Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - февруари II

Редакционна статия

Всички заедно за приобщаваща заетост!

Упражняваната от нас професия ни дава далеч повече от икономическа независимост – тя може да ни определя като хора и да придава стойност на живота ни. Нашият старши специалист по въпросите на политиките Тимоти Жилен разказва за дейностите, планирани от EASPD съвместно с нейните партньори, за създаването на по-приобщаваща работна среда, която ще бъде от полза за всички. Прочетете повече.

 

Новини от EASPD

 

Регистрацията за конференцията на EASPD „Инвестиране в социалните услуги, инвестиране в хората“ вече е отворена

 

На предстоящата ни конференция, която ще се проведе на 16 и 17 май, ще бъдат разгледани различни модели на финансиране в Европа и ще бъде извършена оценка на предимствата и недостатъците на разработването на качествени услуги за подкрепа. Прочетете повече.

 

Търсим да наемем! Свободна позиция за стажант „Асистент по политиките“

Търсим младши експерт за екипа по политиките на EASPD, който ще работи под прякото ръководство на ръководител „Политики“ на EASPD. Прочетете повече.

 

EASPD публикува още осем фактологични справки по страни за сектор „Услуги за социални грижи и подкрепа“

 
EASPD публикува осем нови фактологични справки по страни за сектор „Услуги за социални грижи и подкрепа за хората с увреждания“, които вече са достъпни онлайн. Прочетете повече.
 

Ще посмеете ли (да се включите в проекта „DARE“)? EASPD търси да назначи изследовател в началния стадий на изследователската си кариера – докторант, който да се присъедини към екипа ни в рамките на проекта „DARE“ („Научни изследвания в областта на застъпничеството за хората с увреждания в Европа“)

EASPD търси да назначи изследовател в началния стадий на изследователската си кариера (ESR 7) – докторант, който да се присъедини към екипа ни през септември 2019 г. Прочетете повече.

 

EASPD публикува доклад за услугите за подкрепа според ООН

Последният изследователски доклад на EASPD се базира на задълбочено проучване на възгледите на Организацията на обединените нации относно услугите за подкрепа и ролята им в предоставянето на възможност на хората с увреждания да се ползват напълно от своите права. Прочетете повече.

 

Европейски новини

 

Европейската комисия приветства временно споразумение за създаване на по-прозрачни и предвидими условия на труд

Предложението на Комисията има за цел да модернизира закона и да го адаптира към реалностите на настоящия пазар на труда. Прочетете повече.

 

Регистрацията за Тринадесетата конференция на Европейския съюз за подкрепена заетост (ЕСПЗ) вече е отворена

Европейския съюз за подкрепена заетост ще проведе 13-ата си конференция „Преходи“ на 27 и 29 май 2019 г. в гр. Амстердам. Прочетете повече.

 

 

Новини за членовете

 

Стартиране на проект „Умения за независим живот: Обучение и инвестиране в хората с увреждания, сътрудничество със семействата и доставчиците на услуги“

Членуващите в EASPD организации Centre de la Gabrielle – MFPass и KVPS са част от нов проект, който има за цел да подобри подкрепата на възрастните с умствени увреждания, за да преминат към по-независим живот. Прочетете повече.
 

EASPD предлага безвъзмездни помощи на своите членове за участие в предстоящата конференция

Ще предоставим 10 безвъзмездни помощи на членове на EASPD и наблюдатели от страни с по-нисък БВП за участие в пролетната ни конференция в Румъния. Прочетете повече.

 

Новини за проекти

 

Стартиране на проект „TOPHOUSE“ на международно ниво

В рамките на международната конференция на „Zero Project“ за 2019 г. се проведе форум по проект „TOPHOUSE“, на който бяха представени нови модели и подходи за интегрирано жилищно настаняване и подкрепа на хората с увреждания. Прочетете повече.
 

Как можете да приложите приобщаването във Вашето училище? Партньорите по проект „IIIS“ публикуваха помощно ръководство за хора, ангажирани с прилагане на приобщаващо образование в училищата

Партньорите по проект „Въвеждане на приобщаването в училищата“ („IIIS“) публикуваха ръководство, което може да помогне на хората, ангажирани с насърчаване и прилагане на приобщаващо образование в училищата. Прочетете повече.
 

Проект „NEWSCAT“ публикува доклад за компетенциите в областта на достъпния туризъм

В рамките на проекта бе изготвен доклад, който използва удобен за ползване дизайн, насочен към стажантите в областта на достъпния туризъм. Прочетете повече.

 

 

Покана за участие на партньор в нов проект в областта на градинарството

Асоциацията на родителите и настойниците на хората с увреждания (гр. Атина, Гърция) търси партньор за нов проект, който има за цел създаване на учебен курс по градинарство. Прочетете повече.
 

Покана за участие на партньори в проект за работилници за тъкане!

Членуващата в EASPD гръцка организация „Маргарита“ търси партньори по проект, който има за цел да насърчи създаването/поддръжката на работилници за тъкане в центрове за професионално обучение. Прочетете повече.

 

Предстоящи събития

   

10-15 март 2019 г., Тирана (Албания) – Курс за обучение на EASPD: „Изграждане на приобщаващо училище за всички“
21-22 март 2019 г., Брюксел (Белгия) – Конференция на тема „Застаряването и уврежданията“
27-30 март 2019 г., Нюрнберг (Германия) – Годишен панаир на германските производствени цехове за хора с увреждания 2019 г., BAG WfbM, Германия
27-30 март 2019 г., Талин (Естония) – Конференция на Европейската федерация на училищата за кучета-водачи 2019 г.
16-18 май 2019 г., Букурещ (Румъния) – Годишна конференция на EASPD: „Инвестиране в социалните услуги, инвестиране в хората“
28 май 2019 г., Амстердам (Холандия) – Конференция на Европейския съюз за подкрепена заетост (ЕСПЗ): „Преход към подкрепена заетост“
27 август 2019 г., Болоня (Италия) – 15-а международна конференция нa Асоциацията за развитие на помощните технологии в Европа (AAATE) на тема „Технологии и увреждания“: „Глобални предизвикателства пред помощните технологии: научни изследвания, политики и практика“
28-29 ноември, Брюксел (Белгия) – Европейски ден на хората с увреждания (EDPD)

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.
Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.
Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eu, sydney.vonihering@easpd.eu