Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - юли II (newsletter/BUL/July II)

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА!
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА EASPD В БАРСЕЛОНА
„Технологиите и цифровизацията в социалните грижи“
Регистрацията за следващата Годишна конференция на EASPD вече е отворена. Конференцията ще се проведе на 4 и 5 октомври 2018 г. в Барселона и на нея ще бъде разгледана темата за въздействието на технологиите и цифровизацията върху образованието, заетостта и независимия живот. Научете повече тук.
 


Редакционна статия

Гласът на социалните услуги в европейския социален диалог

Независимо, че е много важен работодател, секторът на социалните услуги все още не е изградил структури за европейски социален диалог, което ограничава гласа на работодателите в сектора по важни политически въпроси. Прочетете повече, за да научите какви действия предприема EASPD в посока промяна.
 


Видеосъобщение на EASPD – Социалният диалог на ЕС в 60 секунди

Не сте сигурни каква е ползата от социалния диалог в нашия сектор? Томас Бигнал, cъветник по инвестиционната политика на EASPD обяснява в 60 секунди какво представлява социалният диалог на ЕС.
 


Новини от EASPD

Европейската комисия разглежда икономическите и социалните предизвикателства пред Европа в тематични информационни документи

Прочетете резюметата на EASPD на последните доклади на Европейската комисия, които имат за цел да предоставят информация за отделните страни относно икономическите и социалните предизвикателства пред Европа. Прочетете ги тук.
 


Да превърнем правата в реалност! EASPD подчертава значението на услугите за подкрепа като гаранция на достъпна Европа

Генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло присъства на събитието „Ден на Европейския акт за достъпност“, организирано от Групата на ЕНП, на което бе обсъдено бъдещото прилагане на Европейския акт за достъпност. Прочетете повече тук.
 


Изданието „Заетост за всички“ на EASPD, представящо най-добрите практики за подкрепа на заетостта на хора с увреждания, е достъпно на още 5 езика

Изданието на EASPD на най-добрите практики за стратегии за заетост на хора с увреждания вече е достъпно на френски, испански, немски, български и румънски език. Прочетете повече тук.
 


Европейски новини 

ЕИСК излезе със становище относно положението на жените с увреждания

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) прие становище относно положението на жените с увреждания. Прочетете повече тук.
 


Европейска мрежа по социална политика (ESPN) публикува доклад относно субсидиите за заплати за работниците с увреждания в Холандия

Новото холандско правителство планира да замести отпусканите в момента субсидии за заплати с освобождаване на работодателите, които наемат лица с увреждания, от задължението за плащане на пълната минимална заплата на работниците в зависимост от тяхната производителност и изплащане на разликата от общинския бюджет. Прочетете повече тук.
 


Новини за членовете

Хората на EASPD

EASPD се нуждае от Вашата помощ, за да повиши осведомеността за положителното въздействие, което оказват доставчиците на социални услуги върху всекидневния живот на хората, в последната си кампания: „Хората на EASPD“!. Прочетете повече тук.
 


Новини за проекти

Регистрацията вече е отворена: Към творческото приобщаване в образованието за възрастни

Като първо мултиплициращо събитие по проект „Творческо приобщаване в образованието за възрастни“ (CITA) ще бъдат представени примери за добри практики, при което участниците ще обсъдят предизвикателствата, свързани с приобщаването на възрастни с увреждания в образованието в областта на изкуството. Прочетете повече.
 


Търсите партньори или идеи за проекти? Научете повече тук


Предстоящи събития

18 септември 2018 г., Брюксел (Белгия) – „Към творческо приобщаване в образованието в областта на изкуството“
1-2 октомври 2018 г., Трир (Германия) – 2-ри семинар за специалисти в областта на политиките: „Отнасящите се до хората с увреждания финансови инструменти в контекста на правото на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“
3-4 октомври 2018 г., Брюксел (Белгия) – Европейски ден на хората с увреждания (EDPD)
3-10 октомври 2018 г., Брюксел и из цяла Европа – Европейска седмица на хората с увреждания и инициативите за развитие (EDDW)
4-5 октомври 2018 г., Барселона (Испания) – Конференция на EASPD: „Технологиите и цифровизацията в социалните грижи“
25-26 октомври 2018 г., Маастрихт (Холандия) – „Правата на хората с увреждания в практиката: Сравнителен анализ на функцията на съдилищата“
 
Не виждате някое събитие? Информирайте EASPD за Вашето събитие
 

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.

Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.

Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eupepe.escrig@easpd.eu