Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - март I (BG)

Абонирайте се за информационния бюлетин
 
Регистрацията вече е отворена: Конференцията на EASPD „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване“ ще се проведе във Варна, България, на 14-15 юни 2018 г. (Уъркшоп за разработване на проекти: 13 юни; Общо събрание: 16 юни). Домакини на събитието са EASPD, българското председателство на ЕС и Националният алианс за социална отговорност (НАСО). РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА
 

Редакционна статия

Иновации за социална Европа

Иновациите са от съществено значение за пълното прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В тази редакционна статия представяме стартираните от нас инициативи за изграждане на по-силни и новаторски форми на сътрудничество, които ще ни позволят да осъществим нашата цел за социална и приобщаваща Европа.

 

Новини от EASPD

Техническа информационна бележка – Обществени поръчки и социални услуги на ЕС

След получения отговор от Европейската комисия на молбата за разяснения относно прилагането на Директивата на ЕС за обществените поръчки при възлагане на социални услуги, EASPD изготви техническа информационна бележка, която поставя акцент върху увеличената гъвкавост и по-големите възможности за отчитане на социалните съображения. Прочетете повече


Видеосъобщение №26 на EASPD вече е онлайн!

В това видеосъобщение нашият генерален секретар Люк Зелдерло обяснява конкретното въздействие на Европейския стълб на социалните права. Представяме и доклада „Насърчаване на инвестициите в социалната инфраструктура в Европа“. Прочетете повече


Регистрацията вече е отворена: Конференция на EASPD „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване - социално предприемачество, социални услуги, заетост“

Регистрацията за участие в нашата конференция в България, на която участниците ще дискутират концепцията за социална икономика и нейното влияние върху качеството на живот на хората с увреждания, вече е отворена. Европейската конференция се организира със съдействието на Националния алианс за социална отговорност (НАСО) и Министерството на труда и социалната политика на България като част от политическата програма на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Прочетете повече


Конференция на EASPD за 2018 г.: Покана за участие на лектори на уъркшопа

Обявихме покана за участие на лектори на уъркшопа. Тази година конференцията ни във Варна е посветена на социалната икономика като ефективен модел за социално включване. Крайният срок е 16 март 2018 г. Прочетете повече
 

Европейски новини 

 

Международна интердисциплинарна конференция „Отчитащо многообразието педагогическо образование“

Залцбургския педагогически университет в Австрия е домакин на международната интердисциплинарна конференция „Отчитащо многообразието педагогическо образование“, която ще се проведе на 18 и 19 октомври. Организаторите обявиха покана за представяне на доклади на английски и немски език.
Прочетете повече
 

Новини за членовете

Регистрацията вече е отворена: Конференция на EurlyAid за 2018 г. по въпросите на ранната детска интервенция (РДИ)

за 2018 г. по въпросите на ранната детска интервенция (РДИ): промяна на парадигмите чрез съвместни практики на работа със семействата, специалистите и обществото.


Покана за представяне на резюмета на конференцията на EurlyAid за 2018 г. по въпросите на РДИ

Членуващата в нашата асоциация организация Eurlyaid обяви покана за представяне на резюмета на конференцията на EurlyAid за 2018 г. по въпросите на ранната детска интервенция (РДИ): промяна на парадигмите чрез съвместни практики на работа със семействата, специалистите и обществото. Крайният срок е 31 май 2018 г.


Plena Inclusión стартира читателски клуб на лесни заглавия на испански език

Членуващата в нашата асоциация организация Plena Inclusión стартира онлайн читателски клуб на лесни заглавия, който дава възможност на участниците да изтеглят, четат и обменят мнения по прочетените книги през съответната седмица. Прочетете повече
 

Новини за проекти

Регистрацията вече е отворена: Заключителна конференция по проекта PATHWAYS

Заключителната конференция по проекта PATHWAYS ще се проведе на 20 март 2018 г. в Европейския парламент в Брюксел. Консорциумът по проекта ще представи препоръките си относно политиките за подобряване на интеграцията на работното място на хората с хронични заболявания и проблеми, свързани с психичното здраве. Прочетете повече


Информационен бюлетин на проект EMISC – пролет 2018 г.!

Нашият европейски проект „Европейско наставничество в социалните грижи“ (EMiSC) публикува актуалния си пролетен информационен бюлетин! Прочетете повече


НОВО относно Информационната система за финансиране от ЕС (само за членове)

Ново ръководство за европейските програми за финансиране в подкрепа на НПО и местните власти при разработването на алтернативни на институционалната грижа обществени услуги по места (деинституционализация).

Влезете в нашата система за информация за финансиране за повече информация (само за членове)


Стартиране на проект: „Насърчаване на положителни нагласи и основана на фактите политика за приобщаващо образование“

На 8-9 март в Брюксел бе даден старт на проекта „Насърчаване на положителни нагласи и основана на фактите политика за приобщаващо образование“ (IE+), чиято цел е улесняване на прехода към приобщаваща образователна среда.
Прочетете повече

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 

20 март 2018 г., Париж – „Да избереш живота си: Най-добрите практики в деинституционализацията в Европа и Франция“
20 март 2018 г., Брюксел – Заключителна конференция по проекта PATHWAYS относно стратегиите за заетост на хора с хронични заболявания
18-20 април 2018 г., Единбург – Осма европейска конференция за научни изследвания в областта на социалната работа
18-21 април 2018 г., Нюрнберг – Търговски панаир за професионална рехабилитация и изложение на производствени цехове за хора с увреждания
13 юни 2018 г., Варна (България) – Уъркшоп на EASPD за разработване на проекти
14-15 юни 2018 г., Варна (България) – Първа  конференция на EASPD за 2018 г. (организира се съвместно с българското председателство на ЕС и НАСО)
16 юни 2018 г., Варна (България) – Общо събрание

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.
 
Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eu