Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - декември I

Редакционна статия

Правото на свързване сега!

Уменията в сферата на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) са от основно значение за пълноценното участие в съвременното общество. Проектът „Entelis+“ е създаден, за да улесни приобщаването на хора с увреждания, предоставяйки им адекватни цифрови умения. На отбелязвания днес Международен ден на хората с увреждания партньорите по проекта стартират кампанията #righttoconnectnow. Разкажете ни Вашата история! Използвайте хаштага, за да обясните защо са важни уменията в сферата на ИКТ и по какъв начин са били от полза за Вас или близките Ви. Прочетете повече.

 

Видеосъобщение

Международен ден на хората с увреждания

Генералният секретар на EASPD се завръща в последното ни видеосъобщение с послание към всички членове, с което отбелязва празника и предоставя актуална информация за работата ни на европейско равнище. Наближава краят на годината, но това не означава, че намалява броят на събитията в календара ни! Гледайте тук.

 

Новини от EASPD

EASPD публикува своята позиция по плана за действие за прилагане на Европейският стълб на социалните права

EASPD отговори на консултацията на Европейската комисия относно разработването на план за действие за стълба на социалните права. Прочетете повече.
 

EASPD публикува 3 документа за позиция относно предстоящи ключови инициативи на ЕС

Европейският съюз предприема важни стъпки в социалната сфера. EASPD бе изключително активен в популяризирането на нови идеи за това как трябва да се разработят някои от тези инициативи, включително следващата Европейска стратегия за хората с увреждания и Европейската гаранция за децата. Прочетете повече.

 

Европейски новини

Съветът на ЕС призовава за социални съображения при обществените поръчки за възстановяване на ЕС

Националните правителства на ЕС наскоро приеха (на 25 ноември 2020 г.) набор от „заключения“ за това как обществените поръчки могат да бъдат използвани за изграждане на по-стабилно и устойчиво възстановяване на ЕС. Прочетете повече.
 

Живот след насилието: Проучване на Inclusion Europe относно насилието над жени с интелектуална недостатъчност в институции

Inclusion Europe публикува наскоро нов доклад относно насилието над жени с интелектуална недостатъчност в институции.  EASPD публикува обобщение на проблемите и обсъждането им в доклада. Прочетете повече.

 

Новини за членовете

Документ за позиция относно подкрепата на ЕС за деинституционализацията на хората с увреждания в Република Молдова

Keystone Human Services и партньори на организацията изготвиха документ за позиция, подчертаващ необходимостта от подкрепа от страна на ЕС за деинституционализацията на хората с увреждания в Република Молдова. Прочетете повече.

 

Новини за проекти

„Just4All“: безплатен курс за обучение за адвокати, нотариуси и юристи!

По проект „Just4All“ бе разработен безплатен онлайн курс за юристи, в който ще се обучават в областта на съдебните права на хората с увреждания. Прочетете повече.
 

Среща по проект „DDSkills“: втора транснационална среща по проекта

Партньорите по проект „DDSkills“ проведоха онлайн среща на 3 ноември, на която представиха постигнатите резултати през първите десет месеца на проекта и обсъдиха следващите стъпки. Прочетете повече.
 

Историята на „I-Decide“

Проектът „I-Decide“ приключи тази година, но оставя след себе си много полезни инструменти за прилагане на подкрепеното вземане на решения. Прочетете повече.