Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

​EASPD бюлетин - март I

Редакционна статия

 

Многостепенна стратегия за научни изследвания и новации в предоставянето на услуги

Предоставянето на по-добра подкрепа на хората с увреждания изисква разработването на иновативни модели. За тези модели са необходими многостепенни стратегии, които да генерират нови знания и които да гарантират пренос на тези знания от теорията към практиката! Кармен Аройо де Санде, мениджър „Развитие“ на EASPD, ни разказва за активната работа на EASPD за създаването на нови партньорства и разработването на проектни предложения, които ще ни помогнат да изградим по-цялостен подход към нашите научни изследвания. Прочетете повече.

 

Новини от EASPD

Участвайте в нашето проучване на работната сила и ще имате шанс за безплатно участие в нашата конференция!

EASPD дава шанс на своите членове да спечелят покриване на разноските за участие в конференцията, като просто попълнят нашето проучване за състоянието на работната сила с увреждания в Европа. Прочетете повече.

 

Покана за участие! Разработване на комикс на тема ранна детска интервенция

EASPD търси художник и/или писател, който да създаде комикс за малки деца, обясняващ важността на качествените услуги за ранна детска интервенция. Прочетете повече.

 

Европейски новини

 

Европейската комисия публикува докладите по държави в рамките на европейския семестър

Европейската комисия публикува докладите по държави за 2019 г. за всички държави членки на ЕС в контекста на европейския семестър. Прочетете повече.

 

Комисарят на Съвета на Европа по правата на човека заяви, че Румъния трябва да направи повече за защита на правата на хората с увреждания и жените от насилие

Комисарят на Съвета на Европа по правата на човека публикува доклад относно положението с правата на човека на хората с увреждания и насилието срещу жени след посещението си в Румъния през м. ноември 2018 г. Прочетете повече.

 
„Social Service Europe“ публикува последния си доклад: „Подобряване равновесието между професионалния и личния живот чрез социални услуги за подпомагане

EASPD и нейните партньори от „Social Service Europe“ публикуваха последния си доклад относно ключовата роля, която играят услугите за подкрепа за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот на лицата, полагащи грижи за хора с увреждания. Прочетете повече.

 

Обява за работа в IFSBH!

Международната федерация за спина бифида и хидроцефалия (IFSBH) търси да назначи двама членове на екипа на организацията в Брюксел. Прочетете повече.

 

Нов доклад подчертава заключението, че деменцията засяга предимно жените

Европейският институт за женско здраве (EIWH) поема водещата роля в оповестяване на заключенията, че деменцията засяга предимно жените като пациенти и полагащи грижи за болни лица. Този документ за позиция е първата стъпка към по-структурирана европейска инициатива за справяне с предизвикателствата на жените и деменцията. Прочетете повече.

 

Покана за участие: „Social Services Europe“ търси изследовател

От избрания изследовател се очаква да проведе съвместни и независими научни изследвания на европейско равнище по отношение на социалните работници и професионалисти в услугите за грижи от трети страни и разгръщане на потенциала на социалните услуги за създаване на работни места. Прочетете повече.

 
Възможност за изследовател да документира проект за ранна детска интервенция в Грузия

Програмата за ранно детство на фондация „Отворено общество“ (OSF-ECP) търси изследовател, който да подпомогне подобряването на развитието и укрепването на системите и услугите за ранна детска интервенция в Грузия. Прочетете повече.
 

Новини за членовете

 

Процедурата на кандидатстване за позиция в Борда на EASPD вече е отворена!

EASPD приема заявления за една позиция в Борда на асоциацията. Изборите ще се проведат в рамките на заседанието на Общото ни събрание по време на конференцията ни в Румъния. Прочетете повече.
 

Попълнете нашето ново проучване за профилиране на нашите членове, за да ни помогнете да Ви помогнем!

Разработихме проучване за профилиране на нашите членове, което ще ни помогне да разберем по-точно основните области на доказани знания на нашите членове и темите, към които имат интерес да разширят познанията си. Прочетете повече.

 

Към национално разгръщане на инициативата „Асистент на житейския проект“ във Франция

Членуващата в EASPD организация Nexem приветства инициативата на френския държавен секретар по въпросите на хората с увреждания да включи моделирането и внедряването на инициативата „Асистент на житейския проект“ на организацията в националната пътна карта на Франция. Прочетете повече.

 
Какво е въздействието? Ново ръководство предлага практическа информация за това как организациите могат да приложат своята собствена оценка на социалното въздействие

Avise, партньор на членуващата в EASPD организация Nexem, наскоро публикува последния си наръчник за оценка на социалното въздействие на английски език. Прочетете повече.

 

Новини за проекти

Проектът „ENhANCE“ публикува първия си бюлетин

Проектът, който има за цел да подобри грижата за семействата и общността с помощта на високоспециализирани медицински сестри, публикува първия си бюлетин – не забравяйте да се абонирате! Прочетете повече.

  

Екипът от Мидландс по проект „HOPE“ споделя своя опит

Екипът от областта Мидландс в Обединеното кралство споделя резултатите от отличната работа с млади хора за предпазването им от сексуална експлоатация. Прочетете повече.

 
 

Предстоящи събития

  

21-22 март 2019 г., Брюксел (Белгия) – Конференция на тема „Застаряването и уврежданията“
27-30 март 2019 г., Нюрнберг (Германия) – Годишен панаир на германските производствени цехове за хора с увреждания 2019 г., BAG WfbM, Германия
27-30 март 2019 г., Талин (Естония) – Конференция на Европейската федерация на училищата за кучета-водачи 2019 г.
16-18 май 2019 г., Букурещ (Румъния) – Годишна конференция на EASPD: „Инвестиране в социалните услуги, инвестиране в хората“
28 май 2019 г., Амстердам (Холандия) – Конференция на Европейския съюз за подкрепена заетост (ЕСПЗ): „Преход към подкрепена заетост“
27 август 2019 г., Болоня (Италия) – 15-а международна конференция нa Асоциацията за развитие на помощните технологии в Европа (AAATE) на тема „Технологии и увреждания“: „Глобални предизвикателства пред помощните технологии: научни изследвания, политики и практика“
3-4 октомври 2019 г., Хелзинки (Финландия) – Годишна конференция на EASPD: „Развитие на качествена работна сила в услугите за хора с увреждания: възникващи нужди и възможности“
28-29 ноември, Брюксел (Белгия) – Европейски ден на хората с увреждания (EDPD)

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.
Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.
Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eu, sydney.vonihering@easpd.eu