Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - септември I

Редакционна статия 

Обратно на работа: горещи новини през септември 2020 г.! 

EASPD отново е на работа след лятната почивка, от която се върнахме освежени и изпълнени с енергия! Започваме есента с уебинари, в които разглеждаме ключови въпроси като достъпа до ключови европейски фондове за възстановяване и как ЕС може да подкрепи децата с увреждания още от първата стъпка. Организираме и първата си конференция на тема „Изкуство и приобщаване“, която ще се проведе онлайн през октомври. Прочетете повече. 

 

Видеосъобщение  

Изкуството на приобщаването 

Есенната ни конференция, озаглавена „Изкуството на приобщаването – многообразието и достъпът в изкуствата и културата“, ще се проведе на 14 и 15 октомври 2020 г. Първата ни конференция на тази тема обещава да бъде уникално преживяване. Гледайте тук. 

 

Новини от EASPD 

Онлайн регионален форум на EASPD: Към живот в общността в държавите от Западните Балкани и Източното партньорство  

Първият регионален форум на доставчиците на услуги на EASPD ще разгледа основните предизвикателства и тенденции при предоставянето на услуги в държави извън ЕС от региона на Западните Балкани и Източното партньорство. Събитието ще се проведе онлайн на 17 септември от 10:00 до 12:30 ч. централноевропейско време посредством платформата Zoom. Прочетете повече

Есенна конференция на EASPD – Изкуството на приобщаването

EASPD организира съвместно с Фондацията Cope и Европейската мрежа на културните центрове (ENCC) конференцията „Изкуството на приобщаването – многообразието и достъпът в изкуствата и културата“, която ще се проведе онлайн на 14 и 15 октомври 2020 г. Прочетете повече. 

 

Европейски новини 

Вдъхновяващи проекти показват как предстоящите европейски фондове могат да подкрепят услугите за хора с увреждания 

Докато 2020 г. върви бавно към своя край, EASPD избра някои интересни проекти, които могат да послужат като идеи и примери за това как предстоящите средства от фондовете ЕСФ+, ЕФРР и REACT-EU могат да бъдат използвани в подкрепа на услугите за хора с увреждания. Прочетете повече. 
 

Цифровото овластяване на хората с увреждания 

Подайте своята кандидатура за наградата на ЮНЕСКО/Емир Джабер Ал Ахмад Ал Джабер Ас Сабах за цифрово овластяване на хората с увреждания. Прочетете повече. 
 

История за развитие 

С наскоро стартиралия си проект ЮНЕСКО кани хората с увреждания от цял свят да разкажат и споделят своите истории, за да могат да бъдат идентифицирани и изследвани благоприятните фактори, даващи възможност за овластяване на хората с увреждания по света, както и да разкажат какво им е помогнало в техните усилия. Прочетете повече. 
 

Zero Project изготви списък на подходящите проекти, кандидатствали за наградата за 2021 г.! 

След като получи многобройни кандидатури, мрежата Zero Project изготви списък на 178 подходящи проекти, кандидатствали за наградата за 2021 г.! Процесът на подбор продължава с оценка на предложенията от назначените експерти. Прочетете повече. 

 

Овластяващите услуги 

Европейската седмица на регионите тази година ще включи сесия на тема „Овластяващите услуги“, която има за цел да се проучи овластяващата роля на социалните и основните услуги за най-уязвимите членове на нашите общества. Прочетете повече. 
 

Хората с увреждания сред най-уязвимите към изключване при ползване на онлайн публични услуги по заетостта 

Европейска мрежа на публичните служби по заетостта (ПСЗ) публикува доклад, анализиращ цифровизацията на услугите на ПСЗ в контекста на Европейския съюз, за да бъде улеснен достъпът на хора с ограничени възможности. Прочетете повече. 
 

Френската агенция „Еразъм+“ ще проведе информационна сесия за възможностите за програми за обучение на възрастни 

Тази безплатна сесия за въпроси и отговори ще се проведе на 17 септември за желаещите да задълбочат познанията си и да зададат въпроси във връзка с програмата „Еразъм+“ за образование на възрастни. Прочетете повече

 

Новини за членовете 

Вече приемаме кандидатури за предстоящите избори на ръководните ни органи

През октомври 2020 г. приключва 4-годишният мандат на изпълнителния комитет и Борда на EASPD. Прочетете тук повече за всички изборни ръководни позиции и как да кандидатствате.

 

Новини за проекти 

Обединение в името на приобщаването в спорта! 

Проектът „Team Up!“ има за цел подобряване на достъпа до масовия спорт за хора с интелектуална недостатъчност, като в рамките на проекта бе изготвен курс за обучение на специалисти в областта на спорта в подкрепа на създаването на приобщаваща спортна среда. Прочетете повече. 

 

Проектът „ALL IN!“ завърши със заключителен онлайн уебинар 

Подкрепяте ли хората с увреждания в професионално образование и обучение (ПОО), образованието за възрастни и прехода към заетостта? Тогава се присъединете към нас на заключителното събитие на проекта „ALL IN“ по програмата „Еразъм+“, което ще се проведе на 30 септември от 10:00 до 11:45 ч. централноевропейско време посредством платформата Zoom. Прочетете повече

 

Предстоящи събития 

17 септември (онлайн) – Регионален форум на EASPD „Към живот в общността в държавите от Западните Балкани и Източното партньорство – предизвикателства и възможности“ 

30 септември (онлайн) – „ALL IN! – Невероятни професионалисти, които дават възможности на хората с увреждания чрез образование, заетост и социално предприемачество“ – заключително събитие по проекта 

14-15 октомври (онлайн) – Есенна конференция на EASPD „Изкуството на приобщаването – многообразието и достъпът в изкуствата и културата“