Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

Услуги за подкрепа на бъдещето – какво ни предстои?

След като Европейският ден на хората с увреждания вече е зад гърба ни, на всички ангажирани с отбелязването му вече е ясно, че ни предстои още много работа за изграждането на приобщаващо общество, което предоставя необходимите възможности на хората с увреждания и на всички граждани. От демографията до икономиката и обществените нагласи, предизвикателствата са комплексни и преплитащи се помежду си. В тази рамка какви са мястото и ролята на доставчиците на услуги?

За EASPD отговорът е в копродукцията, в сътрудничеството с всички заинтересовани страни за разработването и предоставянето на услуга, която отговаря на нуждите и желанията на хората с увреждания, техните семейства, техните работодатели, преподаватели, като този списък на заинтересованите лица далеч не е изчерпателен. Не можем да създадем услуга сами, независимо колкото съвършена би била, и да очакваме всички да се адаптират към нея.

Затова сме горди, че подписахме Съвместната декларация за услугите за подкрепа на бъдещето за срок от още две години, като заедно с ЕФР, Inclusion Europe, Mental Health Europe (MHE), Европейската мрежа за независим живот (ENIL) и COFACE Families Europe, EASPD се ангажира да намери по-добри начини за сътрудничество, поставяйки акцент през следващата година върху ролята на услугите за подкрепа на предоставянето на възможност на хората да упражнят правото си на глас.