Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - септември II

Редакционна статия

Службите за подкрепа с глас в европейския семестър

Мнозина смятат европейския семестър за сложен и непознат процес. Въпреки това, с превръщането му във все по-важен инструмент за сътрудничество между държавите членки, европейският семестър ще предостави допълнителни възможности на службите за социални грижи и подкрепа да изкажат мнението си по основните въпроси. Нашият младши специалист по въпросите на политиките Леа Ролин обяснява по-подробно.

 

Новини от EASPD

Проверка на актуалното състояние на услугите за подкрепа на хората с увреждания: 6 ключови послания към отговорните за изготвянето на политиките лица в ЕС

На 12 септември членовете на EASPD представиха своите послания относно наболелите въпроси, свързани с предоставянето на услуги, както и начините, по които европейският семестър може да допринесе за тяхното решение. Прочетете повече.
 

Обява за свободна позиция: специалист „Научноизследователска и развойна дейност“ (по заместване на служител в отпуск по майчинство)

EASPD търси специалист „Научноизследователска и развойна дейност“, който ще бъде назначен за срок от 11 месеца по заместване на служител в отпуск по майчинство. Прочетете повече.
 

EASPD и нейните членове подкрепят призива към ръководителите на ЕС за повишаване на достъпността на железопътния транспорт за хората с увреждания

В съвместното си писмо призовават ръководителите на ЕС да премахнат сроковете за предварително уведомяване за необходимост от помощ при пътуване с влак в рамките на предстоящото изменение на Регламента за правата на пътниците, използващи железопътен транспорт. Прочетете повече.
 

 

EASPD подписва Меморандум за разбирателство с Международната асоциация за научни изследвания на интелектуалните затруднения и нарушенията в психичното развитие (IASSIDD)

Меморандумът представлява важно споразумение между двете организации, които изразяват желанието си за двустранно сътрудничество и възприемане на обща линия на действие за приближаване на научните изследвания и иновациите до доставчиците на услуги и насърчаване на основаващите се на доказателствата практики. Прочетете повече.
 

 

EASPD се присъединява към водещата конференция на организацията „Социална платформа“ за повишаване на осведомеността за важността на финансирането на качествени грижи

EASPD се присъедини към членуващата в асоциацията организация KVPS на конференцията на „Социална платформа“ в гр. Хелзинки като домакин на учебно посещение и семинар за финансирането на висококачествени обществени услуги за предоставяне на грижи по места. Прочетете повече.

 

Европейски новини

Румънското правителство в нарушение на правата на хората с увреждания

В отговор на приетия от румънското правителство извънреден указ (60/2017) през м. август 2017 г. членуващата в EASPD фондация Fundatia Alaturi de voi и нейните партньори подадоха успешно официална жалба пред румънския омбудсман. Прочетете повече.
 

Урсула фон дер Лайен обяви портфолиата на новите еврокомисари за периода 2019-2024 г.

На 10 септември новоизбраният председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи ресорите на новите членове на Европейската комисия. Прочетете повече.
 

Изследователски доклад на Eurofound на тема „Обществените услуги – качество на здравните и социалните услуги в ЕС“

В последния доклад на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) се разкриват представите на гражданите за качеството в здравеопазването, дългосрочните грижи и професионалните грижи за деца и се прави сравнение между държави, отделни групи в обществото и получателите на грижи и непреките ползватели на услуги. Прочетете повече.

ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНА ЕВРОПА: Ориентираната към хората икономика и участието са от ключово значение за социалния прогрес в Европа

След водещата конференция на „Социална платформа“ в гр. Хелзинки организацията призова органите с правомощия за вземане на решения да разгледат въздействието на законите и политиките върху живота на хората и да разработят икономически модел, включващ всички членове на обществото. Прочетете повече.

 

Новини за проекти

 

Резултатите от изследването по проект „IE+“ бяха представени на конференцията на Европейската асоциация за научни изследвания в областта на образованието в гр. Хамбург

Изследването е резултат от анализа на приобщаващото образование в пет европейски държави и идентифицира общите теми, които присъстват в прехода им към приобщаващи системи. Прочетете повече.

 

Саморегулираната подкрепа в Европа: как да се постигне промяна?

На 16 септември EASPD и партньорите по финансирания от ЕС проект „SKILLS“ организираха семинар на тема „Саморегулираната подкрепа в Европа“, на който зададоха въпроса: „Ако саморегулираната подкрепа е толкова ефикасна, защото тогава е толкова трудна?“. Прочетете повече.

 

Преносимост на цифровите решения за интегрирана грижа към сектора на социалните грижи

В сътрудничество с AAATE и AIAS Болоня, EASPD публикува доклад на тема „Преносимост на цифровите решения за подобряване на интегрираните грижи в цяла Европа: идентифициране и приоритизиране на пречките и стимулиращите фактори“. Прочетете повече.

 

Организацията Voluntary Service Overseas търси специалисти, които могат да подкрепят дейността ѝ в областта на приобщаващото образование по целия свят

Британската благотворителна организация разшири най-ефикасните си образователни програми в Африка и Азия и търси специалисти в областта на приобщаващото образование, които ще подкрепят работата им по места. Прочетете повече.

 

Предстоящи събития

3 октомври 2019 г., Брюксел (Белгия) – Кръгла маса на практикуващи специалисти по проект „Приобщаване в обществото чрез изкуство“ (ISA)
4 октомври 2019 г., Брюксел (Белгия) – Заключителна конференция по проект „Сливане на публиката чрез изкуство“
3-4 октомври 2019 г., Хелзинки (Финландия) – Годишна конференция на EASPD: „Развитие на качествена работна сила в услугите за хора с увреждания: възникващи нужди и възможности“
28-29 ноември, Брюксел (Белгия) – Европейски ден на хората с увреждания (EDPD)
5 ноември 2019 г., Брюксел (Белгия) – Заключителна конференция по проект „AMiD“ („Достъп до услуги на мигранти с увреждания“)
4-5 май 2020 г., Париж (Франция) – Европейска конференция на EASPD „По пътя към намирането на работа“