Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - май II

 Редакционна статия

Каква е ролята на ЕС във финансирането на социалните услуги? И чия е тази роля в крайна сметка?

Националните и регионалните власти продължават да бъдат основните действащи лица по отношение на финансирането на социалните грижи и подкрепа. Същевременно Европейският съюз има огромен принос за развитието и финансирането на качествени обществени услуги за грижа и подкрепа по места в цяла Европа. В първия ден на европейските избори разглеждаме каква е ролята на всеки от нас, за да постигнем желаната от нас Европа! Прочетете повече. 

 

Видеосъобщение

 

 

„Този път ще гласувам…“

Обмислихте ли причината, заради която гласувате на европейските избори? Знаете ли за изграждането на каква Европа искате да дадете гласа си? Анкетирахме участниците на последната ни конференция в Румъния, за да разберем какво мислят по темата! Гледайте тук.

 

 

Новини от EASPD

 

Споделете своите знания и експертен опит като лектори на уъркшопите на следващата ни конференция в Хелзинки!

Каним всички ангажирани лица в сектора на предоставянето на услуги да споделят своите знания и умения по редица теми, свързани с развитието на работната сила в сектора на социалните грижи и подкрепа. Прочетете повече.

 

 

Европейски новини

 
Европейската комисия дава препоръки за следващата стратегическа програма на ЕС за периода 2019-2024 г.

Преди срещата на ръководителите на ЕС-27 в гр. Сибиу (Румъния) на 9 май Европейската комисия представи редица политически препоръки за това как Европа може да оформи своето бъдеще.  Прочетете повече.
 

 
 

Комисар Тейсен с изявление по повод Международния ден на труда

След отбелязването на Международния ден на труда комисар Тейсен направи преглед на напредъка, постигнат от ЕС за подобряване на правата на работниците. Прочетете повече.
 
 

Международна конференция във Финландия на тема саморегулираната подкрепа

 Конференцията „Да проправим пътя“, на която ще се съберат експерти от областта на саморегулираната подкрепа, ще се проведе през м. август в гр. Хелзинки. Прочетете повече.

 

 

Новини за членовете

 

НАСО Ви кани да представите своята обещаваща практика на техния Международен форум в България!

Националният алианс за социална отговорност (НАСО) търси обещаващи практики в областта на „Партньорството, социалните услуги и заетостта“, които ще бъдат представени на Международния форум на организацията през м. юни. Прочетете повече.

 

Новини за проекти

 

 

Проект „Усъвършенстване на персоналните и домакинските услуги в Европа (Ad-PHS)“ организира поредица от национални прояви

Партньорите от консорциума планират да организират поредица от национални прояви, насочени към обсъждане на политиките и практиките в областта на персоналните и домакинските услуги в различни европейски държави. Прочетете повече.
 

 

Открита покана за новия проект „Activage“!

Проектът „ACTIVAGE“ има за цел да стане платформа за разработването на иновативни решения, насочени към подобряване на качеството на живот и самостоятелността на възрастните хора. Прочетете повече.
 

Семинар по проект „Just4All“! Регистрирайте се сега!

Проектът „Just4All“ Ви кани да участвате в семинар в гр. Брюксел на 29 май, на който ще бъдат обсъдени проблемите, с които се сблъскват основните юридически професии, опитвайки се да предоставят най-добър достъп до правосъдие на хората с увреждания. Прочетете повече.
 

Отбележете си датата! Регистрацията за заключителната конференция по проект „PESSIS+“ вече е отворена

Този проект, чиято цел бе да укрепи капацитета на Федерацията на европейските работодатели в областта на социалните услуги с оглед тяхното участие в структурите на европейския социален диалог, ще проведе своята заключителна конференция на 27 юни 2019 г. Прочетете повече.

 

Следващата стъпка по проект „BEYOND“

На 2 и 3 май партньорите по проект „BEYOND“, финансиран по програмата „Еразъм+“, се събраха в гр. Тампере, Финландия, за да обсъдят следващите стъпки в разработването на техния курс за обучение, който дава възможност на услугите за подкрепа да улеснят прехода към напълно приобщаващо образование. Прочетете повече.
 
 

 

Предстоящи събития

 

28 май 2019 г., Амстердам (Холандия) – Конференция на Европейския съюз за подкрепена заетост (ЕСПЗ): „Преход към подкрепена заетост“
4 юни 2019 г., Белгия – Заключителна конференция по проект „Въвеждане на приобщаването в училищата“
12-14 юни 2019 г., Варна (България) – Международен форум на НАСО „Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие“
25-31 август 2019 г., Льовен (Белгия) – Европейски лагер за кампанийни дейности на Dandelion Group
 27 август 2019 г., Болоня (Италия) – 15-а международна конференция нa Асоциацията за развитие на помощните технологии в Европа (AAATE) на тема „Технологии и увреждания“: „Глобални предизвикателства пред помощните технологии: научни изследвания, политики и практика“
29 август 2019 г., Хелзинки (Финландия) – „Да проправим пътя“: международна конференция на тема саморегулираната подкрепа
3-4 октомври 2019 г., Хелзинки (Финландия) – Годишна конференция на EASPD: „Развитие на качествена работна сила в услугите за хора с увреждания: възникващи нужди и възможности“
28-29 ноември, Брюксел (Белгия) – Европейски ден на хората с увреждания (EDPD)

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 17 000 социални служби и техните представителни сдружения.
Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.
Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eu, sydney.vonihering@easpd.eu