Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - февруари II

Редакционна статия 

Да го направим за Аби! 

Миналата седмица EASPD присъства на прожекция на филма  „Извинете, забравихме ви“ (Sorry We Missed You) в Европейския парламент. Филмът разказва за трудностите на семейство, в което и двамата родители работят, но въпреки това все повече изнемогват да свързват двата края: финансово, социално и емоционално. Филмът обрисува точна картина на най-доброто и най-лошото на сектора на домашните грижи. Нашият съветник по въпросите на политиките Томас Бигнал разказва кои моменти от провокиращия размисъл филм са го впечатлили най-много и как EASPD ще продължи да помага на ЕС да оказва положително въздействие върху основните предизвикателства, засягащи социалните грижи и услугите за подкрепа. Прочетете повече.  

 

Видеосъобщение  

 

Колко сте „зелени“? 

В офиса на EASPD в Брюксел създадохме собствена Еко група, съставена от членове на секретариата, която в момента изготвя зелен манифест за насърчаване на екологичните практики в цялата организация. Еко групата обаче не може да постигне това сама – гледайте най-новото ни видеосъобщение, за да разберете какво очакваме като принос от Вас като наши членове. Гледайте тук.   
 

Новини от EASPD 

 

EASPD и нейните партньори публикуваха декларация, с която призовават за изкореняване на детската бедност и социалното изключване с помощта на Европейската гаранция за децата 

EASPD и партньорите ѝ от Европейския алианс за инвестиране в децата публикуваха декларация, с която призовават Европейската комисия и държавите-членки на ЕС да предложат и приемат Препоръка на Съвета за Европейската гаранция за децата през 2020 г. Прочетете повече

 

На 5-6 март 2020 г. „Европейската научноизследователска платформа за приобщаващо обществено планиране и развитие на услугите за хората с увреждания“ (EURECO) ще проведе форум на тема „В подкрепа на приобщаващото здравеопазване за ВСИЧКИ“. Прочетете повече. 
 

6 членове на EASPD сред 75-те носители на наградите на Zero Project 

Тазгодишната тема „Приобщаващо образование и ИКТ“ привлече участници от 79 държави с 436 номинации и 75 иновативни практики. Сред наградените практики са и тези на 6 членове на EASPD. Прочетете повече.  
 

Свободна стажантска позиция за асистент „Комуникации и операции“ 

EASPD търси стажант за екипа ни в Брюксел, чиято позиция на асистент на комуникационните и оперативните дейности на организацията започва на 23 март 2020 г. Прочетете повече
 

EASPD предлага 15 отделни безвъзмездни помощи в размер до 400 евро на членове на Комуникационната мрежа на EASPD за участието им в организирания от асоциацията семинар на тема „Комуникацията на тема значимостта на доставчиците на услуги за подкрепа“. Прочетете повече.  

 

Европейски новини 

 

Екосистема за интегрирани грижи на мултиморбидни пациенти 

Европейската комисия публикува кратък преглед на резултатите от проект „ProAct“. Прочетете всички техни постижения тук!  

 

Кандидатствайте за новия Европейски фонд за социални катализатори! 

Европейският фонд за социални катализатори (European Social Catalyst Fund (ESCF)) е нова инициатива, чиято цел е да окаже значително въздействие върху някои от най-належащите социални предизвикателства в Европа. Прочетете повече

 

Новини за членовете 

 

Безплатен уебинар за инструменти за ефективна комуникация за хора с увреждания 

Участвайте в уебинара на експертите от технологичния център на организацията Beit Issie Shapiro, за да научите за някои от съществуващите технологични решения (ниско- и високотехнологични) за напредък на комуникациите. Прочетете повече. 

 

Новини за проекти 

 

Начало на проект „DDSKILLS“! 

Проектът „DDSKILLS“ има за цел да разработи алианс за предоставяне на нови знания, умения и компетенции за професионалисти, подпомагащи хора с увреждания и проблеми с психичното здраве. Прочетете повече.  

 

Готови ли сте да въздействате с „Ready4impact“? 

EASPD и партньорите ѝ от проект „ALL IN“ Ви канят да споделите мнението си за тяхната онлайн игра, която ще се използва от специалисти в работата им с възрастни с увреждания, насочена към осигуряване на практическа подкрепа за създаване на социално предприятие. Прочетете повече

 

Предстоящи събития 

 

 5-6 март 2020 г., Брюксел (Белгия) - Форум на EURECO за 2020 г. – „В подкрепа на приобщаващото здравеопазване за всички“
15-20 март, Любляна (Словения)  Шесто издание на курса за обучение на EASPD по приобщаващо образование
26 март 2020 г., Брюксел (Белгия) – Конференция „Правоспособност и достъп на хората с увреждания до правосъдие: пътят напред“ 
1-4 април, Нюрнберг (Германия)– „Werkstätten:Messe“ (Изложение на производствени цехове), организирано от BAG WfbM 

4-5 май 2020 г., Париж (Франция) – Европейска конференция на EASPD „По пътя към намирането на работа“