Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - септември II

Редакционна статия

Измерване на социалното въздействие: сила, постигаща положителни резултати или възпрепятстваща напредъка?

В момент, в който публичните органи и службите за подкрепа са подлагани на все по-голям натиск да оправдават своите инвестиции, съветникът по инвестиционната политика на EASPD Томас Бигнал говори за това как можем да измерваме по-добре социалното въздействие на услугите за подкрепа. Прочетете повече.


Гласът на нашите членове

Сегрегация на учениците с увреждания в Испания

По-рано тази година Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека съобщи за необходимостта Испания да осигури приобщаващо образование за хората с увреждания, като в противен случай рискува да наруши Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В последното ни издание на „Гласът на нашите членове“ фондацията Fundació Plataforma Educativa обсъжда какво може да се направи, за да се създадат по-приобщаващи училища не само в Испания, но и в цяла Европа. Прочетете повече.


Новини от EASPD

 

Да се погрижим за социалното измерение на ЕС: Три ключови елемента за следващия бюджет на ЕС

EASPD публикува своята позиция относно регламентите за многогодишната финансова рамка на ЕС след 2020 г. Прочетете повече.

 

Регистрацията за обедния уебинар на EASPD на тема: „Пътища към приобщаване: Европейски модели за подкрепа за приобщаващо образование“ вече е отворена:

Регистрирайте се сега за уебинара на Постоянната комисия по образованието на EASPD на тема как европейските модели за подкрепа могат да допринесат за улесняване на прехода към приобщаващо образование. Прочетете повече.

 

Запознайте се с кандидата за длъжността „Ковчежник“ на EASPD!

На 6 октомври 2018 г. EASPD ще проведе гласуването за назначаване на служител на свободната позиция „Ковчежник“ на Общото събрание на организацията в Барселона, Испания. Прочетете повече.

 

Покана за участие! Проучване как новите инструменти за измерване на социалното въздействие влияят върху предоставянето на социални услуги в целия Европейски съюз

EASPD търси изследовател/научноизследователски екип, който да проведе проучване на тема как новите инструменти за измерване на социалното въздействие оказват влияние върху предоставянето на социални услуги в ЕС. Прочетете повече.

 

Обява за работа! Свободни позиции в EASPD

EASPD търси да назначи  асистент „Комуникации и операции“ (стаж), които да се присъединят към екипа ни в Брюксел. Прочетете повече.


Европейски новини 

Предизвикателства пред дългосрочните грижи в Европа – Изследване на националните политики 2018 г.

Европейската комисия публикува 35 докладa по държави и обобщаващ доклад, които резюмират основните характеристики на националните системи за дългосрочни грижи в цяла Европа. Прочетете повече.

Европейската комисия започва проучване на заетостта на младите хора в бъдеще

Проучването ще събере мненията и предложенията на заинтересованите страни относно възникващите предизвикателства и реакциите на ниво политики, свързани с младежката заетост и прехода от училище към работа. Прочетете повече.

 

Българското правителство възразява срещу проекта на Допълнителния протокол към Конвенцията от Овиедо

България стана първата европейска държава, която възрази публично срещу изготвения от Съвета на Европа проект на Допълнителния протокол към Конвенцията от Овиедо. Прочетете повече.


Новини за проекти

 

Отбележете си датата: Симпозиум за развитието на приобщаващи практики на работното място

EASPD, в партньорство с AViQ, ще бъде домакин на симпозиум за развитието на приобщаващи практики на работното място в рамките на проекта DESC II. Прочетете повече.

 

Споделете своето мнение за професионалния Ви опит като доставчик на услуги на здравни специалисти, предоставящи първични здравни грижи

Партньорите по проект „Enhance“ искат да научат повече за опита Ви в работата със здравни специалисти, предоставящи първични здравни грижи по места в общността. Прочетете повече.


 

Предстоящи събития

18 септември 2018 г., Брюксел (Белгия) – „Към творческо приобщаване в образованието в областта на изкуството“
28 септември 2018 г., Атина (Гърция) – „Да се погрижим за полагащите грижи лица: младите полагащи грижи лица в променящия се свят“
1-2 октомври 2018 г., Трир (Германия) – 2-ри семинар за специалисти в областта на политиките: „Отнасящите се до хората с увреждания финансови инструменти в контекста на правото на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“
4-5 октомври 2018 г., Барселона (Испания) – Конференция на EASPD: „Технологиите и цифровизацията в социалните грижи“
18 октомври 2018 г., Брюксел (Белгия) – „Инвестиции в социалната инфраструктура: от местни иновативни идеи до финансиране на проекти чрез инвестиции от ЕС“
18-19 октомври 2018 г., Залцбург (Австрия) – „Отчитащо многообразието педагогическо образование: възможности и ограничения за развитието на приобщаващи университети“
25-26 октомври 2018 г., Маастрихт (Холандия) – „Правата на хората с увреждания в практиката: сравнителен анализ на функцията на съдилищата“
22 ноември 2018 г., Лиеж (Белгия) – „Развитие на приобщаващи практики на работното място“
3-4 декември 2018 г., Брюксел (Белгия) – Европейски ден на хората с увреждания (EDPD)
3-10 декември 2018 г., Брюксел и из цяла Европа – Европейска седмица на хората с увреждания и инициативите за развитие (EDDW)

 
Не виждате някое събитие? Информирайте EASPD за Вашето събитие
 

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.

Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eu, sydney.vonihering@easpd.eu