Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - септември

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ! РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА!
Крайният срок за регистрация е удължен до 21 септември
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА EASPD В БАРСЕЛОНА
„Технологиите и цифровизацията в социалните грижи“
Регистрацията за следващата Годишна конференция на EASPD вече е отворена. Конференцията ще се проведе на 4 и 5 октомври 2018 г. в Барселона и на нея ще бъде разгледана темата за въздействието на технологиите и цифровизацията върху образованието, заетостта и независимия живот. Научете повече тук.

 


Редакционна статия

В подкрепа на социалната икономика за приобщаваи пазари на труда: следващите стъпки

Конференцията на EASPD във Варна изследва как социалната икономика и социалните предприятия могат да допринесат за постигането на по-приобщаващо и устойчиво общество. В последната ни редакционна статия Сабрина Ферайна, ръководител „Политики“ на EASPD, споделя заключенията от нашата конференция, както и какви трябва да бъдат следващите стъпки, за да подкрепим растежа на социалната икономика. Прочетете повече.
 


Видеосъобщение на EASPD

 

Ориентираните към личността технологии в 60 секунди

По-малко от месец преди предстоящата конференция за технологиите и цифровизацията в социалните грижи, групата по интереси в областта на ориентираните към личността технологии на EASPD ни разказва повече за този вид технологии и по какъв начин те могат да помогнат на доставчиците на услуги да предоставят по-добра подкрепа на хората с увреждания. Гледайте видеосъобщението тук.
 


Новини от EASPD

EASPD предлага безвъзмездни помощи на своите членове за участие в Годишната конференция на организацията в Барселона

EASPD ще предостави 15 безвъзмездни помощи в размер на макс. 400 евро на членове и наблюдатели от страни с по-нисък БВП, за да улесни участието им в Годишната конференция на EASPD в Барселона. Прочетете повече.
 


Покана за участие! Търсим изследовател за проучване на моделите на заетост в социалната икономика

EASPD и ЕПР търсят изследовател, който може да проведе проучване на моделите на заетост в социалната икономика и тяхната роля във включването на хората с увреждания в обществото и пазара на труда на ЕС. Прочетете повече.
 


Необходими са допълнителни действия за набиране на млади хора в сектора на социалните грижи!

Европейската обсерватория за човешките ресурси на EASPD публикува резултатите от последното си европейско проучване относно работната сила в сектора на социалните грижи. Прочетете повече на английски, български, немски, френски и румънски език.
 


Покана за представяне на оферти за участие в проучване, което открива възможности за коопериране в приобщаващото образование

EASPD обяви покана за представяне на оферти в подкрепа на проучването на организацията за откриване на възможности за коопериране в приобщаващото образование. Прочетете повече.
 


Европейски новини 

В посока към приобщаване: политиките в областта на децата и семейството в ЕС28

Европейската платформа за инвестиции в децата публикува своя годишен тематичен доклад, който представя преглед на промените в политиките в областта на децата и семейството в ЕС28 през 2017 г. Прочетете повече.
 


Открита покана за представяне на предложения на Европейския корпус за солидарност

Първата покана за представяне на предложения на Европейския корпус за солидарност ще финансира доброволчески дейности, стажове и работни места в секторите на солидарност за млади хора на възраст между 18 и 30 години. Прочетете повече.
 


Доклад за 10-годишната работа на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания

По повод 10-ата годишнина от създаването на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания ООН публикува доклад, в който представя подробно приноса на Комитета към прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Прочетете повече.
 


Новини за членовете

 

Представяне на RISE: нова глобална онлайн мрежа за експерти в областта на трудовата рехабилитация и субсидираните възможности за заетост

Членуващата в EASPD организация „Shekulo Tov“ представя най-новата си инициатива: „RISE: глобална онлайн мрежа за експерти в областта на трудовата рехабилитация и субсидираните възможности за заетост“. Прочетете повече.
 


Отново на училище: UNAPEI с открито писмо до френските политици

В началото на новата учебна година членуващата в EASPD организация UNAPEI призовава френските политици да гарантират пълно включване на всички деца с увреждания в националната образователна система. Прочетете повече.
 


Новини за проекти

„Застъпничество и научни изследвания в областта на хората с увреждания в Европа“ („DARE“): Начало на нов проект през 2019 г.

Проектът „DARE“ ще помогне на следващото поколение изследователи в областта на правата на хората с увреждания да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени политиците и хората с увреждания. Прочетете повече.
 


Актуална информация за проект „HOPE“

Партньорите по проект „HOPE“ споделят актуална информация относно тяхната работа по превенцията на сексуалната експлоатация на млади хора с когнитивни увреждания. Прочетете повече.
 


Предстоящи събития

18 септември 2018 г., Брюксел (Белгия) – „Към творческо приобщаване в образованието в областта на изкуството“
28 септември 2018 г., Атина (Гърция) – „Да се погрижим за полагащите грижи лица: младите полагащи грижи лица в променящия се свят“
1-2 октомври 2018 г., Трир (Германия) – 2-ри семинар за специалисти в областта на политиките: „Отнасящите се до хората с увреждания финансови инструменти в контекста на правото на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“
4-5 октомври 2018 г., Барселона (Испания) – Конференция на EASPD: „Технологиите и цифровизацията в социалните грижи“
18-19 октомври 2018 г., Залцбург (Австрия) – „Отчитащо многообразието педагогическо образование: възможности и ограничения за развитието на приобщаващи университети“
3-4 декември 2018 г., Брюксел (Белгия) – Европейски ден на хората с увреждания (EDPD)
3-10 декември 2018 г., Брюксел и из цяла Европа – Европейска седмица на хората с увреждания и инициативите за развитие (EDDW)
25-26 октомври 2018 г., Маастрихт (Холандия) – „Правата на хората с увреждания в практиката: сравнителен анализ на функцията на съдилищата“
 
Не виждате някое събитие? Информирайте EASPD за Вашето събитие
 

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.

Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eu, sydney.vonihering@easpd.eu