Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - ноември II

Редакционна статия

Инвестиране в децата, инвестиране в обществото

На 20 ноември отбелязваме Световния ден на детето. В EASPD се стремим към бъдеще, в което най-уязвимите деца в Европа ще имат достъп до среда, осигуряваща им подкрепа и овластяване. Среда, в която семействата и децата разполагат с качествени, приобщаващи услуги, така че да могат да се възползват пълноценно от правата си. Прочетете повече.

 

Видеосъобщение

Седмица на социалните услуги

Календарът ни за втората седмица на декември вече е пълен. Гледайте нашето последно видеосъобщение, за да научите за събитията, които да включите във Вашия!

 

Новини от EASPD

Услугите за хора с увреждания като ключови условия за социалните права

Това събитие, което ще се проведе на 7 декември, ще предостави възможност на евродепутати и доставчици на услуги за хора с увреждания да се съберат, за да гарантират, че амбициозната програма за социалната политика на ЕС отговаря на нуждите на услугите за хората с увреждания. Прочетете повече.
 

Седмица на социалните услуги на EASPD

В рамките на Седмицата на социалните услуги на EASPD, която ще се проведе в периода 7-11 декември 2020 г., ще бъде показано разнообразието от доставчици на услуги за подкрепа на хора с увреждания и жизненоважната работа, която те извършват в своите общности. Прочетете повече.
 

Докладът от конференцията ни „Изкуството на приобщаването“ вече е публикуван!

Прочетете пълния текст на доклада и основните послания от проведената наскоро конференция на EASPD „Изкуството на приобщаването“. Прочетете повече.

 

Европейски новини

Нови хоризонт в областта на грижите за психичното здраве

Европейската научноизследователска платформа EURECO Ви кани да участвате в онлайн събитие на 26 ноември, посветено на важността на партньорския експертен опит в създаването на услуги за психично здраве. Прочетете повече.
 

Нов брифинг на Европейския парламент за бъдещето на социалната икономика

Брифингът поставя акцент върху петте стълба за намеса на ЕС в социалната икономика и подчертава сериозното въздействие на коронавируса върху нея. Прочетете повече.
 

Споделете Вашето мнение, за да увеличите достъпността на уебсайтовете!

Споделете Вашето мнение до 8 декември 2020 г. относно проекта на пътна карта за оценката за преглед на Директивата относно достъпността на уебсайтовете. Прочетете повече.
 

Първа конференция на Zero Project за 2020 г. за Латинска Америка, посветена на приобщаващото образование

На 18 и 19 ноември 2020 г. фондация Essl ще си партнира с фондацията Fundación Descúbreme като домакин на първата конференция на Zero Project за 2020 г. за Латинска Америка. Тя ще се проведе онлайн и ще бъде посветена на темата за достъпа до приобщаващо и качествено образование за хора с увреждания в латиноамериканските и испаноезичните страни. Прочетете повече.

 

Новини за членовете

Нова мрежа на услугите за хората с увреждания в Гърция

Гръцката мрежа на услугите за хората с увреждания бе открита този месец с активното участие на членуващата в EASPD организация „МАРГАРИТА“. Прочетете повече.

 

Новини за проекти

Проект „Ad-PHS“ със семинари в България, Австрия и Финландия

Проект „Усъвършенстване на персоналните и домакинските услуги“ („Ad-PHS“) ще проведе семинари в 3 европейски държави, в рамките на които ще се събере информация и добри практики за персоналните и домакинските услуги (ПДУ) във всяка държава и ще се идентифицират потенциални области, в които могат да се разработят политики за ПДУ. Прочетете повече.
 

„Насърчаване на положителни нагласи и основана на фактите политика за приобщаващо образование“

Партньорите по проект „IE+“ Ви канят да се присъедините към тях на 10 декември за обсъждане на темата „Как можем да работим заедно за разработване на ефективни, основани на фактите политики за образование и подкрепа на приобщаването на всички учащи се в класната стая“. Прочетете повече.
 

Открийте платформата за електронно учене за семейни и районни медицински сестри, разработена по проект „ENHANCE“

Онлайн инструментът с отворен достъп поддържа успешни примери и най-добри практики, което позволява обмен на практически опит и неформално обучение, същевременно изграждайки усещане за професионална общност. Прочетете повече.
 

Към по-приобщаващо социално планиране

В заключителното събитие по проект „CISCOS“ партньорството ще представи курса за обучение и процеса на развитие и ще обясни защо приобщаващото планиране е толкова важно за услугите за социални грижи и подкрепа. Прочетете повече.
 

Усъвършенстване на персоналните и домакинските услуги

На заключителното събитие по проект „Ad-PHS“ ще бъдат обсъдени значението и предизвикателствата пред персоналните и домакинските услуги посредством интерактивни, едновременно провеждащи се кръгли маси и заключителна групова дискусия с предложения за бъдещето и политически отговор. Прочетете повече.
 

Предстоящи събития

9 декември, онлайн – Заключително събитие по проект „Усъвършенстване на персоналните и домакинските услуги“ („Ad-PHS“)
9 декември, онлайн – „Към по-приобщаващо социално планиране“, проект „CISCOS“
10 декември, онлайн – „Насърчаване на положителни нагласи и основана на фактите политика за приобщаващо образование“, проект „IE+“