Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - януари II

Редакционна статия 

Брекзит: това ли беше краят? 

Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз до 31 януари 2020 г., но тези, които смятат, че дебатът за Брекзит вече е приключил, дълбоко се заблуждават. Тепърва предстои да се намери отговор на още много въпроси. Нашият специалист по въпросите на политиките Томас Бигнал очертава какви могат да бъдат последствията за сектора на социалните грижи. Прочетете повече

 

Видеосъобщение  

 

На 16 януари европейската експертна група по въпросите на прехода от институционална грижа към грижа в общността (ЕЕГ) бе домакин на европейската конференция „Към приобщаването 2020 г.“. Вижте акцентите тук: 

 

Новини от EASPD 

 

EASPD публикува фактологични справки за 28 държави, които представят подробен преглед на състоянието на сектор „Социални грижи и услуги за подкрепа за хората с увреждания“ в Европа 

Като част от ангажимента си да разшири базата от знания за сектор „Социални грижи и услуги за подкрепа за хората с увреждания“ в Европа, EASPD публикува фактологични справки за състоянието на сектора в 28 държави. Прочетете повече. 

 

Комуникацията на тема по-социална Европа: ограничения и възможности 

EASPD предлага 15 отделни безвъзмездни помощи в размер до 400 евро на членове на Комуникационната мрежа на EASPD за участието им в организирания от асоциацията семинар на тема „Комуникацията на тема значимостта на доставчиците на услуги за подкрепа“. Прочетете повече.  

 

Европейски новини 

 

Европейската комисия публикува План за действие за изграждането на силна социална Европа за справедливи промени 

На 14 януари Европейската комисия публикува работен план за периода 2020-2021 г. с многобройни ключови инициативи, които представляват интерес за доставчиците на услуги за подкрепа. Прочетете повече

 

Фондация SOFT Tulip публикува книгата „Да направим промяна“, с която представя работата си за промяна на сектора на грижите в Украйна 

Членуващата в EASPD фондация SOFT Tulip наскоро публикува книга, посветена на тринадесетгодишната им работа по деинституционализацията в Украйна. Прочетете повече. 

 

Стипендия за електронна достъпност на Европейския форум на хората с увреждания (ЕФХУ) и Oracle за 2019-2020 г. 

Европейският форум на хората с увреждания и Oracle обявиха началото на четвъртото издание на съвместната инициатива „Стипендия за електронна достъпност“, която се присъжда на студенти с увреждания за разработването на проект в областта на ИКТ. Прочетете повече. 

 

Новини за членовете 

 

EASPD се нуждае от Вашето мнение! 

В момента се извършва оценка на работата на EASPD през 2019 г., затова се обръщаме с молба към членовете ни да отделят няколко минути, за да дадат своето мнение за всички основни дейности, проведени през миналата година. Прочетете повече. 

 

Новини за проекти 

 

EASPD започва нов проект за развитие на уменията за ползване на цифровите технологии за хора с увреждания 

На 14 и 15 януари EASPD бе домакин на първата среща по проект „ENTELIS+“ в Брюксел. Основната цел на този проект е изграждане на умения на ангажираните в образованието професионалисти да подпомагат обучаваните от тях лица и ползватели на услуги. Прочетете повече. 
 

Проект „Усъвършенстване на персоналните и домакинските услуги (Ad-PHS)“ продължава напред! 

В последния си информационен бюлетин, озаглавен „Ad-PHS Project Goes ahead!“ („Проект „Ad-PHS“ продължава напред“), екипът по проекта предоставя актуална информация за разработването на проектните насоки и всички планирани събития. Прочетете повече. 
 

Предстоящи събития

15-20 март, Любляна (Словения)  Шесто издание на курса за обучение на EASPD по приобщаващо образование 
4-5 май 2020 г., Париж (Франция) – Европейска конференция на EASPD „По пътя към намирането на работа“

5-6 март 2020 г., Брюксел (Белгия) - Форум на EURECO за 2020 г. – „В подкрепа на приобщаващото здравеопазване за всички“