Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

EASPD бюлетин - юни II

Редакционна статия 

Социалните услуги и COVID-19: ролята на ЕС

В цяла Европа ограничителните мерки бавно започнаха да се облекчават с преминаването ни към следващия етап на пандемията от коронавирус. Сега трябва да се съсредоточим върху възстановяването и да следим инвестиционният план на Европейския съюз да стартира този процес и да доведе до постигането на по-справедлива Европа, която работи за всички. Присъединете се към нас, за да кажете на ЕС каква искате да бъде неговата роля в предоставяне на подкрепа на сектора. Прочетете повече. 

 

Видеосъобщение  

Приобщаващо образование: Каква е ролята на ЕС оттук нататък? 

На 8 юни се проведе дебат по проект „IE+“, в който се включиха представители на ЕС, гражданското общество и заетите в сектора на образованието и на който бе обсъдено бъдещето на приобщаващото образование и как висококачественото приобщаващо образование може да стане реалност за всички учащи се. Вижте акцентите тук. 

 

Новини от EASPD 

„Социалните услуги и COVID-19: ролята на ЕС“ 

EASPD и нейните партньори Ви канят на предстоящата „Онлайн среща на високо равнище – Социалните услуги и COVID-19: ролята на ЕС“, на която ще се обсъди ролята на Европейския съюз в подкрепа на предоставянето на социални услуги и как те могат да помогнат за осигуряването на висококачествени социални грижи и подкрепа през следващите месеци и години. Прочетете повече. 

 

Публикуване на доклад: „Технологиите за наемане в социалните предприятия за трудова интеграция (СПТИ)“ 

Последният доклад на EASPD изследва разпространението на цифровите технологии в сектора на СПТИ в Европа, цифровите умения, изисквани от работодателите и служителите, както и цифровите умения, налични в момента на работното място. Прочетете повече. 

 

Европейски новини 

Проучване: Ранната детска интервенция в контекста на COVID-19 

Изследователи доброволци от дванадесет държави изготвиха това проучване, насочено към специалисти в сектора на РДИ, за да установят как доставчиците на тази дейност успяват да предоставят своите услуги на децата и семействата по време на кризата с COVID-19. Резултатите от изследването ще се използват за подобряване на услугите за РДИ на регионално, национално и международно равнище. Прочетете повече. 

 

Информационно бюро на Европейската комисия в подкрепа на социалните услуги: публикуване на протокол 

На 3 юни 2020 г. Европейската комисия бе домакин на информационно бюро с цел инструктиране и осведомяване на доставчиците на социални услуги как да получат достъп до Инвестиционната инициатива на ЕС в отговор на коронавируса (CRII и CRII+), за да се справят по-добре с кризата вследствие на пандемията от COVID-19. Прочетете повече. 

 

Вдъхновяващи и практически уебинари за аутизма 

През месец юни организацията Autisme Centraal ще бъде домакин на шест уебинара с практически фокус върху проблеми на аутизма в реалния живот. Прочетете повече

 

Успешни резултати на социално отговорното възлагане на обществени поръчки: 71 случая на добри практики 

С цел повишаване на осведомеността и разбирането на потенциала на социално отговорното възлагане на обществени поръчки, Европейската комисия публикува сборник с успешни примери в тази сфера. Прочетете повече. 

 

COVID-19: Призив за действие за защита на уязвимите семейства и деца, получаващи алтернативни грижи в Европа 

Има опасност последиците от COVID-19 да окажат изключително въздействие върху живота на децата. Прочетете какви са предизвикателствата, пред които са изправени доставчиците на социални услуги, и как ЕС и държавите членки могат да помогнат с конкретни действия. Прочетете повече. 

 

Конкурсът за наградата „Достъпен град“ за 2021 г. вече приема кандидатури! 

Вече се приемат кандидатури за наградата „Достъпен град“ – наградата на ЕС, която се присъжда на градове, осигуряващи достъпност на хората с увреждания и възрастните хора. Прочетете повече. 

 

Европейската комисия открива обществени консултации за насърчаване реновирането на сгради 

Инициативата „Вълна за реновиране“ е приоритет в рамките на Европейския зелен пакт и планът за възстановяване на ЕС, чиято цел е по-бързото и по-качествено обновяване на съществуващите сгради и по този начин спомагане за декарбонизиране на европейския сграден фонд. Прочетете повече. 

 

Новини за членовете 

Добре дошли в EASPD! 

В началото на месец май приветствахме 20 нови организации сред членовете на EASPD. Запознайте се с тях тук! Прочетете повече. 

 

Стартиране на нов уебсайт по проект „Образование за полагащи грижи за пациенти с бъбречни заболявания“ (ECARIS) 

 

Членуващата в EASPD организация EPIONI – Гръцката мрежа на полагащите грижи лица – участва в проект „ECARIS“, който има за цел да подобри уменията и знанията на лицата, полагащи грижи за хора с бъбречни заболявания, както и да подкрепи отношенията между полагащите грижи и пациентите с такива заболявания. Прочетете повече. 

 

Новини за проекти 

EASPD търси партньори за нов проект в сферата на опазването на околната среда 

​Основната цел на проекта е насърчаването на връзката между биологичното разнообразие и хората с интелектуални или сетивни увреждания на всички равнища. Прочетете повече. 

Актуални новини за проект „Ad-PHS“  

Проект „Усъвършенстване на персоналните и домакинските услуги“ (Ad-PHS) публикува последния си бюлетин, в който разглежда въздействието на кризата с коронавируса върху сектора на персоналните и домакинските услуги и обявява публикуването на резюмето на доклада за текущото състояние по проекта. Прочетете повече. 

 

Предстоящи събития 

25 юни 2020 г. (онлайн):  Заключителна конференция по проект „Приобщаване в обществото чрез изкуство“ (ISA) 
25 юни 2020 г. (онлайн):  Заключителна конференция по проект „Увреждания, равенство, сигурност, кариери 2“ (DESC 2)