Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - ноември I

Редакционна статия

Липсващият „плюс“ от „Еразъм+“

Въпреки увеличения бюджет и допълнителните усилия в подкрепа на социалното приобщаване, анализът на наскоро публикуваната работна програма „Еразъм+“ за 2019 г. показва липса на специфичен подход за хората с увреждания. В последната редакционна статия на EASPD нашият екип за развойна дейност, научни изследвания и иновации разглежда по-подробно какви са констатираните липсващи моменти в програмата. Прочетете повече.
 

Видеосъобщение №39 на EASPD: Инвестиции в качеството

Последната ни годишна конференция за 2018 г. може вече да е зад гърба ни, но календарът на събитията на EASPD продължава да е натоварен! От последното ни видеосъобщение ще научите повече за резултатите от нашия семинар по европейските политики и конференцията за инвестициите в социалната инфраструктура. Гледайте видеосъобщението тук.
 

Новини от EASPD

 

EASPD си партнира с Европейската платформа за рехабилитация (EPR) в събитие по обществени въпроси

На 6 декември 2018 г. EASPD ще бъде партньор на EPR в организацията на годишното издание на тяхното събитие по обществени въпроси. На него ще бъде представено текущото състояние на съвместната научноизследователска работа в областта на социалната икономика в Европа. Прочетете повече.

 

„Заетост за всички“ – Стратегии за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

Вижте акцентите от конференцията „Заетост за всички“ и научете повече как това събитие подпомага заетостта на хората с увреждания тук. Прочетете повече.

 

Даваме Ви по-голяма гласност в социалните медии: Комуникационната мрежа на EASPD помага на доставчиците на услуги да изразят своето мнение чрез организирането на нов уебинар

За да отбележи официалното представяне на новата си комуникационна мрежа, EASPD провежда първия си уебинар на тема комуникации на 22 ноември. Прочетете повече.

 

Европейски новини 

Последният доклад на Европейската комисия констатира, че инициативите „Европейска гаранция за младите хора“ не са достатъчно добре адаптирани за отстраняване на пречките пред младите хора с увреждания

Докладът на комисията акцентира върху обещаващи практики, между които и една от членуваща в EASPD организация, които дават възможност на младите хора с нужди от подкрепа да се ползват от „Европейската гаранция за младите хора“. Прочетете повече.
 

Европейският форум на хората с увреждания (ЕФХУ) публикува наръчник за организиране на достъпни срещи и мероприятия

Новият наръчник на ЕФХУ предлага практически съвети и общи насоки как да бъдат структурирани мероприятията или срещите, за да бъдат приятни и достъпни за всички. Прочетете повече.

 

Новини за проекти

 

Актуална информация за проект „Въвеждане на приобщаването в училищата“ („IIIS“)

Партньорите по проект „IIIS“ публикуваха четвъртия си информационен бюлетин, в който представят своите нови модули за обучение. Тези модули ще подпомогнат училищния персонал при прилагане на приобщаващо образование. Прочетете повече.

Стартиране на проект „Подобряване на помощта в приобщаваща образователна среда II“

В гр. Грац, Австрия се проведе първата среща по проект „IMAS II“, чиято цел е надграждане на постигнатите резултати по проект „IMAS“. Научете повече за проекта от първия му информационен бюлетин. Прочетете повече.

Обучение за предоставящите грижи лица в Европа – Покана за представяне на най-добри практики

За да отбележи стартирането на най-новия си проект, членуващата в EASPD организация EPIONI кани други членове на EASPD да споделят своите най-добри практики в подкрепа на предоставящите грижи лица в семействата. Прочетете повече.

Стартиране на проект - EASPD е „ALL IN!“

EASPD е партньор по новия проект „ALL IN!“ („Невероятни професионалисти, които дават възможности на хората с увреждания чрез образование, заетост и социално предприемачество“). Научете какво представлява този проект. Прочетете повече.
 

Предстоящи събития

22 ноември 2018 г., Лиеж (Белгия) – „Развитие на приобщаващи практики на работното място“
6 декември 2018 г., Брюксел (Белгия) – Съвместно събитие на EASPD и EPR: „Модели на заетост в социалната икономика: Отключване на техния потенциал за включване на хора с увреждания на пазара на труда“ 

10-15 март 2019 г., Тирана (Албания) – Курс за обучение на EASPD: „Изграждане на приобщаващо училище за всички“

16-18 май 2019 г., Букурещ (Румъния) – Годишна конференция на EASPD: „Инвестиране в социалните услуги, инвестиране в хората“

 

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.

Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eu, sydney.vonihering@easpd.eu