Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - март II (BG)

Абонирайте се за информационния бюлетин
 
Регистрацията вече е отворена: Конференцията на EASPD „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване“ ще се проведе във Варна, България, на 14-15 юни 2018 г. (Уъркшоп за разработване на проекти: 13 юни; Общо събрание16 юни). Домакини на събитието са EASPD, българското председателство на ЕС и Националният алианс за социална отговорност (НАСО). РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА
 

Редакционна статия

Услугите за ранна интервенция: основополагащият камък на приобщаващото общество

 Напълно приобщаващите общества зависят не само от създаването на добри политики и достатъчно финансиране, но изискват и разбиране и приемане на многообразието в нашите общности от страна на всички. Нашият специалист по въпросите на политиките Тимоти Жилен коментира значимата роля на услугите за ранна интервенция като основополагащ камък за изграждането на по-приобщаващи и сплотени общества.


Новини от EASPD

Финансиране на по-социална Европа: Препоръки на EASPD към Европейския съюз за многогодишната финансова рамка след 2020 г.

В отговор на консултациите на Европейската комисия относно бъдещето на следващата многогодишна финансова рамка (МФР), EASPD представи своите препоръки за бъдещия бюджет на ЕС. Прочетете повече


Европейската комисия изтъква дейността на EASPD в насърчаването на социалното включване

Европейската комисия признава EASPD за ключова неправителствена организация на равнище ЕС в публикуван наскоро доклад, поместващ примери на иновативни проекти и организации, финансирани от Програмата на ЕС за заетост и социални иновации. Прочетете повече

 


Видеосъобщение №27 на EASPD вече е онлайн!

В това видеосъобщение нашият генерален секретар Люк Зелдерло обсъжда препоръките на EASPD за многогодишната финансова рамка след 2020 г.


Конференция на EASPD за 2018 г.: Покана за участие на лектори на уъркшопа

Тази година конференцията ни във Варна е посветена на социалната икономика като ефективен модел за социално включване. Желаете да споделите Вашата иновативна практика? Крайният срок е удължен до 3 април 2018 г. Прочетете повече


Европейски новини 

Визитата на комисаря на ЕС по правата на човека в Словакия потвърждава необходимостта от допълнителни усилия за справяне с образователната сегрегация

Комисарят на Съвета на Европа по правата на човека Нилс Муйжниекс посети наскоро Словашката република, където призова за прекратяване на сегрегацията на децата с увреждания в училищата. Прочетете повече


Ирландия ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

10 години след като Ирландия подписа Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КОНПХУ), Камарата на представителите прие резолюция, с която ратифицира документа. Прочетете повече


Борба със сегрегацията в училище в Европа чрез приобщаващо образование: Документ, отразяващ позицията на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека

Комисарят на Съвета на Европа по правата на човека Нилс Муйжниекс публикува документ за позиция относно „Борбата със сегрегацията в училище в Европа чрез приобщаващо образование“. Прочетете повече


 

Новини за членовете

Регистрацията вече е отворена: Европейска конференция по въпросите на заетостта и професионалното обучение на хората с увреждания

Регистрацията за Европейската конференция по въпросите на заетостта и професионалното обучение на хората с увреждания, която ще се проведе на 21 и 22 юни 2018 г. в гр. Брест (Франция), вече е отворена. Прочетете повече


 

Регистрацията вече е отворена: Конференция на EurlyAid за 2018 г. по въпросите на ранната детска интервенция (РДИ)

Членуващата в нашата асоциация организация Eurlyaid обяви покана за представяне на резюмета на конференцията на EurlyAid за 2018 г. по въпросите на ранната детска интервенция (РДИ): промяна на парадигмите чрез съвместни практики на работа със семействата, специалистите и обществото. Крайният срок е 31 май 2018 г.


Покана за представяне на резюмета на конференцията на EurlyAid за 2018 г. по въпросите на РДИ

Членуващата в нашата асоциация организация Eurlyaid обяви покана за представяне на резюмета на конференцията на EurlyAid за 2018 г. по въпросите на ранната детска интервенция (РДИ): промяна на парадигмите чрез съвместни практики на работа със семействата, специалистите и обществото. Крайният срок е 31 май 2018 г.


Новини за проекти

Сътрудничество за иновации: Нова платформа обединява изследователи и практикуващи специалисти с цел прилагане на иновациите в услугите за хората с увреждания

Форумът на „Европейската научноизследователска платформа за приобщаващо обществено планиране и развитие на услугите за хората с увреждания“ (EURECO) се проведе на 13 март 2018 г. в Брюксел. Прочетете повече


Заключителна конференция по проекта Pathways: представяне на препоръки за пригодността за заетост на хората с хронични заболявания

Заключителната конференция по проекта Pathways се проведе на 20 март в Европейския парламент. На нея консорциумът по проекта представи препоръките си относно политиките за подобряване на интеграцията на работното място на хората с хронични заболявания и проблеми, свързани с психичното здраве. Прочетете повече


Проект TOPHOUSE: Покана за представяне на кандидатури – добри практики в социалното жилищно настаняване

TOPHOUSE – проект, който има за цел разработването и предоставянето на специализирани инструменти, предназначени за подобряване на ефективността, справедливостта и прозрачността при оценката и разпределението на нуждите от социални жилища – търси добри практики в областта на социалното жилищно настаняване. Става въпрос за практики, които подобряват достъпа до схеми за жилищно настаняване на достъпни цени за бездомни хора, възрастни хора и хора с увреждания. Краен срок: 30 март 2018 г. Прочетете повече


ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

18-20 април 2018 г., Единбург – Осма европейска конференция за научни изследвания в областта на социалната работа
18-21 април 2018 г., Нюрнберг – Търговски панаир за професионална рехабилитация и изложение на производствени цехове за хора с увреждания
13 юни 2018 г., Варна (България) – Уъркшоп на EASPD за разработване на проекти
14-15 юни 2018 г., Варна (България) – Първа конференция на EASPD за 2018 г. (организира се съвместно с българското председателство на ЕС и НАСО)
16 юни 2018 г., Варна (България) – Общо събрание
21-22 юни 2018 г., Брест (Франция) – Европейска конференция по въпросите на заетостта и професионалното обучение на хората с увреждания
27 юни 2018 г., Брюксел (Белгия) – Семинар: „Работната сила в сектора на социалните грижи в Европа: нужди и предизвикателства“
11 юли 2018 г., Линц (Австрия) – 16-а международна конференция „Как компютрите помагат на хората със специфични потребности“

 

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.
 
Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.
Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eu, pepe.escrig@easpd.eu