Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - ноември I

Редакционна статия

Частните инвестиции, правата на човека и социалните грижи

Могат ли частните инвестиции, правата на човека и социалните грижи да бъдат обединени, за да помогнат на доставчиците на социални услуги да получат достъп до частни инвестиции или тези три свята няма как да се срещнат? В последната ни редакционна статия Томас Бигнал, ръководител „Политики“ на EASPD, разказва как тези три сектора могат да работят ръка за ръка за предоставянето на по-добри социални грижи. Прочетете повече.

 

Видеосъобщение

Декларирайте отново своя ангажимент към Вашия форум за членовете (или се регистрирайте в нещо ново)

16 ноември е крайният срок за регистрация на членовете на EASPD в избрания от тях форум за членове. Помолихме всички наскоро избрани съпредседатели на форумите да ни разкажат какво се надяват да постигнат заедно с новите си членове. Гледайте тук.

 

Новини от EASPD

Обява за свободна позиция: Ръководител „Знания и иновации“

EASPD търси опитен и динамичен човек, който да се присъедини към секретариата на длъжността ръководител „Знания и иновации“. Прочетете повече.

 

Извънреден уебинар на EASPD: „Въздействието на втората вълна на COVID-19 върху услугите за хора с увреждания“

Регистрирайте се сега за участие в извънредния уебинар на EASPD: „Въздействието на втората вълна на COVID-19 върху услугите за хора с увреждания“, който ще се проведе на 12 ноември. Прочетете повече.
 

Нуждите на хората с увреждания: коментари и размисли

EASPD ще проведе семинар на тема „Разработване на проекти“ съвместно с организацията AViQ на 16 ноември от 14:00 до 17:00 ч. Събитието ще се проведе само на френски език. Прочетете повече.

 

 

Европейски новини

Правата на хората с увреждания по време на пандемията

Седем световни организации за правата на хората с увреждания публикуваха доклад, в който представят драматичното положение на по-уязвимите категории в общностите на хората с увреждания по време на пандемията от COVID-19. Прочетете повече.
 

Европейската комисия публикува нова брошура за акредитацията по програма „Еразъм“

Акредитацията по програма „Еразъм“ е нов начин за достъп до дейности по мобилност в рамките на новата програма. В брошурата се обяснява как се извършва акредитацията, кой може да кандидатства и какви са ползите от нея. Прочетете повече.
 

Нов инструмент за гарантиране, че средствата на ЕС се инвестират за приобщаване в общността

Европейската експертна група по въпросите на прехода от институционална грижа към грижа в общността (ЕЕГ) и организацията Hope and homes for children разработиха контролен списък, чиято задача е да гарантира, че средствата на ЕС се използват за целите на приобщаването през периода 2021-2027 г. Прочетете повече.

 

Новини за членовете

Станете член на избрания от Вас форум за членовете на EASPD!

Молим всички членове да се регистрират/подновят членството си в избрания(те) от тях форум(и) до 16 ноември 2020 г. чрез онлайн формуляр. Прочетете повече.
Семинар на тема „Разработване на проекти“: „Възможности за финансиране на ЕС за държави извън ЕС“
В събитието, което ще се проведе на 6 ноември, могат да участват членове на EASPD, като на него ще имате възможност да чуете за възможностите за финансиране директно от представители на ЕК и да споделите обещаващи практики. Прочетете повече.

 

Новини за проекти

Речник на „ENTELIS+“

Живеем в десетилетие на цифровизацията. Цифровите умения се превърнаха в едни от най-важните умения, които трябва да притежава човек, за да участва пълноценно в обществото. Но точно какво означава това? Консорциумът по проект „ENTELIS+“ създаде речник с дефиниции на ключови понятия, свързани с ключовите теми на проекта, като „приобщаващо образование“ и „достъпност“. Прочетете повече.
 

EASPD ще координира нов проект на тема „Лични бюджети за дългосрочни грижи“

„Към ориентирани към потребителите модели на финансиране за дългосрочни грижи“ (UNIC) е името на нов, финансиран от ЕС проект, координиран от EASPD, който има за цел да помогне на ключовите заинтересовани страни да приложат модел за финансиране на лични бюджети. Прочетете повече.
 

Предстоящи събития

12 ноември (онлайн)Извънреден уебинар на EASPD: „Въздействието на втората вълна на COVID-19 върху услугите за хора с увреждания“
26 ноември (онлайн) – Събитие на EURECO за партньорско обучение за психично здраве