Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - януари I

Редакционна статия 

Ваксиниране срещу COVID-19: каква е ролята на услугите за хората с увреждания? 

Пандемията от COVID-19 продължава да поставя Европа и останалия свят пред значителни предизвикателства. Създаването на множество ваксини дава надеждата, от която всички се нуждаем през 2021 г., особено на онези, които са засегнати в най-голяма степен от пандемията. Доставчиците на услуги играят и ще играят ключова роля за внедряването на ваксините, но същевременно възникват много важни въпроси. Прочетете повече. 

 

Видеосъобщение  

#Правотонасвързванесега (#RightToConnectNow) 

 

В първото ни видеосъобщение през новата година проектът „Entelis+“ представя най-новата си кампания, имаща за цел да изгради местни общности, които работят и учат заедно за преодоляване на цифровото разделение. Време е за промяна: присъединете се към кампанията, за да потвърдите, че участието в цифровото общество е право! Гледайте тук. 

 

Новини от EASPD 

 

Обява за свободна позиция: финансов сътрудник 

EASPD търси служител за позицията „Финансов сътрудник“, който ще работи на непълно работно време в сътрудничество със старши ръководителя по финансовите въпроси на EASPD. Прочетете повече

 

Обява за свободна позиция: генерален секретар на EASPD 

Настоящият генерален секретар на EASPD предстои да се оттегли през октомври 2021 г. Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания търси да назначи на негово място опитен ръководител, който да управлява нашия секретариат в Брюксел, да следи за плавното изпълнение на амбициозните ни работни програми и да представлява EASPD в нейните външни отношения. Прочетете повече

 

 

Европейски новини 

 

Предложение за Съвместен доклад за заетостта за 2021 г.: от Комисията до Съвета 

Предложението подчертава някои изключително важни послания, свързани с въздействието на COVID-19 върху повишаването на заетостта, БВП и условията на труд. EASPD публикува обобщение на въпросите и обсъждането им в доклада. Прочетете повече
 

Нов доклад на Eurofound изследва заетостта и условията на труд на работната сила в сектора на дългосрочните грижи 

В доклада се посочва, че са необходими действия в областта на политиките за подобряване на условията на труд в сектора на дългосрочните грижи в страните от ЕС. EASPD публикува обобщение на въпросите и обсъждането им в доклада. Прочетете повече

 

Новини за членовете 

Поредица от безплатни уебинари за развитие на лидерските умения на хора с увреждания  

Членуващата в EASPD организация Beit Issie Shapiro си партнира с Проекта на Харвардския юридически факултет за хората с увреждания, в рамките на който ще бъде представена поредица от уебинари от три части на тема развитие на лидерските умения на хора с увреждания. Прочетете повече

 

Новини за проекти 

Имате ли опит с ориентирани към потребителите модели на финансиране? 

Проектът „UNIC“ търси примери за обещаващи практики в областта на ориентираните към потребителите модели на финансиране, като например „Лични бюджети“. Прочетете повече

 

Публикуване на помощни материали на уебсайта на проект „ENTELIS+“! 

Пандемията от COVID-19 промени начина, по който хората общуват, учат и работят. Електронните умения са по-важни от всякога. Разделът с ресурси на уебсайта на проект „ENTELIS+“ е разработен специално за подпомагане на обучението по ИКТ за хора с увреждания и възрастни хора. Ако сте специалист, работещ в социалния сектор, можете да научите повече тук. 

 

Проект „Алианс за приобщаващи инвестиции в социалните грижи и подкрепа“ („a4i“): предстои ни вълнуваща година! 

Миналата година бе доста натоварена за проект „a4i“: през нея бяха публикувани доклади и разработени курсове за обучение на тема „Социални инвестиции“. Плановете за 2021 г. са още по-амбициозни! Прочетете повече

 

 

Предстоящи събития 

27 януари 2021 г., онлайн Уебинар „Внедряване на ваксините срещу COVID-19: каква е ролята на услугите за подкрепа?“