Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

„Гореща“ зима

Новата година вече е в разгара си и EASPD възобнови някои от най-важните инициативи за следващите няколко месеца. Предстои провеждане на дебати с представители на държавите-членки на ЕС по много от програмите за финансиране на следващия бюджет на ЕС. Дискусиите ще бъдат от решаващо решение за определяне на обхвата и структурата на средствата по въпроси като дългосрочните грижи, индивидуализирана подкрепа и подкрепа по места, както и инвестиции в адекватни и достъпни системи за подкрепа.

EASPD ще стимулира дискусиите, като организира все по-многобройни своевременни дебати относно текущите тенденции, които не могат да бъдат пренебрегнати в програмите за социалните политики. Темите за възрастните хора с увреждания, достъпа до правосъдие и социалната възвращаемост на инвестициите на системите за подкрепа ще бъдат разгледани в различни събития, които ще се проведат през следващите седмици.
Много от дебатите ще доведат и до обсъждането на бъдещето на системите за подкрепа на международната конференция на EASPD „Инвестиране в социалните услуги, инвестиране в хората“ , която ще се проведе на 16 и 17 май 2019 г. в гр. Букурещ, Румъния. Присъединете се към нас на събитието – регистрацията вече е отворена и достъпна тук .

Сабрина Ферайна,
Ръководител „Политики“ на EASPD