Langues

Resize Text

+A A -A

Change Colors

Vous êtes ici

EASPD бюлетин - юли I

Редакционна статия 

Уебинарите на EASPD свързват и подкрепят доставчиците на услуги по целия свят  

Всяка седмица от началото на кризата с COVID-19 EASPD събираше експерти и доставчици на услуги за подкрепа, които обсъждаха основните проблеми, оказващи въздействие върху сектора по време на пандемията. След четиринадесет последователни седмици на динамични едночасови сесии нашите уебинари на тема COVID-19 са гледани от стотици участници от цяла Европа и други части на света! Прочетете повече.  

 

Видеосъобщение  

Завършваме уебинарите на тема COVID-19 EASPD! 

Нашата поредица уебинари на тема COVID-19 приключи за летния период. В последното ни видеосъобщение ще видите акцентите от последните три месеца. Гледайте тук. 

 

Новини от EASPD 

Обява за свободна позиция: Специалист „Електронно обучение“ 

EASPD търси да назначи специалист „Електронно обучение“, който да се присъедини към екипа ни в Брюксел преди септември. Прочетете повече. 
 

Нуждаем се от по-силен ангажимент от ЕС, за да гарантираме устойчивостта на социалните услуги 

На 25 юни 2020 г. EASPD и целият сектор на социалните услуги се събра на европейско равнище, за да призове Европейския съюз да засили признаването, неотложността и устойчивостта на социалните услуги по време на пандемията от COVID-19 и периода на възстановяването от нея. Прочетете повече. 

 

Европейски новини 

Европейската комисия стартира публична консултация относно нов план за действие в областта на цифровото образование 

На 18 юни 2020 г. Европейската комисия стартира открита консултация, обхващаща целия ЕС, за да гарантира, че предстоящият ѝ нов план за действие в областта на цифровото образование ще отразява опита на ЕС в областта на образованието и обучението по време на кризата с коронавируса. Прочетете повече
 

Съвместен документ за позиция относно наемането и задържането на персонал в сектора на европейските социални услуги 

На 24 юни 2020 г. Федерацията на европейските работодатели в областта на социалните услуги и Европейската федерация на съюзите на обществените услуги (EPSU) публикуваха съвместен документ за позиция на тема „Наемането и задържането на персонал в сектора на европейските социални услуги“. Прочетете повече. 
 

Съфинансиране на резидентните грижи за възрастните хора: модели и финансови последици 

Европейският център за политики и изследвания в областта на социалното подпомагане публикува кратко описание на политиките, което има за цел да попълни пропуските в знанията относно политиките и финансовите последици на допълнителните плащания върху достъпа и финансирането на резидентните грижи. Прочетете повече

 

Новини за членовете 

 

Новини за проекти 

Работим заедно за подобряване на най-добрия достъп на хората с увреждания до правосъдие 

На 28 май бе организиран международен уебинар по проект „Just for All“ („Правосъдие за всички“) за обмен и анализиране на пречките и потребностите от обучение на юристи, за да се осигури пълен достъп на хората с увреждания до правосъдие. Прочетете повече

Предстоящи събития