септември EASPD ще събере европейски политици, членове на асоциацията и други ключови заинтересовани лица, които ще изследват как процесът на европейския семестър може да подпомогне по-добре предоставянето на висококачествени услуги за подкрепа. Прочетете повече.

 

Европейски новини

 

Нов доклад: Неравнопоставеност в достъпа на младите хора до информация и услуги за подкрепа

Последният доклад на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) разглежда предизвикателствата, пред които са изправени много млади хора, включително тези с увреждания, при осъществяване на достъп до социални и здравни услуги. Прочетете повече.

 

Конкурсът за наградата „Достъпен град“ за 2020 г. започна

Вече се приемат заявленията, с които можете да номинирате Вашия град за 10-ата награда „Достъпен град“ на Европейската комисия за 2020 г. Прочетете повече.
 

1000 дни, променящи живота

Разработен с подкрепата на EASPD и Европейския алианс за инвестиране в децата, най-новият видеоклип на EuroHealthNet има за цел да повиши осведомеността относно значимостта на инвестициите в благосъстоянието и здравето на всички деца. Прочетете повече.

 

Новини за членовете

 

Два нови доклада и поредица от видеоклипове разглеждат как политиците могат да помогнат на дълготрайно безработните да намерят работа и да запазят заетостта си

Членуващата в EASPD фондация „Лино Спитери“ участва в нови доклади и поредица от видеоклипове, публикувани от Европейската комисия, в подкрепа на допълнителната интеграция на дълготрайно безработните на пазара на труда. Прочетете повече.
 

 

„Училище за успех!“

Проектът „Училище за успех“ работи в България в подкрепа на ромското малцинство и ученици с когнитивни увреждания и идентифицира и предотвратява рисковете от отпадане от училище. Екипът представя резултатите от тригодишната работа по проекта. Прочетете повече.

 

 

Новини за проекти

 

 

Открийте приобщаващите театрални практики на заключителната конференция по проект „ABBA“

Заключителната конференция по проект „Сливане на публиката чрез изкуство“ („ABBA“) ще се проведе на 4 октомври 2019 г. Присъединете се към нас, за да дискутираме иновативната двуезична театрална техника по проекта и да обсъдим изкуствата и приобщаването с политически представители. Прочетете повече.
 

Проект „NEWSCAT“ публикува допълнителни материали в подкрепа на разработването на достъпен туризъм

Проект „NEWSCAT“ публикува няколко допълнителни помощни материала за повишаване на компетенциите на професионалистите в туристическия сектор за справяне с диверсифицираното търсене на туристически услуги от хора с увреждания. Прочетете повече.
 
 

 

 

Предстоящи събития

 
 
25-31 август 2019 г., Льовен (Белгия) – Европейски лагер за кампанийни дейности на Dandelion Group
27 август 2019 г., Болоня (Италия) – 15-та международна конференция на Асоциацията за развитие на помощните технологии в Европа (AAATE) на тема „Технологии и увреждания“: „Глобални предизвикателства пред помощните технологии: Научни изследвания, политики и практика“
29 август 2019 г., Хелзинки (Финландия)„Да проправим пътя“: международна конференция на тема саморегулираната подкрепа
16 септември 2019 г., Брюксел (Белгия) – Европейски семинар по проект „SKILLS“ на тема „Саморегулираната подкрепа в Европа“
3-4 октомври 2019 г., Хелзинки (Финландия) – Годишна конференция на EASPD: „Персоналът е от значение! Работната сила на бъдещето в сектора на хората с увреждания“
5 ноември 2019 г., Манчестър (Великобритания) – Годишна конференция на Британската асоциация за подкрепена заетост (BASE)
28-29 ноември, Брюксел (Белгия) – Европейски ден на хората с увреждания (EDPD)