Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - март I

(Due to last minute unplanned updates to this newsletter some parts have been unable to be translated)

Редакционна статия 

 

Към ЕС без детска бедност! 
 

Днес 23 милиона деца растат, изложени на риск от бедност или социално изключване в ЕС, по-специално деца с увреждания, деца в миграция, деца в институционална грижа, както и деца на самотни родители или многодетни семейства. Тази цифра е неприемливо висока за един от най-проспериращите региони в света. Новата Европейска комисия обяви, че осъществяването на Европейската гаранция за децата ще бъде сред нейните приоритети. Тимоти Жилен, старши специалист на EASPD по въпросите на политиките, ни разказва как EASPD планира да работи за нейната успешна реализация. Прочетете повече.  

 

Видеосъобщение  

 

Joining Forces!

 

EASPD Secretary General Luk, addresses the current situation surrounding COVID-19 and what EASPD is doing to support our members at this challenging time and our plan for future EASPD events. Watch here

 

 

Новини от EASPD 

 

EASPD търси изследовател! 

 

EASPD търси изследовател/екип от изследователи за изготвянето на фактологични справки по държави относно финансирането на сектора на услугите за социални грижи и подкрепа за хората с увреждания. Прочетете повече. 

 

Трябва ли грижите и подкрепата да не бъдат предназначени за продажба? 
 

На 7 април 2020 г. EASPD ще проведе работен семинар (now webinar), на който ще се обсъди текущото състояние на финансирането на сектора на социалните грижи и подкрепа и ще се установи как ЕС може да подкрепи допълнително адекватното развитие на моделите на финансиране на национално, регионално и местно равнище. Прочетете повече. 

  

 

Европейски новини 

 

AIM публикува препоръки относно бъдещето на дългосрочните грижи 
 

Международната асоциация на взаимоспомагателните дружества (AIM) публикува своите препоръки към лицата, вземащи решения, относно бъдещата адекватност и устойчивост на системите за дългосрочни грижи. Прочетете повече. 

 

Работната сила в сектора на социалните услуги в Европа: текущо състояние и предизвикателства 
 

Федерацията на европейските работодатели в областта на социалните услуги публикува последния си доклад относно текущото състояние на работната сила в сектора на социалните услуги и бъдещите предизвикателства, пред които е изправена. Прочетете повече

 

Европейската комисия публикува стратегия за равенство между половете 
 

Като част от ангажимента си за постигане на Съюз на равенството, Европейската комисия представи Стратегията на ЕС за равенство между половете за периода 2020-2025 г. Прочетете повече

 

Новини за проекти 

 

 

Официален старт на проекта „IN-TOUR“! 

В началото на февруари EASPD се присъедини към партньорите си в Генуа, за да даде началото на проекта „IN-TOUR“, който има за цел да създаде качествен курс за обучение на специалисти в областта на приобщаващия туризъм. Прочетете повече. 
 

Покана за представяне на модели на добри практики: помощни технологии за хората с увреждания в образователна среда (професионално образование и обучение (ПОО) и обучение на възрастни)
 

EASPD търси примери за използването на помощни технологии в помощ на хора с увреждания в образователна и учебна среда. Прочетете повече.  

 

Предстоящи събития 

 

 

26 март 2020 г., Брюксел (Белгия) – Конференция „Правоспособност и достъп на хората с увреждания до правосъдие: пътят напред“ (webinar)
1-4 април, Нюрнберг (Германия)– „Werkstätten:Messe“ (Изложение на производствени цехове), организирано от BAG WfbM 

4-5 май 2020 г., Париж (Франция) – Европейска конференция на EASPD „По пътя към намирането на работа“