Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

Има нов евродепутат в града!

В периода между 23 и 26 май 2019 г. броят на европейците, участвали в изборите за Европейски парламент, достигна рекордни нива за последните 20 години. И докато вълнението постихва, EASPD се подготвя интензивно за работа с новоизбраните и преизбраните членове на Европейския парламент (ЕП). Винаги е тъжно да се разделяме с ангажираните хора, които са работили с нас през последните пет години, но въпреки това очакваме с нетърпение да си сътрудничим с всички членове на ЕП, които желаят да изградят по-добра и по-социална Европа заедно с нас.

Има много теми, които със сигурност ще бъдат повдигнати през следващите месеци. На първостепенно място вероятно ще бъде дебатът по новата европейска многогодишна финансова рамка, която ще определи къде и как ще се изразходват европейските средства – от социалните фондове и фондовете за регионално развитие до научните изследвания и инвестициите в социалните услуги – с други думи, каква Европа искаме да изградим.
След лятната ваканция EASPD ще се срещне с членовете на ЕП от целия политически спектър чрез заснети интервюта, в които евродепутатите ще представят своята визия за Европа и за начина, по който ще се финансира приобщаването (#FundInclusion). Следете ни, за да бъдете информирани!
И накрая, от EASPD бихме искали да поздравим всички членове на ЕП! Очакваме с нетърпение съвместната ни работа...
 

Тимоти Жилен
Старши специалист по въпросите на политиките