Langues

Resize Text

+A A -A

Change Colors

Vous êtes ici

EASPD бюлетин - март II

Редакционна статия

Застаряването и уврежданията: определящи програмата на бъдещето

Над 46% от световното население на възраст над 60 години имат увреждания. Населението на Европа застарява, като съотношението между хората на възраст над 65 години спрямо тези на възраст между 15 и 64 години се очаква да нарасне от 29,6% през 2016 г. на 51,2% през 2070 г. След конференцията ни на тема „Застаряването и уврежданията“, която се проведе в гр. Брюксел миналата седмица, специалистът на EASPD по „Научноизследователска и развойна дейност“ Асел Кадирбаева ни разказва как EASPD и нейните членове имат ангажимента да проучат различни начини за свързване на основните грижи и подкрепа за възрастните хора с услугите за хора с увреждания. Прочетете повече.

 

Видеосъобщение

Нашите видеосъобщения отново са тук! На 21 и 22 март организирахме много интересна конференция по важния въпрос за връзката между стареене и увреждане. Вижте обсъдените теми – гледайте видеосъобщението тук.

 

Новини от EASPD

EASPD и Европейската платформа за рехабилитация публикуваха доклад относно предприятията от социалната икономика

Проучването разглежда моделите на заетост в социалната икономика и тяхната роля във включването на хората с увреждания в обществото и пазара на труда. Прочетете повече.

 

Първи форум на доставчиците на услуги за хората с увреждания в Косово

Форумът на доставчиците, организиран съвместно с организацията COD Косово, ще обедини експерти и доставчици на услуги за хора с увреждания. Прочетете повече.

 

Европейски новини

Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (Европалати) иска да свърже организациите с повече млади хора чрез Европейския корпус за солидарност

Кандидатствайте за участие в програмата чрез Европалати, за да получите помощ в процеса на кандидатстване и намиране на подходящите доброволци и хора за съответните позиции. Прочетете повече.
 

Информирайте Европейската комисия за Вашето мнение!

Европейската комисия стартира проучване, което има за цел да събере информация относно Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020 г. и нейното прилагане. Прочетете повече.

 

Новини за членовете

 

Постоянните наблюдатели на EASPD публикуваха много положителен годишен доклад за въздействието

Групата „Shekulo Tov“ от Израел работи за насърчаване на приобщаване на хората с увреждания към общността. Последният им доклад за въздействието измерва техните фактори за въздействие и успех. Прочетете повече.

 

Процедурата на кандидатстване за позиция в Борда на EASPD вече е отворена!

EASPD приема заявления за една позиция в Борда на асоциацията. Изборите ще се проведат в рамките на заседанието на Общото ни събрание по време на конференцията ни в Румъния. Прочетете повече.
 

Попълнете нашето ново проучване за профилиране на нашите членове, за да ни помогнете да Ви помогнем!

Разработихме проучване за профилиране на нашите членове, което ще ни помогне да разберем по-точно основните области на доказани знания на нашите членове и темите, към които имат интерес да разширят познанията си. Прочетете повече.

 

 

Новини за проекти

Въвеждането на приобщаването в училищата: Следващата глава

С наближаването на края на проект „Въвеждане на приобщаването в училищата“ („IIIS“), нашите партньори по проекта Ви канят да се присъедините към тях в Белгия, Финландия, Испания, Германия и Австрия, за да разберете как резултатите от проекта могат да Ви помогнат да въведете приобщаването във Вашето училище. Научете повече от последния им бюлетин.

 

Предстоящи събития

 

16-18 май 2019 г., Букурещ (Румъния) – Годишна конференция на EASPD: „Инвестиране в социалните услуги, инвестиране в хората“
28 май 2019 г., Амстердам (Холандия) – Конференция на Европейския съюз за подкрепена заетост (ЕСПЗ): „Преход към подкрепена заетост“
4 юни 2019 г., Белгия – Заключителна конференция по проект „Въвеждане на приобщаването в училищата“
 27 август 2019 г., Болоня (Италия) – 15-а международна конференция нa Асоциацията за развитие на помощните технологии в Европа (AAATE) на тема „Технологии и увреждания“: „Глобални предизвикателства пред помощните технологии: научни изследвания, политики и практика“
3-4 октомври 2019 г., Хелзинки (Финландия) – Годишна конференция на EASPD: „Развитие на качествена работна сила в услугите за хора с увреждания: възникващи нужди и възможности“
28-29 ноември, Брюксел (Белгия) – Европейски ден на хората с увреждания (EDPD)

EASPD – НПО с нестопанска цел в областта на хората с увреждания – популяризира мненията на над 15 000 социални служби и техните представителни сдружения.
Информацията, съдържаща се в настоящата публикация, не отразява непременно официалната позиция на Европейската комисия.
Членувате в EASPD? Искате новините за Вашата организация да бъдат включени в нашия бюлетин? Добавете нашите специалисти „Комуникации“ към списъка на абонираните лица за Вашия информационен бюлетин: rachel.vaughan@easpd.eu, sydney.vonihering@easpd.eu