Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - юли II

Редакционна статия

 

Списъкът Ви за четене през лятото

 

Докато много от Вас планират местата, които ще посетят, и вече стягат куфарите за лятната ваканция, ние публикувахме нови доклади, за да можете да следите последните тенденции в нашия сектор. Прочетете повече.

 

Новини от EASPD

 

Търсим да наемем! Свободна позиция за специалист по въпросите на политиките

 

Имате ли опит в управлението на проекти и бихте ли искали да научите повече за сектора на социалните грижи и подкрепа и организациите от бранша в цяла Европа? Кандидатствайте за нашата свободна позиция за специалист по въпросите на политиките сега! Прочетете повече.

 

Покана за участие! Доклад на тема „Алтернативи на обществените поръчки в социалните грижи“

 

Търсим изследовател, който да изготви доклад, разясняващ алтернативите на обществените поръчки в социалните грижи в цяла Европа. Прочетете повече.

 

Покана за участие! Доклад на тема „Достъп на хората с увреждания до здравни услуги“

 

Търсим изследовател, който да изготви доклад, предлагащ преглед на основните предизвикателства пред достъпа на хората с увреждания до здравни услуги. Прочетете повече.

 

Покана за участие! Доклад на тема „Обещаващи практики в предоставянето на качествени грижи и подкрепа за хората с увреждания с напредването на възрастта им“

 

Търсим изследовател, който да изготви доклад относно обещаващи практики от най-малко 5 европейски държави при предоставянето на качествени грижи и подкрепа за хора с увреждания с напредването на възрастта им. Прочетете повече.
 

Нов доклад на EASPD: „Как се финансират качествени услуги за грижи и подкрепа: седем основни елемента“

 

Последният ни доклад предлага седем основни елемента, които трябва да бъдат взети под внимание от държавните органи при разработването или реформирането на моделите на финансиране на услугите за социални грижи и подкрепа въз основа на заключенията, направени на неотдавнашната ни конференция в гр. Букурещ, Румъния. Прочетете повече.
 

 

Гласът на нашите членове

 

Гръцкият център за професионално обучение „Маргарита“ с презентация на Тринадесетата европейска конференция за подкрепена заетост

 
Мария Мука, трудов терапевт в членуващата в EASPD гръцка организация „Маргарита“, представи организацията заедно с други делегати на проведената наскоро Тринадесетата европейска конференция за подкрепена заетост. Те представиха назначението на стаж на Темис, млада жена с умствена изостаналост, в хотел в гр. Кифисия, Гърция. Мария споделя своя опит в последното ни издание на „Гласът на нашите членове“. Прочетете повече.
 

Европейски новини

 

 

Европейският съд по правата на човека отказва да защити обучаващите се с увреждания

 

След обявено наскоро решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), EASPD се присъедини към още 8 организации с призив към съдебната инстанция да се съобрази с действащите международни закони за правата на човека, които гарантират правото на образование на всяко лице с увреждания. Прочетете повече.
 

 

Финландия представя своите приоритети за шестмесечното си председателство на Съвета на Европейския съюз
 

В периода между 1 юли и 31 декември 2019 г. Финландия председателства Съвета на Европейския съюз, подпомагайки работата на Съвета и комуникацията му с останалите институции на ЕС. Прочетете повече.
 

Информационната мрежа по въпросите на образованието в Европа „Евридика“ публикува доклад с основни данни за образованието и грижите в ранна детска възраст в Европа

 

Второто издание на този доклад очертава постигнатия напредък в основните качествени области, определени в Препоръката на Съвета относно висококачествените системи за образование и грижи в ранна детска възраст. Прочетете повече.
 

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) публикува доклад относно възможностите за заетост на икономически неактивни хора
 

Докладът на Eurofound разглежда групи от неактивното население, които срещат затруднения да влязат или отново да се включат в пазара на труда, и изследва причините за това. Прочетете повече.

 

Регистрирайте се сега за конференцията на Асоциацията за развитие на помощните технологии в Европа (AAATE) през август в гр. Болоня, Италия

На конференцията ще се съберат изследователи и специалисти от академичните среди, доставчици на услуги и индустрията, за да обсъдят последните иновации и визионерски идеи в областта на помощните технологии в най-широк смисъл. Членовете на EASPD могат да се възползват от отстъпка от таксата за участие. Прочетете повече.

 

Новини за членовете

 

 

Покана за представяне на кандидатури за членство в Независимата комисия по жалбите на EASPD

Създаваме Независима комисия по жалбите (НКЖ), която ще играе ключова роля при посредничеството и разглеждането на официално подадените жалби. Нуждаем се от ВАС, нашите ангажирани членове, за да станете част от нея и да ни помогнете в този процес! Прочетете повече.

 

 

Новини за проекти

 

Проект „Just4all“ проведе международен семинар в гр. Мадрид

 

Европейският форум на хората с увреждания (ЕФХУ), партньор на EASPD по проект „Just4All“, обобщава заключенията от наскоро проведения международен семинар по проекта в гр. Мадрид. Прочетете повече.
 

 

По пътя към приобщаващото образование за всички: актуална информация по проект „IIIS“

С наближаването на края на проект „Въвеждане на приобщаването в училищата“ („IIIS“), партньорите по проекта публикуваха последния си информационен бюлетин, в който Ви информират как инструментите по проекта могат да Ви помогнат в мисията Ви за постигане на приобщаване. Прочетете повече.
 

Заключителна конференция на проект „NEWSCAT“ в гр. Брюксел и начало на онлайн курс за обучение

 

На 28 юни, петък, EASPD организира и бе домакин на заключителния семинар на проект „NEWSCAT“, който стартира безплатен онлайн курс за обучение за студенти и специалисти, работещи в туристическия сектор. Прочетете повече.

 

Предстоящи събития

 

25-31 август 2019 г., Льовен (Белгия) – Европейски лагер за кампанийни дейности на Dandelion Group

 27 август 2019 г., Болоня (Италия) – 15-а международна конференция нa Асоциацията за развитие на помощните технологии в Европа (AAATE) на тема „Технологии и увреждания“: „Глобални предизвикателства пред помощните технологии: научни изследвания, политики и практика“

29 август 2019 г., Хелзинки (Финландия) – „Да проправим пътя“: международна конференция на тема саморегулираната подкрепа

 16 септември 2019 г., Брюксел (Белгия) – Европейски семинар по проект „SKILLS“ на тема „Саморегулираната подкрепа в Европа“

3-4 октомври 2019 г., Хелзинки (Финландия) – Годишна конференция на EASPD: „Развитие на качествена работна сила в услугите за хора с увреждания: възникващи нужди и възможности“

28-29 ноември, Брюксел (Белгия) – Европейски ден на хората с увреждания (EDPD)
 

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 17 000 социални служби и техните представителни сдружения.
Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.
Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eu, sydney.vonihering@easpd.eu