Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - ноември II

Редакционна статия 

 

ЕС и мигрантите с увреждания 

Демографският пейзаж на ЕС става все по-разнообразен вследствие на нарастващия брой на мигрантите и бежанците. Важно малцинство сред тях са хората с увреждания. Как работи EASPD, за да гарантира тяхното пълноценно приобщаване към обществото? Повече по темата от Доменико Маненте, администратор на проекти. Прочетете повече.  
 

Видеосъобщение 

 

Вижте акцентите и основните послания от заключителната конференция по проект „Достъп до услуги на мигранти с увреждания“ („AMiD“). Гледайте тук. 

 

Новини от EASPD 

 

Мрежата „Lighthouse“ на EASPD се разраства и имаме нужда от повече експерти! 

След успеха на първото издание на мрежата, EASPD цели нейното разширяване, като увеличи броя на експертите и обхванатите теми. Търсим най-малко 10 партниращи си експерти сред нашите членове – може би Вие сте един от тях? Прочетете повече. 

 

Европейски новини 

 

Програма „Глобално сътрудничество в областта на помощните технологии“ (GATE) се нуждае от Вашето мнение!

Екипът по програма GATE разработи технически спецификации за 30 помощни продукта и обяви началото на допитване, за да получи обратна връзка. Прочетете повече. 

 

Европейският конгрес за най-съвременните програми в областта на приобщаващото образование (ESOTA) ще се проведе през 2020 г. в Австрия 

Конгресът ще се проведе на 4-5 юни 2020 г. и ще обхване различни сегменти, отнасящи се до приобщаващото образование след средно образование за студенти с умствени увреждания. Прочетете повече

 

Стартира нов фонд по Програмата за заетост и социални иновации („ЗиСИ“)! 

Новият фонд се нарича Инструмент за финансиране от „ЗиСИ“ и е създаден с цел да подкрепи създаването на работни места и социалното приобщаване. Прочетете повече

 

Консултации между Европейския форум на хората с увреждания (ЕФХУ) и кандидата за еврокомисар, отговарящ за работните места 

На 12 ноември представители на ЕФХУ се срещнаха с Никола Шмит – кандидат за комисар, отговарящ за работните места – за да го запознаят с приоритетите на движението за хората с увреждания, които са от значение за неговия ресор, и да подчертаят важността на постигането на равни права за хората с увреждания. Прочетете повече.

 

 

Проект „InclusiveCampus Life“ със заключителна конференция в Брюксел

Проектът насърчава и подкрепя приобщаването на хората с умствени увреждания на кампусите на висшите учебни заведения. Заключителната конференция ще се проведе на 27 и 28 ноември 2019 г. Прочетете повече. 

 

Новини за членовете 

 

Нов зимен уебинар на мрежата „Lighthouse“! 

На 9 декември мрежата „Lighthouse“ ще проведе нов уебинар с експерт по управление на промените. Прочетете повече. 

 

 

Новини за проекти 

 

Към творческо приобщаване в образованието за възрастни 

Проектът „Творческо приобщаване в образованието за възрастни“ (CIAE) приключи с успешна заключителна конференция в Ирландия. Вследствие на партньорството бяха постигнати някои отлични резултати, сред които полезен доклад по европейските политически рамки и важни насоки за преподавателите и организациите в областта на изкуствата. Прочетете повече. 

 

Как можем да осигурим по-добър достъп до услуги на мигрантите с увреждания? 

Колко от пристигащите мигранти в Европа имат увреждания? От какъв вид подкрепа се нуждаят? През последните две години проектът „AMiD“ изследва тези и много други въпроси. Прочетете какви са постигнатите резултати и помогнете, като отговорите на кратката анкета. Прочетете повече. 
 

 

Предстоящи събития 

 

28-29 ноември, Брюксел (Белгия) – Европейски ден на хората с увреждания (EDPD)

4 декември, Брюксел (Белгия)  Опознавателна среща с членове на ЕП 

4 декември, Брюксел (Белгия)  Семинар на Европейския парламент „Програмата „Invest EU“ и икономиката на благосъстоянието“ 

15-20 март, Любляна (Словения)  Шесто издание на курса за обучение на EASPD по приобщаващо образование 
4-5 май 2020 г., Париж (Франция) – Европейска конференция на EASPD „По пътя към намирането на работа“