Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - януари I

Редакционна статия 

EASPD преминава към „зелени“ практики! 

 

С навлизането в новото десетилетие никога не е било по-ясно, че трябва да се направи нещо, ако искаме да спрем незабавно катастрофалните климатични промени. EASPD работи по Зелен манифест, който ще подкрепи нашата организация като цяло в следването на по-устойчиви практики. Прочетете повече за плановете ни тук

 

Видеосъобщение  

 

Поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ за 2020 г. вече е публикувана онлайн! Екипът на EASPD по „Развитие, иновации и научни изследвания“ ни запознава с всички подробности. Гледайте тук

 

Новини от EASPD 

 

Покана за национални координатори, експерти в областта на ранната детска интервенция и нейното финансиране 

Всяка година EASPD публикува доклад за европейския семестър, в който се посочват основните притеснения на доставчиците на услуги на национално равнище. Търсим национални координатори, експерти в областта на ранната детска интервенция и нейното финансиране, които да пишат за ситуацията в тяхната страна. Прочетете повече

 

Форум на EURECO 2020 г. 

На 5-6 март 2020 г. „Европейската научноизследователска платформа за приобщаващо обществено планиране и развитие на услугите за хората с увреждания“ (EURECO) ще проведе форум на тема „В подкрепа на приобщаващото здравеопазване за ВСИЧКИ“. Прочетете повече. 

 

EASPD публикува основни препоръки по Европейска стратегия за хората с увреждания след 2020 г. 

В светлината на текущото договаряне на бъдещата Европейска стратегия за хората с увреждания, EASPD публикува своите препоръки, за да се даде възможност на службите за подкрепа и социални грижи да помогнат за реализирането на цялостното прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в цяла Европа. Прочетете повече.  

 

Европейски новини 

 

Хърватия поема председателството на ЕС 

За първи път след присъединяването си към Европейския съюз през 2013 г. Хърватия поема ротационното председателство на Европейския съвет от 1 януари до 30 юни 2020 г. В своята програма за председателството Хърватия очерта своите четири основни приоритета. Прочетете повече

 

Свободна позиция за генерален секретар на Международната федерация за спина бифида и хидроцефалия 

Международната федерация за спина бифида и хидроцефалия търси нов генерален секретар, който ще бъде базиран в Брюксел. Прочетете повече. 

 

Свободна позиция в организацията „Аутизъм – Европа“ 

„Аутизъм – Европа“ търси специалист „Комуникации“ на 6-месечен срочен договор на пълен работен ден. Прочетете повече. 

 

Имат ли значение социални услуги за ЕС? 

В сътрудничество с асоциацията „Social Services Europe“ евродепутатът Пиерфранческо Майорино е домакин на предстоящото събитие на Европейския парламент „Имат ли значение социалните услуги за ЕС?“, което ще се проведе на 21 януари 2020 г. Прочетете повече

 

Новини за членовете 

 

Инициатива на членуваща в EASPD организация спечели белгийска награда за иновации 

„Lichtwerk“ е инициатива, създадена от членуващата в EASPD организация Groep Gidts, която предоставя решения за работници, ангажирани в производствени процеси. Прочетете повече. 
 

Покана към организации, които се интересуват от придобиване на знания чрез партньорско обучение 

Мрежата „Lighthouse“ на EASPD е пространство за контакт между експерти и организации, които представят установените нужди по определени теми. Събрахме експерти по шест тематични области, включително подкрепа на интегрираното жилищно настаняване и защитата на собствените права, и сега търсим организации, които се интересуват от партньорско обучение от тези експерти. Прочетете повече. 

 

Покана за изпращане на пълномощни от членовете на EASPD за извънредното Общо събрание на асоциацията 

На 4 март 2020 г. EASPD свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе в Брюксел пред нотариус. Предоставянето на пълномощни от членовете е изключително важно, за да се постигне необходимият кворум за валидиране на официалното вписване на устава. Прочетете повече

 

Предстоящи събития 

15-20 март, Любляна (Словения)  Шесто издание на курса за обучение на EASPD по приобщаващо образование 
4-5 май 2020 г., Париж (Франция) – Европейска конференция на EASPD „По пътя към намирането на работа“

5-6 март 2020 г., Брюксел (Белгия) - Форум на EURECO за 2020 г. – „В подкрепа на приобщаващото здравеопазване за всички“