Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - декември I

Специално съобщение: Есенната конференция на EASPD през 2019 г. ще се проведе в гр. Хелзинки, Финландия!

 

Редакционна статия

Услуги за подкрепа на бъдещето – какво ни предстои?

След отбелязването на Европейския ден на хората с увреждания миналата седмица, съвсем очевидно е, че ни предстои още много работа за изграждането на приобщаващо общество, което предоставя необходимите възможности на хората с увреждания и на всички граждани. Но каква трябва да бъде ролята на доставчиците на услуги? Нашият старши специалист по въпросите на политиките Тимоти Жилен представя позицията на EASPD. Прочетете повече.

 

Гласът на нашите членове

 

Уберизация на социалните услуги: риск, който трябва да отчетем?

Последвайки отчетения наскоро бум на икономиката на сътрудничеството, Антонио Б. Гарсия Сабатер, представител на Fundació Espurna и заместник-председател на Групата по интереси на EASPD по въпросите за развитие на човешката сила и човешките ресурси, разглежда потенциалното въздействие на тази тенденция върху сектора на услугите за подкрепа. Прочетете повече.

 

Новини от EASPD

Отбележете си датата! Конференция на тема „Застаряването и уврежданията“

EASPD организира конференция с интерактивни сесии на тема „Застаряването и уврежданията“, която ще се проведе в гр. Брюксел на 21 и 22 март 2019 г. Прочетете повече.

 

Покана за участие! Изследовател/Научноизследователски екип, който да проведе проучване на системите за финансиране на саморегулираната подкрепа  

EASPD търси изследовател/научноизследователски екип, който да проведе проучване на системите за финансиране за саморегулираната подкрепа. Прочетете повече.

 

Разгръщане на потенциала на моделите на заетост за включване на хора с увреждания в пазара на труда!

На 6 декември EASPD организира съвместно събитие с Европейската платформа за рехабилитация, на което двете организации представиха резултатите от своето изследване на социалната икономика и заетостта на хората с увреждания. Прочетете повече.

Отбележете си датата! Конференция на EASPD „Инвестиране в социалните услуги, инвестиране в хората“

Следващата годишна конференция на EASPD на тема „Инвестиране в социалните услуги, инвестиране в хората“ ще се проведе в гр. Букурещ на 16 и 17 май 2019 г. Прочетете повече.

 

EASPD подновява ангажимента си към Работната група по въпросите на копродукцията за партньорско разработване на услуги за подкрепа на бъдещето

На 4 декември EASPD, Европейската мрежа за независим живот (ENIL), Inclusion Europe, ЕФР, COFACE и Mental Health Europe обявиха своя общ ангажимент към копродукцията (сътрудничество между всички отговорни страни). Прочетете повече.

 

Европейски новини

Европейски ден на хората с увреждания

На 3 декември 2018 г. отбелязахме Европейския ден на хората с увреждания. Европейската комисия проведе двудневна конференция с богата и интересна програма, в която EASPD се включи като лектор и слушател. Прочетете повече.

 

Европейска карта на лицата с увреждания: Следващите стъпки към реализирането ѝ

На 28 ноември Междуведомствената група за хората с увреждания на Европейския парламент и Европейският форум за хората с увреждания организираха събитие, на което бе обсъдено бъдещото въвеждане на европейската карта на лицата с увреждания. Прочетете повече.

 

Новини за членовете

Дали вашето послание е чуто? Комуникационната мрежа на EASPD подпомага членовете на асоциацията, организирайки уебинар, посветен на темата на социалните медии

На първия уебинар на Комуникационната мрежа на EASPD бяха представени многобройни инструменти и съвети, които могат да помогнат на членовете на асоциацията да обогатят своето съдържание в социалните медии. Прочетете повече.

 

Новини за проекти

НАДЕЖДА за бъдещето

Партньорите по проект „HOPE“ се срещнаха на 27 и 28 ноември в Брюксел, за да разработят допълнително дейностите по проекта за предотвратяване на сексуалната експлоатация на деца и млади жени с увреждания. Прочетете повече.

 

Предстоящи събития

10-15 март 2019 г., Тирана (Албания) – Курс за обучение на EASPD: „Изграждане на приобщаващо училище за всички“

16-18 май 2019 г., Букурещ (Румъния) – Годишна конференция на EASPD: „Инвестиране в социалните услуги, инвестиране в хората“
21-22 март 2019 г., Брюксел (Белгия) – Конференция на тема „Застаряването и уврежданията“
 

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.

Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eu, sydney.vonihering@easpd.eu