Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - октомври II

Редакционна статия 

 

Да намериш вдъхновение!: Пътят към намиране на работа 

Пътят към намиране на работа на хората с увреждания понякога е дълъг и осеян с препятствия. В редакционната статия към това издание Тимоти Жилен, старши специалист по въпросите на политиките на EASPD, представя наградите „Заетост за всички“ на асоциацията и как те могат да помогнат за насърчаването на по-приобщаващ пазар на труда. 
 

Новини от EASPD

„Заетост за всички!“: Номинациите за Наградата за заетост 2020 г. на EASPD и LADAPT вече са отворени 

С четвъртата годишна награда ще бъдат удостоени онези, които са разработили и внедрили ефективни системи за заетост на хората с увреждания. Научете как можете да кандидатствате тук.  

 

Регистрацията вече е отворена! Програмата за финансиране на ЕС „InvestEU“ и икономиката на благосъстоянието: извличане на максимална полза от местното ноу-хау 

На 4 декември, сряда, евродепутатът Алфред Сант, EASPD и нейните партньори от Управителния съвет за социална инфраструктура ще бъдат домакини на семинар на Европейския парламент, на който ще се обсъдят бъдещите възможности за местните социални проекти чрез програмата „InvestEU“. Прочетете повече. 

 

Изграждане на приобщаващо училище за всички! Регистрирайте се сега за курса за обучение на EASPD по приобщаващо образование 

Шестото издание на едноседмичния курс за обучение на EASPD по приобщаващо образование ще се проведе в периода 15-20 март 2020 г. в гр. Любляна, Словения. Прочетете повече.  

 

Регистрирайте се сега за „Опознавателната среща с членове на ЕП“, организирана от EASPD 

На 4 декември EASPD кани своите членове в Европейския парламент, където ще имат възможността да се срещнат със своите евродепутати и да обсъдят важни за тях въпроси. Прочетете повече.  

 

EASPD и Unapei организират Форум на доставчиците във Франция 

 

Събитието ще се проведе на 5 ноември и на него ще бъде обсъдена ролята на Европейския парламент в предоставянето на качествени услуги за подкрепа във Франция. Прочетете повече. 

 

Европейски новини 

 

Виенска декларация: Стратегии за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания 

След европейската конференция „Заетост за всички“ на dabei-austria, организацията, с подкрепата на EASPD, представи своята декларация за предоставянето на по-добри възможности за хората с увреждания на пазара на труда. Прочетете повече.  

Организацията „Социална платформа“ представи препоръките си за икономика на благосъстоянието на водещата конференция в гр. Хелзинки 

На своята втора годишна водеща конференция в гр. Хелзинки организацията „Социална платформа“ представи препоръките си за прилагане на поход на икономика на благосъстоянието, който гарантира, че никой не е забравен. Прочетете повече.  

 

Новини за членовете 

 

Отключване на човешкия потенциал: Болонската декларация призовава за по-добър достъп до качествени помощни технологии 

След Петнадесетата си годишна конференция Асоциацията за развитие на помощните технологии в Европа (AAATE) публикува своята Болонска декларация, с която призовава за действия за подобряване на достъпа до качествени помощни технологии. Прочетете повече

Организацията „МАРГАРИТА“ участва в конференцията на AAATE „Глобални предизвикателства пред помощните технологии“ в Италия 

В периода 27-30 август центърът за професионално обучение „МАРГАРИТА“ участва в конференцията на AAATE в гр. Болоня, на която представи своето пилотно изследване на достъпността на технологичния софтуер за хората с умствени увреждания. Прочетете повече.  

 

„Връщане на дългосрочно безработните на работа“ 

След избирането на практиката на центъра за професионално обучение „МАРГАРИТА“ като ефективен метод за професионално обучение за хората с умствени увреждания, организацията участва в конференцията на Европейския социален фонд „Връщане на дългосрочно безработните на работа“.  Прочетете повече.  

 

Новини за проекти 

 

Проект „ALL IN!“ публикува ръководството „ГОТОВИ за пазара на труда“  

Ръководството е инструмент в подкрепа на хората с увреждания при разработването на социални и предприемачески умения за пазара на труда. Прочетете повече.  

 

Проект CIAE провежда заключителната си конференция в гр. Корк 

Заключителната конференция по проект „Творческо приобщаване в образованието за възрастни“ ще се проведе на 31 октомври, поставяйки акцент върху възрастните обучаеми с увреждания. Прочетете повече. 
 

 

Предстоящи събития 

31 октомври, Корк (Ирландия) – Заключителна конференция по проект „Творческо приобщаване в образованието за възрастни“ (CIAE) 

5 ноември, Париж (Франция) – Форум на доставчиците, организиран от EASPD и Unapei – „Transition inclusive et accompagnement de qualité pour les personnes handicapées en France: Quel rôle pour le Parlement européen?“ („Приобщаващ преход и качествена подкрепа за хората с увреждания във Франция: Каква е ролята на Европейския парламент?“)  

4 декември, Брюксел (Белгия) Опознавателна среща с членове на ЕП 

4 декември, Брюксел (Белгия) Семинар на Европейския парламент „Програмата „Invest EU“ и икономиката на благосъстоянието“ 

15-20 март, Любляна (Словения) Шесто издание на курса за обучение на EASPD по приобщаващо образование