Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

Изкуството на приобщаването

Регистрацията за първата ни европейска конференция на тема „Изкуство, култура и приобщаване“ вече е отворена! EASPD обедини усилия с две организации, които проправят пътя за многообразието и хората с увреждания в света на изкуството. Фондация Cope е член на EASPD и предоставя услуги за подкрепа на приблизително 2150 деца и възрастни с интелектуална недостатъчност и/или аутизъм в гр. Корк и цяла Ирландия. Европейската мрежа на културните центрове представлява над 5000 културни центъра в цяла Европа с програми и дейности, имащи за цел предоставяне на повече възможности на центровете и техните общности. Заедно изготвихме задълбочена интерактивна програма, която се надяваме да предизвика провокиращи размисъл дискусии и преживявания. Събирайки застъпници, експерти, отговорни за изготвянето на политиките лица, мислители и вдъхновяващи водещи специалисти в областта, ще чуем как доставчиците на услуги за подкрепа и секторът на изкуствата и културата могат да изградят силни и приобщаващи партньорства. Бихме предпочели да се срещнем в Корк, за където бе запланувана първоначално конференцията. Но обещаваме, че въпреки това ни предстои уникално и интересно преживяване. Регистрирайте се тук: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sdOnnr4JTNW1R7GIRbX0Nw.