Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - ноември I

Редакционна статия

 

Есенният календар в Брюксел винаги е много натоварен, тъй като през този период ЕС работи активно за създаването на ново или подобряването на съществуващото законодателство. Тази година станахме свидетели на забавяне на одобрението на новите членове на Европейската комисия, като същевременно много евродепутати все още се опитват да намерят своето място в ЕП. Нашият специалист по въпросите на политиките Томас Бигнал ни разказва какво прави EASPD, за да върви в крак с промените. Прочетете повече.

 

Новини от EASPD

Нов информационен документ на EASPD: Защо частните инвеститори трябва да се съсредоточат върху обществените услуги по места!

 

Много често частните инвеститори познават съвсем слабо тенденциите в социалните грижи, като по-скоро се съсредоточават върху финансовите детайли на проектите, в които инвестират. Поради тази причина EASPD изготви информационен документ, който има за цел да насърчи частните инвеститори да се запознават по-подробно с проектите, в които инвестират. Прочетете повече.

 

Европейски новини

 

Комисията иска да чуе мнението Ви!

Европейската комисия е в процес на оценка на Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020 г. и има нужда да получи обратна връзка от заинтересованите страни! Прочетете повече.

 

Европейската комисия публикува нов доклад: „Заетост и социално развитие в Европа 2019 г.“

Годишният доклад на Комисията предоставя много подробен преглед на европейско равнище на основните социални тенденции в Европа. Тази година докладът поставя основен акцент най-вече върху връзката между социалните проблеми и промените в околната среда. Прочетете повече.

 

Европейският съвет прие заключения относно „икономикатата на благосъстоянието“

Финландия, която председателства Европейския съюз в момента, постави акцент върху концепцията на „икономиката на благосъстоянието“, защитавайки твърдението, че макар че благосъстоянието на хората е ценност само по себе си, то също така е жизненоважно за икономическия растеж и социалната стабилност на Съюза. Прочетете повече.

 

„Социална платформа“ публикува декларация относно заседанието на Съвета на  EPSCO

На 24 октомври представители на „Социална платформа“ – най-голямата мрежа на работещите в социалния сектор европейски организации на гражданското общество, основано на правата и ценностите – се присъединиха към министрите от Европейския съюз на заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) към Европейския съвет. Прочетете повече.

 

Новини за членовете

Човек на EASPD ли сте? Искаме да чуем Вашата история!

Търсим нови истории за втория кръг на нашата успешна кампания „Хората на EASPD“. Прочетете повече.

 

Новини за проекти

Да работим в екип!

Партньорите по проект „Team Up!“ се срещнаха в гр. Гандия, Испания, където обсъдиха интелектуалните резултати от проекта, включващи курс за обучение за професионални спортисти и анализ на заинтересованите страни в областта на спорта. Прочетете повече.

 

 

Предстоящи събития

 

28-29 ноември, Брюксел (Белгия) – Европейски ден на хората с увреждания (EDPD)

4 декември, Брюксел (Белгия)  Опознавателна среща с членове на ЕП 

4 декември, Брюксел (Белгия)  Семинар на Европейския парламент „Програмата „Invest EU“ и икономиката на благосъстоянието“ 

15-20 март, Любляна (Словения)  Шесто издание на курса за обучение на EASPD по приобщаващо образование 
4-5 май 2020 г., Париж (Франция) – Европейска конференция на EASPD „По пътя към намирането на работа“