Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - юли II

Редакционна статия 

По-голямо признание, спешни действия и повече инвестиции 

 

На 25 юни 2020 г. EASPD и нейните партньори, представляващи целия сектор на социалните услуги, взеха участие в събитие на европейско равнище. Това събитие и цялата ни работа по време на разгара на пандемията изпратиха ясно послание: Европейският съюз трябва да увеличи признанието, да предприеме спешни действия и да инвестира в устойчивостта на социалните услуги. Прочетете повече. 

 

 

Видеосъобщение  

 

„Социалните услуги и COVID-19: ролята на ЕС“ 

Нашата онлайн среща на високо равнище „Социалните услуги и COVID-19: ролята на ЕС“ е гледана от над 2000 души на няколко различни платформи. Вижте акцентите тук 

 

 

Новини от EASPD 

Инвестирането в приобщаване е от ключово значение, за да се гарантира, че хората с нужда от подкрепа могат да получават услуги на местата, в които живеят 

На 1 юли EASPD и доставчиците на услуги за подкрепа на хората с увреждания призоваха за инвестиции в приобщаването в селските райони като част от мерките за възстановяването след кризата с COVID-19. Прочетете повече. 
 

Предложения на EASPD за материали, които да прочетете през лятото! 

Прочетете най-новите и актуални доклади на EASPD – Вашата доза храна за размисъл през лятната ваканция! Прочетете повече. 
 

EASPD търси изследовател! 

EASPD търси изследовател/екип от изследователи за изготвянето на доклад, разглеждащ как е премахната институционалната структура с цел деинституционализиране на лица със значителни нужди от подкрепа/множество увреждания. Прочетете повече. 

 

Европейски новини 

ПРОУЧВАНЕ: Използване на телездравни услуги от здравните специалисти по време на пандемията от коронавирус 

Проучването, организирано от израелската организация Beit Issie Shapiro, е насочено към здравните специалисти по целия свят и има за цел да изследва как са адаптирали услугите си след от началото на епидемията от COVID-19. Прочетете повече. 

 

Европа трябва „да се грижи повече за грижите“ 

Европейският институт за равенство между половете (EIGE) публикува доклад, с който анализира положението на жените в сектора на услугите за социални грижи, както като доставчици, така и като потребители. Прочетете повече. 

 

ЮНЕСКО учредява награда за цифрово овластяване на хората с увреждания 

Наградата на Емир Джабер Ал Ахмад Ал Джабер Ас Сабах за цифровото овластяване на хората с увреждания, учредена от ЮНЕСКО, цели да преодолее пропастта в знанията за ИКТ на хората с увреждания по целия свят. Прочетете повече. 

 

„Нейните способности“: награда, учредена от организацията „Светлина за света“ (Light for the World), с която се отличават постиженията на жени с увреждания 

Организацията „Светлина за света“ учреди наградата „Нейните способности“, с която се отличават жени с увреждания, постигнали значими постижения в живота си или в професионалната си дейност. Прочетете повече. 

 

ЕП в защита на правата на лицата с интелектуална недостатъчност в контекста на извънредното положение във връзка с COVID-19 

На 8 юли Европейският парламент „одобри предложение за резолюция относно правата на лицата с интелектуална недостатъчност в контекста на извънредното положение във връзка с COVID-19“ след петиция на Inclusion Europe. Прочетете повече. 

 

 

Новини за проекти 

Заедно можем да направим повече за практикуващите специалисти в сферата на образованието за възрастни! 

Партньорството „ALL IN!“ по програмата „Еразъм+“ представи манифеста „Помощ на практикуващите специалисти да успеят да постигнат приобщаващо образование за възрастни“, с който предоставя препоръки за създателите на политиките за постигане на приобщаване на хората с увреждания в образованието и обучението. Прочетете повече

 

Европейският сертификат за грижа (ECC) вече има нов уебсайт! 

Европейският сертификат за грижа (ECC) представлява обща европейска квалификация, разработена от EASPD съвместно с организации от социалния сектор от 17 държави. Очакваме да се присъединят още държави! Прочетете повече.