Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - октомври I

Редакционна статия

Персоналът е от значение! Какво е бъдещето на работната сила в сектора на хората с увреждания?

Персоналът е най-големят актив на услугите за подкрепа и социални грижи. Въпреки огромното значение на персонала, наемането и задържането на подходящата квалифицирана работна сила се превръща във все по-голямо предизвикателство в цяла Европа. Президентът на EASPD Джим Кроу разказва какви са евентуалните бъдещи перспективи за работната сила в сектора на хората с увреждания.  Прочетете повече.
 

Гласът на нашите членове

Начало на новата учебна 2019/2020 г. – Мобилизация на френските граждани #Icantgotoschool (#могадаходянаучилище)

През септември започна новата учебна година, но не всички деца тръгнаха на училище. За да помогне на родителите на деца с увреждания да споделят действителната училищна кариера на детето си, членуващата в EASPD организация Unapei стартира новата си платформа www.marentree.org. Клара Алибер, служител „Застъпничество“ на Unapei, ни разказва повече за инициативата. Прочетете повече.

 

Новини от EASPD

Нашият персонал е от значение!

На международната ни конференция „Персоналът е от значение! Работната сила на бъдещето в сектора на хората с увреждания“ бе подчертана необходимостта от признаване на важността на персонала в сектора на услугите за подкрепа и социални грижи и от инвестиции в работната сила на бъдещето в тази сфера. Прочетете повече.

 

Възможност за обучение! Регистрирайте се сега, за да се присъдените към експертите от мрежата „Lighthouse“ на EASPD в предстоящите ни уебинари

Първата поредица от уебинари на мрежата „Lighthouse“ на EASPD ще улесни партньорското учене в областите „Ориентирани към личността технологии“, „Подкрепено вземане на решения“ и „Управление на промените“. Прочетете повече.

 

„Обществените услуги: Качество на здравните и социалните услуги в ЕС“ – обобщен доклад на EASPD

След публикуването на доклада на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) на тема: „Обществените услуги: Качество на здравните и социалните услуги в ЕС“ EASPD изготви обобщен доклад за членовете на асоциацията, който представя акцентите от съдържащите се в доклада основни послания. Прочетете повече.

 

Европейски новини

 

Образование и обучение в ЕС: подкрепата на учителите е изключително важна за изграждане на Европейското пространство за образование

На втората Европейска среща на върха по въпросите на образованието Европейската комисия публикува Обзора на образованието и обучението от 2019 г., в който се анализира напредъкът на образованието и обучението в ЕС и в държавите членки. Прочетете повече.
 

Конференция на Коалицията на доставчиците на услуги за подкрепа и грижи (CCPS) на тема „Цифровото здраве и грижи“

Най-голямата годишна конференция в областта на здравеопазването и социалните грижи в Шотландия е насрочена за 20 и 21 ноември 2019 г. в технологичния и иновационен център на университета Стратклайд в Глазгоу. Прочетете повече.

 

Новини за членовете

Персоналът в социалния сектор е от значение!

След конференцията „Персоналът е от значение! Работната сила на бъдещето в сектора на хората с увреждания“ организацията KVPS и още 8 финландски асоциации и доставчици на услуги публикуваха съвместна декларация относно бъдещето на социалната работа. Прочетете повече.

 

Новини за проекти

 

Сливане на публиката, изграждане на мостове: сближаване на дейците на културата и доставчиците на услуги

На 4 октомври по проект „Сливане на публиката чрез изкуство“ („ABBA“) бе организиран дебат по политиките в областта на изкуството и приобщаването, на който бяха представени резултатите от проекта и беше обсъдено как двуезичният театър може да подпомогне приобщаването на всички в изкуствата. Прочетете повече.
 

Предстоящи събития

28-29 ноември, Брюксел (Белгия) – Европейски ден на хората с увреждания (EDPD)
5 ноември 2019 г., Брюксел (Белгия) – Заключителна конференция по проект „AMiD“ („Достъп до услуги на мигранти с увреждания“)
4-5 май 2020 г., Париж (Франция) – Европейска конференция на EASPD „По пътя към намирането на работа“