Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - ноември II

Редакционна статия

 

Стълбът, който държи ключа към една по-просперираща Европа

Европейската комисия публикува своя Годишен обзор на растежа за 2019 г., в който очертава своите икономически и социални приоритети в Европейския съюз за следващата година. Съветникът по инвестиционната политика на EASPD Томас Бигнал споделя къде според организацията се намира ключът към една по-просперираща Европа в бъдеще. Прочетете повече.

 

 

Видеосъобщение на EASPD 40 – Какви ще бъдат ползите от новия бюджет на ЕС за Вас

 

Знаете ли каква е разликата между многогодишната финансова рамка и InvestEu? А между Европейския корпус за солидарност и „Еразъм“? И най-важното, знаете ли как могат да помогнат на Вас и на работата Ви като доставчик на услуги? В последното ни видеосъбщение превеждаме този неясен език и Ви запознаваме с това, което трябва да знаете. Гледайте видеосъобщението тук.

 

 

Гласът на нашите членове

Адаптиране на трудовите задължения за хора с увреждания – положителна мярка за подкрепа в Малта за насърчаване на заетостта на хората с увреждания.

През 2015 г. правителството на Малта се ангажира да приложи 2-процентната квота, която налага 2% от наетите служители в дружества с персонал над 20 души да бъдат хора с увреждания. От фондацията „Link Spiteri“ ни информираха, че са въвели метода „job carving“ (адаптиране на трудовите задължения на определени длъжности за хора с увреждания), за да създадат равни възможности за наемане, които са ориентирани към отделната личност, но също така са съобразени с нуждите на съответното предприятие. Прочетете повече.

 

Новини от EASPD

 

Търсим експерти за новата Експертна мрежа на EASPD

EASPD търси петима експерти сред членуващите в асоциацията организации, които имат желание да участват в пилотната и първа по рода си Експертна мрежа на EASPD. Прочетете повече.

 

Европейският стълб на социалните права държи ключа към реализирането на приоритетите на Годишния обзор на растежа

На 21 ноември 2018 г. Европейската комисия публикува Годишния обзор на растежа за 2019 г., който представя кратък преглед на икономическите и социалните приоритети в Европа през следващите няколко години. Представяме Ви становището на EASPD за документа. Прочетете повече.
 

Отбележете си датата: Нови уебинари на EASPD през декември

Като част от нашата поредица обедните уебинари, ще проведем още два семинара на тема „Управление на проекти“ през декември. Прочетете повече.

 

Европейски новини 

Знаете ли какво прави Европа за Вас?

ЕС представи нов уебсайт като част от кампанията „Какво прави Европа за мен“. Той показва как финансирането от ЕС е допринесло за реализирането на проекти в регионите, в които живеете, за начина, по който работите, както и за нещата, които обичате да правите. Прочетете повече.
 

Европейският форум на хората с увреждания (ЕФХУ) се нуждае от помощта Ви, за да се гарантира достъп на всички до изборите на ЕС през 2019 г.

ЕФХУ започна петиция, която призовава правителствените ръководители в ЕС да гарантират, че всички европейски граждани ще имат възможност да упражнят своето право на глас на следващите европейски избори, независимо от техните нужди от подкрепа. Прочетете повече.
 

Постоянните представители на държавите-членки на ЕС одобриха основните социални предизвикателства за Европа, определени от Комитета за социална закрила

Постоянните представители на държавите-членки на ЕС одобриха изготвения доклад от Комитета за социална закрила на ЕС. Това предполага, че те признават социалните предизвикателства, посочени в доклада, като присъстващи на национално равнище в отделните държави. Прочетете повече.

 

 

 

Новини за членовете

Platform-K удостоен с „Наградата за култура“ на Гент

Членуващата в EASPD белгийска организация „Platform-K“ празнува присъждането на „Наградата за култура“ за 2018 г. на град Гент. Прочетете повече.
 

 

Новини за проекти

Семинарите по проект „HOPE“‘ помагат на 81 младежи да бъдат предпазени от сексуална експлоатация

Като част от проект „HOPE“, в рамките на 24 семинара, проведени в уязвими райони в гр. Варна, България, 81 младежи споделиха идеи как да се предпазят от сексуална експлоатация. Прочетете повече.

 

Предстоящи събития

 

6 декември 2018 г., Брюксел (Белгия) – Съвместно събитие на EASPD и EPR: „Модели на заетост в социалната икономика: Отключване на техния потенциал за включване на хора с увреждания на пазара на труда“ 

10-15 март 2019 г., Тирана (Албания) – Курс за обучение на EASPD: „Изграждане на приобщаващо училище за всички“

16-18 май 2019 г., Букурещ (Румъния) – Годишна конференция на EASPD: „Инвестиране в социалните услуги, инвестиране в хората“

 

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.

Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eu, sydney.vonihering@easpd.eu