Languages

Resize Text

+A A -A

Change Colors

You are here

BG

Иновации за социална Европа (Editorial BG)

Иновациите са от съществено значение за пълното прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В тази редакционна статия представяме стартираните от нас инициативи за изграждане на по-силни и новаторски форми на сътрудничество, които ще ни позволят да осъществим нашата цел за социална и приобщаваща Европа.

Pages