Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

Социална икономика за социална Европа (Editorial)

С огромно удоволствие се възползвам от възможността да се обърна към Вас непосредствено след приключването на нашата конференция „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване“, която се проведе във Варна, България.

Големият интерес към участие в събитието и качеството на постигнатия обмен и диалог показаха актуалността и значимостта на темата на конференцията. Както коментира един от лекторите на конференцията, в много от нашите държави има „жажда“ на „направим Европа социална“. Разбира се, въпреки нестихващата травма за начина за справяне с миграцията, за работещите в рамките на Европейския съюз наши членове изглежда нараства признанието, че Европа трябва да разполага с осезаем социален елемент, който да удовлетворява нас, нейните граждани.

Силната и развиваща се социална икономика е от ключово значение за създаването на социална Европа и благодаря на лекторите и делегатите, че превърнаха конференцията в толкова пълноценно преживяване. Като делегати имахме възможността да определим и обсъдим примери за най-добри практики, да изследваме типа законодателни рамки, от които имаме нужда в нашите страни, за да се позволи на социалните предприятия да процъфтяват, както и да съберем идеи как да финансираме тези социални предприятия.

Паралелно с конференцията проведохме и нашето Общо събрание и организационни срещи, на които споделихме вълнуващи идеи, които ще увеличат приноса и влиянието на нашите членове в EASPD. Можете да намерите повече информация за тези планове в нашата стратегия „Да поемем ангажимент!“ и в останалите раздели на бюлетина и нашата уебстраница.
Няколко делегати вече коментираха удовлетворението си от престоя си във Варна. Ще прочетем техните оценки с интерес.

Оценяваме високо решението на българското правителство да избере нашата конференция като част от програмата на българското председателство на ЕС. Приветствахме приноса в програмата от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, заместник-министъра на труда и социалната политика и други представители на българския парламент.

В заключение трябва да изкажа огромната си благодарност към Георги Георгиев и екипа на НАСО. Ценим дългогодишното си сътрудничество с организацията и съвместно с Франц Волфмайер и Соня Стасковяк от екипа на EASPD организираха чудесна конференция.

Всичко протече отлично и нашите български домакини ни посрещнаха с типичното си топло гостоприемство.

 

Джеймс Кроу
Президент на EASPD