Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

Fototentoonstelling "Revealed and Unveiled"

De fototentoonstelling van het EASPD «Revealed & Unveiled» wordt georganiseerd in samenwerking met de verenigingen die deel uitmaken van de Interest Group (IG) on Arts van de EASPD. De IG biedt een platform om goede praktijken uit te wisselen en bezorgdheden over Inclusieve kunst te delen om zo de toegang tot artistieke en culturele activiteiten voor personen met een beperking te bevorderen: het wegwerken van obstakels zoals het gebrek aan toegankelijke vormen. De IG pleit voor de ontwikkeling van begeleidende diensten om de artistieke loopbaan van personen met een beperking te ondersteunen, vooral door de uitbouw van educatieve programma's en de opleiding van inclusieve kunstenaars. De IG bestaat uit meer dan vijftien verenigingen van overal in Europa. Deze tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de Sint-Gorikshallen (Halles Saint-Géry), het cultureel centrum waar de fototentoonstelling «Revealed & Unveiled» van 20 oktober tot 4 december 2016 te zien zal zijn. De EASPD en het team van de Sint-Gorikshallen organiseren eveneens de vernissage van de tentoonstelling op donderdag 20 oktober 2016, wanneer ook de uitreikingsceremonie van de prijzen voor de 3 beste foto's van de tentoonstelling zal plaatsvinden.

 

Fototentoonstelling « Revealed & Unveiled »

In het kader van de herdenking van haar 20ste verjaardag in 2016 organiseert de EASPD een fototentoonstelling over de rol van de begeleidingsdiensten voor personen met een beperking in de maatschappij. De tentoonstelling zal de 20 beste foto's van de fotowedstrijd «Revealed & Unveiled» tonen, die in 2015 door de EASPD werd georganiseerd.

image of the flyer of the EASPD exhibition

Praktisch & vernissage
De fototentoonstelling vindt plaats in de Sint-Gorikshallen en dit van 20 oktober tot 4 december 2016. Tijdens de vernissage op 20 oktober 2016 zal ook de uitreikingsceremonie van de prijzen voor de drie beste foto's van de 20 geselecteerde foto's plaatsvinden.

 

Doel
De tentoonstelling wil het grote publiek en de maatschappij bewust maken van kwesties verbonden aan een handicap en de gelijkheid van kansen voor mensen met een beperking in Europa. Informatieve en bewustmakingscampagne rond kwesties verbonden aan een handicap om via Kunst en Cultuur de rol en het werk van de professionals van de begeleidingsdiensten voor personen met een beperking te tonen

 

Doelgroep
De tentoonstelling staat open voor alle inwoners van Brussel, partners van het EASPD-netwerk, professionals uit de sector, personen met een beperking en hun familie, beleidsmakers, de media, kunstenaars en vertegenwoordigers van Belgische en Europese verenigingen.

Thematiek
De rol van sociale begeleidings- en gezondheidsdiensten in het leven van personen met een beperking en hun families. Het belang van deze diensten in het bevorderen, beschermen en verzekeren van een volledig en gelijk genot van alle mensenrechten en alle fundamentele vrijheden voor personen met een beperking evenals hun inclusie in de maatschappij.

 

  • De tentoonstelling zal 20 foto's voorstellen, inclusief de beschrijvingen en verhalen van de auteurs en protagonisten van de foto's 

 

In cooperation with:

Supported by the VGC, State secretary of Welfare mevr. Bianca Debaets