Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - юни I (BUL/Newsletter June I)

Редакционна статия

Европейско пространство за образование – мечта или реалност?

Европейската комисия публикува своя втори пакет от инициативи с оглед на развитието на Европейско пространство за образование, което насърчава приобщаващото образование. Но дяволът е в детайлите. С наближаването на изпитните сесии, вече е крайно време да подложим образователните си системи на проверка. Прочетете повече. 
 

 Новини от EASPD

 

Видеосъобщение №32 на EASPD вече е онлайн!

Изготвеното от EASPD резюме на специфичните препоръки на Европейската комисия към отделните държави е полезен инструмент за членовете, който могат да използват, за да настояват за социалното приобщаване на хората с увреждания в своите страни. Гледайте видеосъобщението сега.

Отбележете си датата – Семинарът на EASPD: „Развитие на личните умения: Нужди и предизвикателства пред европейската работна сила за социални грижи“

Регистрацията за конференцията по проект „Европейско наставничество в социалните грижи“ (EMiSC): „Развитие на личните умения: нужди и предизвикателства пред европейската работна сила за социални грижи“, която ще се проведе на 27 юни в Брюксел, вече е отворена. Прочетете повече

Обява за работа! EASPD търси двама специалисти, които да се присъединят към нашия екип.

EASPD търси специалист „Обучение и развитие“ и специалист „Финанси“. Силно насърчаваме кандидати с увреждания да участват в процедурата за наемане на служители за свободните позиции. Прочетете повече
 

Европейски новини 

 

Европейската комисия публикува специфичните препоръки към отделните държави членки за постигането на устойчив, приобщаващ и дългосрочен растеж

Европейската комисия публикува своите ежегодни специфични препоръки към отделните държави членки. EASPD представи свой обобщаващ доклад, акцентиращ върху областите, които засягат в най-голяма степен членовете на асоциацията. Прочетете повече

„Европейска гаранция за младите хора“: последните данни показват постигнат успех, но е необходима допълнителна работа

Пет години след въвеждането на инициативата „Европейска гаранция за младите хора“, положението на младите хора на пазара на труда се подобри значително. Въпреки това е необходимо предлагането на допълнителна работа, за да се постигне пълният потенциал на инициативата. Прочетете повече

Съветът на Европа обяви възможност за участие с информация в доклада за работната сила, включваща хората с увреждания

Съветът на Европа е в процес на изготвяне на доклад за работната сила в Европа, включваща хората с увреждания. Членовете на EASPD са поканени да участват с конкретна информация за своята страна. Прочетете повече.

Европейската комисия предлага нови инициативи за развитие на Европейско пространство за образование

Европейската комисия публикува своя втори пакет от инициативи с оглед на развитието на Европейско пространство за образование. Комисията подчертава важната роля на образованието, младежта и културата в изграждането на бъдещето на Европа. Прочетете повече
 

Новини за проекти

 

#ZeroCall19: Покана за номинации

Екипът на „Zero Project“ търси водещи експерти и организации, които да номинират иновативни практики и политики за независим живот и политическо участие. Всеки може да номинира практика или политика тук. Крайният срок за подаване на номинациите е 10 юни 2018 г. Прочетете повече

Актуална информация за проект „ISA“

Партньорите по проект „ISA“ са в процес на подбор на 16 обещаващи практики за приобщаващо изкуство. Ще бъде публикувано ръководство за добри практики, което ще популяризира съответните проекти в цяла Европа. Прочетете повече 
 

Предстоящи събития

13 юни 2018 г., Варна (България) – Уъркшоп на EASPD за разработване на проекти
14-15 юни 2018 г., Варна (България) – Първа конференция на EASPD за 2018 г. (организира се съвместно с българското председателство на ЕС и НАСО)
16 юни 2018 г., Варна (България) – Общо събрание
16 юни 2018 г., Белград (Сърбия) – „Качество на живота – Обмен на данни за формиране на по-добри политики“
21-22 юни 2018 г., Брест (Франция) – Европейска конференция по въпросите на заетостта и професионалното обучение на хората с увреждания
27 юни 2018 г., Брюксел (Белгия) – Семинар на EASPD: „Развитие на личните умения: нужди и предизвикателства пред европейската работна сила за социални грижи“
2-6 юли 2018 г., Лондон (Обединено кралство) Национална седмица на съвместното производство – Нищо, свързано с нас, не може да бъде без нас
11 юли 2018 г., Линц (Австрия) – 16-а международна конференция „Как компютрите помагат на хората със специфични потребности“

Не виждате някое събитие? Информирайте EASPD за Вашето събитие
 

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.

Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.
Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: pepe.escrig@easpd.eurachel.vaughan@easpd.eu